O zdrowiu

Choroby układu krążenia

Choroby układu krążenia

Stan układu krążenia ma zasadniczy wpływ na jakość sprawności seksualnej mężczyzny. Szacuje się, że choroby układu krążenia, w tym miażdżyca, są przyczyną zaburzeń erekcji w 50% przypadków. Szacuje się, że występują u około 15% pacjentów z nadciśnieniem tętniczym oraz u około 38-78% z chorobą wieńcową.

 

Eksperci WHO szacują, że liczba chorych z nadciśnieniem tętniczym w skali całego świata sięga 690 milionów. Aż 70% mieszkańców USA jest zagrożonych nadciśnieniem, które pojawia się najczęściej w wieku średnim i podeszłym.

Według najnowszych danych, około 8 mln kobiet i mężczyzn w Polsce choruje na nadciśnienie; przynajmniej 25% nie zdaje sobie sprawy z istnienia choroby.

Choroba niedokrwienna serca dotyczy 1,0-1,5 mln osób w naszym kraju. Każdego roku ok. 100000 osób zapada w Polsce na zawał serca.

Uważa się, że choroby układu krążenia stanowią obecnie istotne zagrożenie dla zdrowia populacji naszego kraju. Są one przyczyną przedwczesnej umieralności, szczególnie w populacji mężczyzn. Stanowią najczęstszą przyczyną wizyt w przychodni, hospitalizacji oraz absencji chorobowej w pracy.

Układ sercowo-naczyniowy a długość życia kobiet w Polsce to 77,5 lat. Mężczyźni żyją średnio 68,8 lat. Jest to, co prawda, o ponad 9 lat dłużej niż w 1952 roku, ale mężczyźni w Polsce żyją znacznie krócej niż mieszkańcy Europy Zachodniej, gdzie panowie osiągają średnio 74-76 rok życia. Polacy żyją również statystycznie krócej niż mieszkańcy Gwadelupy, Kuby, Macedonii czy Albanii.

Polska zajmuje niechlubne piąte miejsce na świecie pod względem umieralności mężczyzn i kobiet z powodu chorób układu krążenia. Z wynikiem zgonów odpowiednio 1722 mężczyzn/100 tys. mieszkańców oraz 742 kobiety/100 tys. mieszkańców pozwalamy "wyprzedzić" się tylko takim krajom jak Węgry, Rumunia, Bułgaria oraz Rosja.

Choroby krążenia nie tylko skracają życia, ale wpływają negatywnie na jego jakość. Profilaktyka i wczesne wykrywanie schorzeń kardiologicznych stanowią, obok profilaktyki nowotworowej, najważniejsze wyzwanie medycyny w XXI wieku. Bardzo wiele jednak zależy od samych zainteresowanych i poziomu ich edukacji. Świadomość w zakresie zdrowego trybu życia ma ogromne znaczenie; jej brak może oznaczać kosztowne leczenie, hospitalizację a nawet śmierć. Nie sposób oszacować ogromu strat społecznych i ekonomicznych spowodowanych tym problemem.

 

Czynniki zagrożenia w chorobach układu krążenia

Wśród najważniejszych wymienia się palenie papierosów, nadciśnienie tętnicze, otyłość oraz podwyższony poziom cholesterolu. Przeprowadzone w latach 1984-1993 badanie przekrojowe w populacji Warszawy i w południowo-wschodnim regionie kraju wykazało znaczne odstępstwa od zasad prowadzenia zdrowego trybu życia.

Stwierdzono zaburzenia gospodarki lipidowej u 70% mężczyzn i 67% kobiet (cholesterol 200 mg/dl). W 1993 roku tytoń palił 50% warszawiaków i 33% warszawianek w wieku 35-64 lat. Palenie tytoniu stanowi główny czynnik ryzyka zarówno chorób układu krążenia jak i chorób nowotworowych.

