Żyć Dobrze

wynajme mieszkanie

Chcesz wynająć mieszkanie? Sprawdź, na co zwrócić uwagę

Wynajęcie mieszkania od osoby prywatnej jest często jedyną alternatywą dla osób, których nie stać na zakup własnej nieruchomości. Osób chcących wynająć mieszkanie jest wiele. Przeważnie są to studenci, którzy studiują poza rodzinną miejscowością lub osoby, które nie są do końca pewne, że zostaną w konkretnym miejscu na dłużej.

 

Koszty wynajmowania mieszkania są mniejsze niż w przypadku kupna, jednak nie można stwierdzić, że jest to tania opcja zapewnienia sobie lokum. Zanim podejmiemy decyzję o wynajęciu mieszkania, powinnyśmy poznać obowiązki jakie spoczywają zarówno na wynajmującym lokal, jak i na najemcy. Również ważne jest, aby nie dać się oszukać. Jeśli boimy się, że taka sytuacja jest prawdopodobna i nie do końca ufamy właścicielowi mieszkania, skorzystajmy z usług biura nieruchomości (np. NOVA z Częstochowy), które zagwarantuje nam bezpieczne zrealizowanie transakcji.

Zanim podpiszemy umowę najmu lokalu zwróćmy się do właściciela o przedstawienie dokumentu, który potwierdza jego tytuł własności do danego lokalu. W ten sposób unikniemy sytuacji zawarcia umowy najmu z osobą, która nie jest właścicielem mieszkania. Może zdarzyć się tak, że osoba ta będzie twierdzić, że działa w imieniu właściciela, ale później okazuje się, że robiła to bez jego upoważnienia i zgody. Po potwierdzeniu praw właściciela do mieszkania, można przejść do bardzo ważnej kwestii, jaką jest podpisanie umowy najmu lokalu.

Pamiętajmy, że powinna zostać zawarta nawet gdy nie wynajmujemy całego mieszkania, a tylko pokój. W umowie należy określić czas jej trwania oraz w jakim terminie może zostać wypowiedziana. Przeważnie umowy najmu są zawierane na dłuższy czas (minimum rok). Jeżeli czas trwania umowy nie został określony, a czynsz jest płacony miesięcznie, to wypowiedzieć ją można na trzy miesiące naprzód, z końcem miesiąca kalendarzowego. Kwestie te oczywiście można ustalać indywidualnie.

 

Jeśli przy podpisywaniu umowy wpłacimy wynajmującemu kaucję, to zadbajmy aby w umowie zapisać jaka to była kwota, oraz że wynajmujący osobiście kwituje jej odbiór i dokona jej zwrotu po rozwiązaniu umowy. Warto także zaznaczyć, czy wynajmujący będzie miał prawo do podwyższenia czynszu i z jakim wyprzedzeniem powinien to uczynić. Jeśli będziemy mieszkać w lokalu z bliskimi, to również warto tą informację umieścić w umowie, ponieważ zgodnie z ogólnymi przepisami nie możemy bez zgody wynajmującego oddać do użytku osobom trzecim lokalu lub jego części.

W umowie powinniśmy również zawrzeć kwotę, jaką najemca będzie ponosił z tytułu najmu lokalu i jakie czynniki będą wchodzić w jej skład (opłaty za czynsz, prąd, gaz, itd.). Należy również zaznaczyć do jakich napraw w lokalu jest zobowiązany wynajmujący oraz najemca. Biorąc to pod uwagę, warto do umowy najmu dołączyć protokół zdawczo-odbiorczy, który opisze stan i wyposażenie mieszkania. W umowie takiej znajduje się również informacja, że jeśli najemca będzie zwlekał z zapłatą, to wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia.

Dobrze skonstruowana umowa najmu mieszkania jest podstawą do tego, aby w przyszłości uniknąć wszelkich nieporozumień pomiędzy wynajmującym a najemcą. Jeśli chcemy, aby została ona sporządzona z zachowaniem wszystkich istotnych kwestii, wybierzmy mieszkanie, przy którego wynajmie pośredniczy biuro nieruchomości (np. NOVA z Częstochowy). Pracownicy biura sporządzą ja w takim brzmieniu, aby zabezpieczyć zarówno interesy właściciela jak i najemcy.

Artykuł reklamowy