Żyć Dobrze

Data urodzenia a osobowość

Data urodzenia a osobowość

Znając datę urodzenia osoby z naszego otoczenia, możemy lepiej poznać jej psychikę, upodobania, możliwości zawodowe, erotyczne itp. Wychodzimy bowiem z założenia, że tak jak można scharakteryzować każdego z nas na podstawie wyglądu, poznać wnętrze np. poprzez analizę pisma, tak samo możemy dowiedzieć się wiele z charakterystyki astrologicznej. Każdy z nas ma przecież zakodowane cechy swojej planety.

 

Baran (21 III - 20 IV)

Pierwsza dekada (21 - 31 III)

Urodzeni w pierwszej dekadzie są najbardziej podatni na wpływ Marsa. Bywają więc agresywni i wojowniczy, odważni aż do granic ryzyka. Upór jest ich istotną cechą. Nie znoszą oporu, a nawet odmiennego zdania. Życie ich jest pełne zmian i walk, a życiorysy bywają czasem bardzo interesujące. Oprócz Marsa, pierwszą dekadą opiekuje się również Pluton, który dodaje swoim podopiecznym entuzjazmu i aktywności.

Swoje porachunki Baran załatwia szybko i przechodzi nad tym do porządku dziennego. Nie jest pamiętliwy ani mściwy. Pragnie, nieraz zupełnie podświadomie, władzy i zaszczytów. Bardzo często udaje mu się to osiągnąć, ale to go nie zadowala, walczy dalej. Jest obdarzony łatwością wypowiadania się, lubi debatować i w sposób zdecydowany lub arbitralny wyrażać swoje zdanie. Pędzi życie niezwykle aktywne, ciągle usiłuje zdobyć sławę, zaszczyty i majątek.

W miłości Barany z tej dekady starają się uchodzić za zdobywców. Bywają namiętni, ale mało serdeczni. Okazywana przez nich pycha i upór nie sprzyjają również i rodzinnemu ciepłu. Otoczeni są najczęściej ludźmi, którzy ze strachu lub dla korzyści udają życzliwość. Baranom często to wystarcza, mimo że są tego świadomi. Pomijając cechy nie przynoszące Baranom chluby, są jednak ludźmi niezwykle interesującymi. Imponują energią i przebojowością. Życie ich jest dość barwne i pełne przygód. Są niewątpliwie inteligentni, w pracy próbują rozwiązywać trudne problemy i osiągają nieraz zdumiewające wprost rezultaty. Jako przywódcy są odważni i sprzyja im szczęście.

 

Druga dekada (1-10 IV)

Urodzeni w drugiej dekadzie, oprócz Marsa - macierzystej ich planety, znajdują się pod dodatkową opieką Słońca. Groźne cechy Marsa są w nich hamowane przez dodatni wpływ Słońca. Osoby z tej dekady są więc mniej impulsywne, działaniu ich towarzyszy więcej zastanowienia i, o dziwo, swoje postępowanie od czasu do czasu analizują. Ludzie ci są bardziej serdeczni, otwarci i łatwiejsi we współżyciu niż osoby z pierwszej dekady. Liczą się z opinią publiczną i starają się wczuć w sytuację innych, chociaż dzieje się to sporadycznie. Starają się unikać nieuczciwych chwytów i sami są niezwykle wrażliwi na przejawy podłości.

Jak wszyscy spod znaku Barana, dążą do kariery i zaszczytów, ale nie zabija to w nich radości życia. Nie gardzą rozrywkami ani dobrą zabawą. Są czuli na afekty. Wykazują szczególnie zainteresowanie sztuką i naukami humanistycznymi. W porównaniu z urodzonymi w pierwszej dekadzie są mniej odważni, a nawet bojaźliwi. Niestety, nie mogą być dla innych oparciem w trudnych sytuacjach. Natomiast w normalnych warunkach potrafią z wdziękiem i temperamentem zdobyć grono przyjaciół i wielbicieli.