W tym samym badaniu wykazano, że ciśnienie tętnicze było właściwie kontrolowane zaledwie u 15% mężczyzn z nadciśnieniem. Dla porównania w USA ponad 70% chorych ma właściwie kontrolowane ciśnienie tętnicze. Na uwagę zasługuje fakt, że obecnie za prawidłowe ciśnienie tętnicze uważa się wartości poniżej 140/90 mmHg.

Nadwagę mierzoną wskaźnikiem masy ciała, ang. Body Mass Index (BMI) 25 stwierdzono u 67% mężczyzn i u takiego samego odsetka kobiet - mieszkańców stolicy.

Nieprawidłowe żywienie należy również do najważniejszych czynników ryzyka miażdżycy. W latach 90-tych wzrosło spożycie żywności wysokokalorycznej przy jednoczesnym spadku aktywności fizycznej spowodowanym rozwojem motoryzacji i automatyzacji. Coraz więcej czasu spędzamy za kierownicą i przed monitorem komputera, nie ograniczając przy tym spożycia węglowodanów i tłuszczów. Sytuacja ta nie jest rekompensowana aktywnymi formami wypoczynku.

Zaburzenia erekcji a krążenie

Stan układu krążenia ma zasadniczy wpływ na jakość sprawności seksualnej mężczyzny. Szacuje się, że choroby układu krążenia, w tym miażdżyca, są przyczyną zaburzeń erekcji w 50% przypadków. Szacuje się, że występują u około 15% pacjentów z nadciśnieniem tętniczym oraz u około 38-78% z chorobą wieńcową.

Mimo, że problem jest częsty, to jednak nie jest on wystarczająco często omawiany w gabinetach lekarskich. Powodem tej sytuacji są z jednej strony wstyd i zażenowanie pacjentów oraz przekonanie, że nie jest to problem medyczny. Z drugiej strony lekarze niechętnie zbierają wywiad lekarski w kierunku zaburzeń erekcji, nie chcąc naruszać prywatności pacjentów. Jednak, jak wykazują badania przeprowadzone wśród polskich pacjentów, aż 81% z nich oczekuje, że to lekarz pierwszy zapyta pacjenta o problemy w życiu intymnym. W związku z powyższym to lekarz powinien zainicjować rozmowę na ten temat i przełamać zażenowanie pacjenta. Równocześnie pacjenci powinni być świadomi, że lekarz może ich pytać o zaburzenia w życiu intymnym.

Jeżeli mężczyzna obserwuje u siebie okresowe problemy w życiu intymnym, powinien niezwłocznie zgłosić się do lekarza celem wykluczenia poważnych schorzeń oraz podjęcia skutecznego postępowania leczniczego.

Jest prawdopodobne, że podłożem zaburzeń mogą być takie schorzenia, jak nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, cukrzyca lub depresja lub przyjmowane leki (takie, jak obniżające ciśnienie, antydepresyjne, leki stosowane w chorobie wrzodowej).

Mężczyźni zauważający u siebie kłopoty w pożyciu intymnym powinni także zaprzestać palenia tytoniu, spożywania w nadmiarze napojów alkoholowych (szczególnie wysokoprocentowych) oraz jednocześnie prowadzić racjonalną dietę oraz zwiększyć aktywność fizyczną.

Jednym z pierwszych objawów miażdżycy, wyprzedzającym inne groźniejsze powikłania, mogą być zaburzenia wzwodu. Tętnice w prąciu należą do najcieńszych w organizmie i patologiczne zmiany rozwijają się w nich najwcześniej. Dlatego warto pamiętać, że symptomów zaburzeń erekcji nie wolno lekceważyć.

Szczególnie ważna jest rehabilitacja pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego. Przez co najmniej 6 tygodni od zawału aktywność seksualna i terapia zaburzeń erekcji jest przeciwwskazana. Jednak po upływie tego czasu lekarz i pacjent mogą rozważyć możliwość podjęcia przez chorego współżycia płciowego, które również należy do ważnych elementów rehabilitacji kardiologicznej.