Intymność

Atrakcyjność fizyczna

Atrakcyjność fizyczna

Kontakty seksualne mają zwykle miejsce w bliskich związkach dwojga ludzi, choć jak wiemy w życiu bywa różnie. Atrakcyjność innych prowadzi do ich polubienia, a czasem pokochania. Atrakcyjność zależy od wyglądu fizycznego, podobieństwa postaw i wzajemności.

 

Jak ważna jest uroda?

Wygląd fizyczny w kluczowy sposób wpływa na atrakcyjność osób wybieranych jako partnerzy na randkę i do małżeństwa. Co decyduje o tym, że jakiś rodzaj wyglądu jest pociągający? Czy nasze standardy piękna są subiektywne, czy też raczej wszyscy zgadzają się co do składników ludzkiej urody?

Pewne aspekty urody okazują się mieć ponadkulturowy charakter. Na przykład jedno z badań międzykulturowych wykazało, że mężczyźni zarówno z Anglii, jak i Japonii uważają za urodziwe kobiety o dużych oczach, wyraźnie zaznaczonych kościach policzkowych i wąskich szczękach. W naszym społeczeństwie duży wzrost jest uważany za zaletę mężczyzn, a także - choć w nieco mniejszym stopniu – kobiet. Kobiety preferują jako partnerów mężczyzn wyższych od siebie o około 15 cm, natomiast mężczyźni - kobiety niższe od siebie o około 12 cm.

Choć kryteria urody twarzy zdają się mieć charakter ponadczasowy i ponadkulturowy, preferencje dotyczące kształtu i obfitości ciała mogą być silniej uwarunkowane kulturowo. Na przykład wiele kultur ceniło sobie pulchność. Babcie zamartwiające się, że ich wnuczki nadmiernie się głodzą, same wywodzą się zwykle z kultury, w której pulchność jest tolerowana lub pożądana.

We współczesnych kulturach Zachodu preferowana jest jednak szczupłość, i to u obu płci. Kobiety ogólnie preferują mężczyzn o ciałach w kształcie litery V: szerokich w ramionach, wąskich w pasie.

Choć i kobiety, i mężczyźni postrzegają nadwagę jako mało pociągającą, między płciami występują też fascynujące różnice pod względem tych preferencji. Młodzi mężczyźni skłonni są sądzić, że ich własny kształt ciała jest zbliżony do ideału oraz tego, co najbardziej kobiety pociąga. Natomiast młode kobiety uważają siebie za znacznie cięższe od ideału i tego, co najbardziej pociąga mężczyzn. Za cięższych od ideału uważają siebie także i matki, i ojcowie. Przy tym obie płci mylą się w postrzeganiu preferencji płci przeciwnej. Mężczyźni różnych pokoleń w rzeczywistości wolą nieco cięższe kobiety, niż one same zakładają. Natomiast kobiety - faktycznie wolą mężczyzn szczuplejszych, niż to przypuszczają sami mężczyźni.

 

Piękno tkwi w postępowaniu

Zarówno kobiety, jak i mężczyźni są postrzegani jako ładniejsi, gdy się uśmiechają. Zatem istnieją wyraźne przesłanki, by wybierając się na randkę, robić dobrą minę nawet do złej gry.

Również inne aspekty zachowania wpływają na ocenę urody. Kobiety wolałyby wybrać się na randkę z mężczyzną zachowującym się śmiało i asertywnie. Mężczyźni zachowujący się w sposób dominujący są uważani przez kobiety za bardziej atrakcyjnych. Jednakże kobiety zachowujące się w sposób dominujący i asertywny są często oceniane jako mniej atrakcyjne. Niezależnie od postępujących w kierunku liberalizacji zmian w naszej kulturze elementem ideału kobiecości nadal pozostaje skromność.

 

Dopasowanie

Najbardziej atrakcyjne osoby oceniamy jako najbardziej godne pożądania, jednak chcieć i mieć to na pewno nie to samo. Zgodnie z hipotezą dopasowania umawiamy się raczej z osobami o stopniu atrakcyjności podobnym do naszego własnego niż z lokalnymi celebrytami. Jednym z motywów takiego wyboru zdaje się lęk, że zostaniemy odrzuceni przez osoby wyraźnie atrakcyjniejsze od nas samych.

Poszukiwanie podobieństwa wykracza jednak poza poziom atrakcyjności. Małżonkowie są zwykle do siebie podobni pod względem etnicznym i religijnym, a także wieku i wykształcenia. Spójrzmy na niektóre wyniki National Health and Social Suryey:

  • Prawie 94% białych mężczyzn ma za partnerki seksualne białe kobiety, a tylko 2% - Latynoski, 2% - kobiety pochodzenia azjatyckiego i 1% - Afroamerykanki.
  • Około 82% czarnych mężczyzn ma za partnerki Afroamerykanki, tylko 8% - kobiety białe, zaś 5% - Latynoski.
  • Około 83% badanych wybierało sobie na partnera/partnerkę osobę, której wiek nie odbiegał więcej niż pięć lat od ich własnego i która wyznawała taką samą lub podobną religię.
  • Spośród prawie 2000 kobiet biorących udział w tym sondażu ani jedna absolwentka szkoły wyższej nie miała partnera, który nie miałby ukończonej choćby szkoły średniej.

Dlaczego większość ludzi wybiera na partnera osobę o podobnym pochodzeniu i statusie społecznym? Jedna z przyczyn jest taka, że małżeństwo jest zawierane w sąsiedztwie, a nie w niebie. Zwykle żyjemy pośród ludzi podobnych nam samym - łatwiej jest ich spotkać niż osoby o odmiennym pochodzeniu i statusie społecznym. Natomiast ludzie o podobnym statusie mają tendencję do wyznawania podobnych poglądów i postaw. Podobieństwo postaw i upodobań ma kluczowe znaczenie w wyznaczaniu atrakcyjności, przyjaźni i nawiązywaniu intymnych relacji.

 

Skoro ci się podobam, to masz dobry gust

Czy ktoś ci już powiedział, jaka jesteś piękna, błyskotliwa i dojrzała? Że masz wyszukany smak i że w ogóle jesteś nadzwyczajna? A jeżeli tak, czy nie byłaś pod wrażeniem doskonałego gustu tej osoby?

Wzajemność stanowi potężny wyznacznik atrakcyjności. Mamy skłonność do odwzajemniania podziwu. Jesteśmy serdeczniejsi, bardziej otwarci i bardziej chętni do pomocy w stosunku do ludzi, którzy dają nam do zrozumienia, że im się podobamy. Sympatia zależy od takich czynników jak wygląd i podobieństwo.