O zdrowiu

Alkohol – nie zawsze na zdrowie

Alkohol – nie zawsze na zdrowie

Każdego roku 2,5 miliona osób na świecie umiera z powodu nadmiernego spożycia alkoholu. Pośród bezpośrednich przyczyn tych zgonów są wypadki drogowe, przemoc, zatrucia, a także różne choroby (m.in. rak wątroby, krtani czy piersi).Trzeba wiedzieć, że aż 30 procent alkoholu na świecie pochodzi z nielegalnej produkcji i zawiera toksyczne zanieczyszczenia.

 

Takie informacje przedstawiła Światowa Organizacja Zdrowia w komunikacie na temat spożywania alkoholu na świecie i jego skutkach „Global status report on alcohol and health analyses". Obliczono, że alkohol odpowiada za 4 proc. wszystkich zgonów - 6 proc. zgonów mężczyzn i 1 proc. zgonów kobiet (konsumowanie alkoholu w sposób szkodliwy lub ryzykowny jest bowiem czterokrotnie częstsze wśród mężczyzn niż wśród kobiet).

Zwrócono uwagę na fakt, że alkohol jest w szczególności niebezpieczny dla osób młodych - jest on przyczyną aż 9 procent zgonów wśród osób mających od 15 do 29 lat.

Średnie spożycie alkoholu na świecie wynosi 6,1 litra czystego etanolu na rok na jedną osobę po 15 roku życia. Ale biorąc pod uwagę, że 45 procent ludności świata po 15 roku życia nigdy nie piło alkoholu, a kolejne 13 procent nie piło go w ostatnim roku, to realne spożycie alkoholu przez pozostałe 42 procent jest dużo wyższe. Najwięcej alkoholu spożywa się w krajach Europy, Australii, Nowej Zelandii oraz w Argentynie. Średnie spożycie etanolu dla krajów europejskich wynosi 12,2 litra rocznie na każdą osobę po 15 roku życia. W Polsce jest to 13,3 litra. Na zdrowie, byle z rozsądkiem.