Intymność

Kłopoty z erekcją

Co 10 Polak ma kłopoty z erekcją

Według prof. Zbigniewa Izdebskiego oraz prof. Antoniny Ostrowskiej, autorów książki „Seks po polsku", dysfunkcje erekcji (ED) dotykają jednego na dziesięciu mężczyzn w Polsce. Występują rzadziej u osób młodych, ale aż 60 proc. mężczyzn cierpiących na zaburzenia erekcji to osoby pomiędzy 40 a 60 rokiem życia.

 

Z badania "Wiedza i postawy wobec problemu ED u mężczyzn i ich partnerek", przeprowadzonego przez agencję badawczą MEMRB Custom Research Worldwide (obecnie Synovate) wynika, że aż co czwarty mężczyzna w Polsce nie wiedziałby, gdzie powinien się zgłosić z problemem dysfunkcji erekcji. Aż 60 proc. przebadanych przez agencję mężczyzn zgodziło się ze stwierdzeniem, że konsekwencją zaburzeń erekcji może być rozpad związku.

 

W wyniku spadku sprawności seksualnej obniżeniu uległa jakość życia i samoocena mężczyzn:

75 proc. z nich twierdziło, że źle się czują ze sobą ze względu na dolegliwości,

67 proc. czuło, że zawodzą swoją partnerkę,

a 65 proc. nie było już tak pewnych siebie jak kiedyś.

 

Zaburzenia erekcji miały duży wpływ na ich poczucie wartości:

84 proc. twierdziło, że czuliby się bardziej męsko, gdyby nie mieli zaburzeń erekcji,

81 proc. cieszyłoby się bardziej z życia,

80 proc. uważa zaś, że ich życie seksualne nie jest już normalne.

 

problemy z e

 

Mężczyźni, którzy zaobserwowali pierwsze oznaki zaburzenia erekcji, najczęściej rozmawiali o nich z żoną/partnerką (60 proc.) oraz poszukiwali informacji w prasie (36 proc.). Spośród osób cierpiących na dysfunkcję erekcji jedynie 36 proc. decyduje się na poszukiwanie pomocy lekarskiej. Przeciętnie mężczyzna zwleka z wizytą u lekarza ponad 20 miesięcy od zauważenia pierwszych symptomów. Najczęściej mężczyźni z dysfunkcją erekcji trafiają do urologów (44 proc.) i seksulogów (32,3 proc.). Jedynie 16 proc. rozpoczyna leczenie swojego problemu.

 

W badaniu Z. Izdebskiego, zrealizowanym przez TNS OBOP na zlecenie Krajowego Centrum ds. AIDS, wśród ogółu badanych mężczyzn 10,7 proc. zadeklarowało, że mieli jakiekolwiek problemy z erekcją. W tej grupie mężczyzn co trzeci badany miał od 40 do 49 lat. Ponad połowa osób z problemami erekcji miała wykształcenie zawodowe: 32 proc. - zasadnicze zawodowe, a 26 proc. stanowili absolwenci technikum lub liceum zawodowego.

 

Nie tylko wiek

Struktura wiekowa w grupie mężczyzn, którzy mieli kiedykolwiek problemy z erekcją:

  • 15-16 - 2%
  • 17-19 - 6%
  • 20-24 - 17%
  • 25-29 - 17%
  • 30-39 - 25%
  • 40-49 - 33%.

Źródło: Badanie Z. Izdebskiego,
zrealizowane przez TNS OBOP na zlecenie KC ds. AIDS.