Intymność

Antykoncepcja i problemy seksualne

Antykoncepcja i problemy seksualne

Czy twoja partnerka stosuje antykoncepcję hormonalną? Czy zauważyłeś obniżenie libido u swojej partnerki? Kobiety stosujące antykoncepcję hormonalną są bardziej zagrożone zaburzeniami seksualnymi (female sexual dysfunction, FSD) niż kobiety korzystające z innych metod antykoncepcji lub niestosujące jej wcale - wynika z badania przeprowadzonego w grupie 1086 studentek medycyny z Niemiec.

 

Badanie porównujące częstość występowania FSD w zależności od rodzaju stosowanej antykoncepcji przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu w Heidelbergu. Otrzymane rezultaty opublikowali w czerwcowym numerze Journal of Sexual Medicine.

Zaburzenia seksualne mają negatywny wpływ na samopoczucie psychiczno-emocjonalne oraz jakość życia.

Najczęstszym kobiecym zaburzeniem seksualnym jest obniżony poziom pożądania.

Podłoże tych problemów jest zazwyczaj wieloczynnikowe, a w ostatnich latach rozważany jest udział w powstaniu FSD m.in. antykoncepcji hormonalnej.

Niemieccy naukowcy postanowili sprawdzić tę hipotezę i poprosili o wypełnienie przygotowanego kwestionariusza studentki z sześciu uniwersytetów medycznych. 87 proc. ankietowanych kobiet stosowało antykoncepcję w półrocznym okresie poprzedzającym badanie, a 97 proc. było aktywnych seksualnie w ciągu ostatnich 4 tygodni. Uczestniczki badania podzielono na cztery grupy: kobiety stosujące doustną antykoncepcję hormonalną, stosujące antykoncepcję hormonalną w postaci innej niż doustna, korzystające z antykoncepcji innej niż metody hormonalne oraz kobiety w ogóle niestosujące antykoncepcji. Największe ryzyko wystąpienia FSD stwierdzono w grupie antykoncepcji hormonalnej innej niż doustna oraz niewiele mniejsze w grupie doustnej antykoncepcji hormonalnej. Zdecydowanie mniejsze prawdopodobieństwo pojawienia się zaburzeń seksualnych odnotowano w grupie kobiet niestosujących żadnej z metod antykoncepcyjnych, a najmniejsze wśród studentek korzystających z antykoncepcji innej niż hormonalna.

Oprócz rodzaju antykoncepcji czynnikiem istotnie wpływającym na ryzyko FSD okazało się palenie papierosów

Palaczki były bardziej zagrożone wystąpieniem u nich zaburzeń seksualnych niż studentki, które nie paliły papierosów. Inne analizowane czynniki, takie jak wiek, przebyta ciąża, chęć posiadania dzieci oraz status związku partnerskiego, nie miały istotnego wpływu na ryzyko występowania FSD.

Jeśli chcesz aby twoja partnerka miała wyższy poziom pożądania seksualnego zastanów się czy nie warto z nią uzgodnić zmiany formy antykoncepcji a następnie wprowadź zakaz palenia.