Intymność

Anorgazmia. Brak orgazmu u kobiety

Anorgazmia

Anorgazmia to, mówiąc najprościej, brak orgazmu u kobiety zarówno w trakcie współżycia, jak i prób samopobudzania czy różnych usiłowań ze strony partnera w celu doprowadzenia do orgazmu. Jest to jedno z najczęściej spotykanych zaburzeń u kobiet, występuje u około 30-80% populacji, aczkolwiek obecnie zauważa się wyraźną poprawę w wyniku wzrostu poziomu uświadomienia seksualnego, kultury współżycia i korzystania z możliwości leczenia.

 

W piśmiennictwie do czynników determinujących orgazm u kobiety zalicza  się:

  • optymalny poziom androgenów,
  • reaktywności układu nerwowego i napięcia mięśnia łonowo-guzicznego,
  • doświadczenia masturbacyjne,
  • wiek inicjacji seksualnej do 18 lat,
  • czas trwania pieszczot wstępnych powyżej 15 minut, a stosunku - ponad 10 minut,
  • osobowość kobiety (ekstrawertyzm, optymizm),
  • wyższy poziom uświadomienia, wykształcenia i wyobraźni seksualnej kobiety,
  • udany związek uczuciowy,
  • pozytywne wzorce więzi uczuciowych i seksualnych wyniesione ze środowiska rodzinnego.

Anorgazmia może być zarówno objawem występującym w przebiegu różnych chorób, reakcją sytuacyjną, jak i samodzielnym zespołem - w tym ostatnim przypadku najczęściej przechodzi w oziębłość płciowa. Przyczyn anorgazmii jest niemało, wiele z nich stanowi odwrócenie wyżej opisanego indeksu czynników sprzyjających powstawaniu orgazmu u kobiet.

 

Do typowych przyczyn anorgazmii zalicza się:

nerwice, depresje, zaburzenia hormonalne, choroby somatyczne, wpływ leków, zaburzenia seksualne u partnera, stresy, związki pozamałżeńskie, zaburzenia więzi uczuciowej z partnerem.

 

Cechy partnera sprzyjające powstaniu anorgazmii:

"mężczyzna reprezentujący środowisko mało stymulujące intelektualnie, wykonujący pracę fizyczną (nawet w przypadku analogicznej pozycji zawodowej partnerki), nieżyczliwy i dominujący, zdradzający różnego rodzaju trudności w funkcjonowaniu seksualnym, pozostający w słabej komunikacji i słabym związku emocjonalnym z partnerką, nie spełniający jej oczekiwań, wchodzący z nią w konflikty na tle współżycia seksualnego i rywalizujący o pozycję w związku".

 

Na podstawie badań przyczyny anorgazmii można uszeregować w następującej kolejności:

grupa czynników psychogennych (braki w uświadomieniu seksualnym i w kulturze współżycia, czynniki diadyczne, cechy osobowościowe, np. silna potrzeba dominacji, neurotyzm), grupa czynników organicznych (dyskretne w przebiegu zespoły podwzgórzowe, zmęczenie fizyczne, zaburzenia w miednicy prowadzące do osłabienia reaktywności seksualnej).