Moto Sfera

Co obejmuje ubezpieczenie autocasco

Co obejmuje ubezpieczenie autocasco? Dlaczego warto je wykupić? Odpowiadamy

Zgodnie ze statystykami, mniej niż 30 procent Polaków decyduje się na ubezpieczenie auto casco, ograniczając się jedynie do polisy OC. Jednak w wielu przypadkach dodatkowa ochrona ubezpieczeniowa pozwoli uniknąć sporych kosztów. Dlatego warto rozważyć wykupienie ubezpieczenia AC.

 

Ubezpieczenie autocasco jest polisą nieobligatoryjną – decyzja o wykupieniu dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej zależy wyłącznie od właściciela pojazdu. I choć podpisanie umowy wiąże się z koniecznością pokrycia dodatkowych kosztów, warto je ponieść – szczególnie, gdy dojdzie do nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

 

Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Ubezpieczenie autocasco to polisa, która – w przeciwieństwie do ubezpieczenia OC – daje dostęp do znacznie szerszej ochrony w razie zdarzeń drogowych, także spowodowanych z winy osoby prowadzącej ubezpieczony pojazd.

Chociaż zakres tej polisy różni się w zależności od oferty ubezpieczyciela, najczęściej obejmuje szkody powstałe w wyniku:

 • zderzenia z innymi samochodami, zwierzętami, osobami
 • uszkodzenia auta przez osoby trzecie lub zwierzęta
 • kradzieży całego samochodu lub jedynie wyposażenia dodatkowego
 • pożaru lub wybuchu
 • działania żywiołów lub zjawisk atmosferycznych, takich jak np. grad, powódź, huragan, lawiny, uderzenie pioruna.

W każdym z wyżej wymienionych przypadków właścicielowi pojazdu przysługuje odszkodowanie – po zgłoszeniu szkody ubezpieczycielowi.

 

Powody, dla których należy wykupić autocasco

Dla wielu osób ten rodzaj polisy jest zbędny – do momentu wystąpienia zdarzenia drogowego. Gdy okazuje się, że doszło do kradzieży auta lub nawet częściowego uszkodzenia, wówczas kierowcy żałują, iż nie zdecydowali się na rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej.

Warto wykupić autocasco, ponieważ:

 • chroni finansowo przed kradzieżą
 • pozwala uniknąć kosztów naprawy auta, gdy sprawca szkody nie jest znany
 • polisa daje dostęp do zniżek na pozostałe ubezpieczenia komunikacyjne
 • pozwala korzystać z samochodu zastępczego na czas naprawy własnego auta
 • daje dostęp do pakietu assistance niezbędnego w czasie podróży.

 

Warto porównać dostępne oferty AC

Wybór przypadkowej polisy AC faktycznie może być sporym wydatkiem. Dlatego decyzja o auto casco powinna być dokładnie przemyślana – tak, by wykupić ubezpieczenie adekwatne do potrzeb oraz oczekiwań.

Wybierając autocasco należy zwrócić uwagę na takie kwestie jak:

 • zakres ochrony ubezpieczeniowej
 • wysokość franszyzy integralnej
 • wysokość udziału własnego w szkodzie
 • wariant naprawy pojazdu
 • dostęp do samochodu zastępczego
 • dostęp do tańszych ubezpieczeń komunikacyjnych
 • gwarancja niezmiennej wartości pojazdu.

Im bardziej szczegółowo zostanie przeprowadzona analiza, tym ochrona związana z autocasco będzie bardziej dopasowana i adekwatna do wymagań kierowcy.

 Artykuł zewnętrzny