Żyć Dobrze

survival start

5 podstawowych zasad sztuki przetrwania

Survival pociąga zarówno młodzież, jak i dorosłych. Jedną z poszukiwanych przez wiele osób informacji są między innymi zasady sztuki przetrwania. Dowiadują się wtedym że survival rządzi się swoimi własnymi prawami i wcale nie tak łatwo jest znaleźć uniwersalny zestaw najważniejszych lub podstawowych zasad przetrwania. Można za to zebrać w całość kilka wskazówek i ustanowić pewne priorytety.

 

Znawcy survivalu zapytani o zasady sztuki przetrwania mogą odpowiedzieć, że nic takiego nie istnieje. Zwrócą nam natomiast uwagę na konieczność i umiejętność dostosowania się do rozwoju sytuacji, gdyż jest to dziedzina, w której trudno mówić o szablonowych rozwiązaniach. Tutaj trzeba działać z zaskoczenia, umieć zachować zimną krew, kombinować i wykorzystywać okoliczności oraz to, co w danym momencie znajduje się w zasięgu.

Tak właśnie wygląda trening survivalowych umiejętności. Niektórzy postanowili jednak zebrać i uporządkować pewne wiadomości związane z survivalem, tworząc w ten sposób pewne „małe kodeksy”.

 

Zasada Trójek

Jednym ze zbiorów wskazówek dotyczących survivalu jest tak zwana Zasada Trójek. W uproszczeniu mówi ona, że człowiek potrafi przeżyć:

 • 3 minuty bez tlenu,
 • 3 godziny bez schronienia w skrajnych warunkach pogodowych,
 • 3 dni bez wody,
 • 3 tygodnie bez jedzenia.

Wartości te są oczywiście uśrednione i jedynie orientacyjne, gdyż zależą od panujących w konkretnej chwili warunków, jak i od indywidualnych predyspozycji naszych organizmów. W każdym razie pomagają one przygotować się do survivalu, a więc zastanowić się, czy posiadamy odpowiednie umiejętności i dobrać ekwipunek.

 

Wielka Czwórka

Kolejnym zestawieniem „zasad” dotyczących sztuki przetrwania, jest tak zwana Wielka Czwórka, obejmująca elementy niezbędne podczas survivalu:

 • woda,
 • ogień,
 • schronienie,
 • pożywienie.

 

Połączenie Zasady Trójek z Wielką Czwórką

Poprzez zestawienie połączenie Zasady Trójek z Wielką Czwórką możemy łatwo wyłonić te kwestie, które będą najistotniejsze w sytuacji kryzysowej. A są to:

 • bezpieczeństwo w sytuacji trwającego lub nagłego zagrożenia,
 • zażegnanie sytuacji kryzysowej oraz znalezienie się w bezpiecznym miejscu możliwie jak najszybciej.

Oznacza to, że Wielką Czwórkę można zamienić w Wielką Siódemkę poprzez dodanie dodatkowych elementów, takich jak:

 • nastawienie psychiczne,
 • sygnalizacja,
 • pierwsza pomoc.

 

5 zasad przetrwania

Powyższe wnioski po złożeniu w jedną całość stworzą 5 zasad przetrwania. A będą one brzmieć następująco:

 

1. Nastawienie psychiczne

Zachowanie spokoju i zimnej krwi jest najważniejszą umiejętnością podczas survivalu, kiedy to możemy spodziewać się wszystkiego i musimy odpowiednio zareagować.

 

2. Pierwsza pomoc, ogień, schronienie

Jest to tak zwana Święta Trójca, a więc elementy, które stanowią jedną całość. Są to potencjalne czynniki, które zapewniają człowiekowi przetrwanie, a ich hierarchia ważności zależy tylko od sytuacji, w której się znajdujemy. Przed wyprawą ważne jest więc przygotowanie odpowiedniego ekwipunku, a także zdobycie właściwych umiejętności. Jeśli ktoś z nas zostanie ranny, jedynie znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy pozwoli nam dobrze opatrzyć ranę. Jeśli zmarzniemy na mrozie, najważniejsza będzie możliwość rozpalenia ognia. Natomiast jeśli podczas wędrówki na szlaku złapie nas burza, priorytetem będzie znalezienie bezpiecznego schronienia.

 

3. Sygnalizacja

Sygnalizacja jest w survivalu bardzo ważna. Aby była skuteczna, musimy opanować pewne umiejętności oraz korzystane z różnych sprzętów. To pozwoli nam w razie potrzeby pokazać ekipom ratunkowym swoje położenie i szybciej wydostać się z opresji. Do elementów, które są niezbędne, należą między innymi: telefon komórkowy, latarka, lusterko, gwizdek.

 

4. Woda

Odwodnienie organizmu już po kilku godzinach może dać się dotkliwie odczuć i mieć niekorzystny wpływ na nasze zachowanie. Dlaczego woda zajmuje dopiero czwarte miejsce na liście? Okazuje się, że w naszych warunkach, zanim brak wody da się dotkliwie odczuć, mamy tak naprawdę dość dużo czasu by dostać się do jakiegoś jej źródła. Ważne jest, aby mieć ze sobą naczynie pozwalające na zagotowanie wody.

 

5. Pożywienie

Ostatnie miejsce na liście priorytetów survivalowych zajmuje pożywienie, gdyż w naszych warunkach trudno znaleźć się w sytuacji uniemożliwiającej dostęp do pożywienia, a śmierć głodowa jest bardzo mało prawdopodobna. W kwestii pożywienia warto też posiąść wiedzę na temat kuchni polowej i dzikiej, co uchroni nas przed ewentualnymi zatruciami.


Przed pierwszą wyprawą w nieznane warto zasięgnąć porządnej lekcji o survivalu. Warto też zacząć swoją przygodę z survivalem od wyjazdów z osobami doświadczonymi, od których można się wiele nauczyć i którzy pomogą w sytuacji kryzysowej. Akcesoria, które pomogą przetrwać w trudnych warunkach znajdzie się na http://www.bron.pl/survival

Artykuł opublikowany w ramach współpracy