Zachowanie ich determinują silne emocje. W miłości bywają sentymentalni i lubią miłosne przygody. Są dobrymi kochankami, ale najbardziej jednak lubią zdobywać. Jako kochankowie zazwyczaj nie są wierne; bardziej jako mężowie lub żony. Dłużej pozostają tam, gdzie są obiektem adoracji. Mimo ciągot do miłosnych przygód, chętnie jednak wracają do swego partnera, gdyż lubią życie bez komplikacji.

 

Trzecia dekada (11 - 20 IV)

Urodzeni w trzeciej dekadzie znajdują się pod wpływem Wenus(oprócz macierzystej planety - Marsa). Planeta ta sprawia, że są oni pełni refleksji i łagodniejsi. Analizują swoje postępowanie i wyciągają wnioski na przyszłość. Wykazują duże zainteresowanie zagadnieniami religijnymi. Może to się wydać dziwne, ale posiadają intuicję, a nawet zdolności przewidywania. Są żądni nowych przeżyć i wrażeń, uwielbiają długie podróże. Psychicznie są słabsi od poprzedników. Nie lubią ryzyka.

Zachodzi u nich niebezpieczne zjawisko krzyżowania się pewnych cech. Słaba psychika skojarzona z właściwą dla wszystkich Baranów agresywnością powoduje niekiedy trudne do przewidzenia skutki. Potrafią być  brutalni lub okrutni w stosunku do słabszych lub zależnych od nich osób. Przed silniejszymi płaszczą się lub uciekają do intryg, w których jednak nie są mistrzami. Również, dążąc do celu, nie zawsze postępują właściwie.

W miłości są niezdecydowani, niepewni swoich uczuć, nie mają zaufania do partnera, często ulegają rozstrojowi nerwowemu. Z tej grupy wywodzą się wielcy podróżnicy, sportowcy, a nawet hazardziści. Osoby z trzeciej dekady najlepiej czują się w zawodach, które wymagają dużej sprawności fizycznej, błyskawicznych decyzji i poczucia odpowiedzialności. Dobrzy więc będą z nich politycy (ale nie dyplomaci)i wojskowi. Powinni wykonywać te zawody, w których będą mieli do czynienia z metalem, np. ślusarz, tokarz.

 

Byk (21IV - 21 V)

Pierwsza dekada (21IV - 1 V)

Urodzeni w pierwszej dekadzie (macierzysta planeta Wenus) znajdują się pod czułą opieką Merkurego. Planeta ta swoje dzieci obdarza umiejętnością praktycznego wykorzystywania wiedzy i inteligencji. Cechy te pozwalają Bykom zdobywać majątek oraz piąć się po drabinie hierarchii służbowej. Ponadto Merkury rozbudza w nich zmysł poetycki, zamiłowanie do piękna i zainteresowania materialne.

Osoby urodzone w tej dekadzie, tak jak i pozostałe Byki, lubią żyć wygodnie i dostatnio. Na ogół są towarzyskie, jednak niekiedy wykazują nieufność, która wraz ze stanowczością, której im nie brakuje, stwarza duże możliwości w dziedzinie dyplomacji i handlu.

Byki z końca kwietnia mają bogate życie wewnętrzne, które kryją pod maską chłodu i opanowania. Mimo iż się nie uzewnętrzniają, są niezwykle wrażliwe, uczuciowe, a w miłości wierne i zaangażowane. Byki z tej dekady ponad wszystko stawiają piękno i rozkosze życia, a wewnętrzna wrażliwość i nieśmiałość dodaje im jeszcze wdzięku. Przywiązują dużą wagę do wyglądu swojego oraz otoczenia, a także do dobrego jedzenia. Cenią piękno duszy, ciała i przedmiotów. Wiele osób z tej dekady ma wrodzone zdolności artystyczne. Trzeba jednak zaznaczyć, że muzycy obojga płci lubią uzurpować sobie uprzywilejowaną pozycję, nie zawsze zasłużoną. Swe artystyczne predyspozycje mogą wykorzystywać też w modelarstwie, dekoratorstwie, projektowaniu rzeczy użytkowych i wyrobów zdobniczych.

 

Druga dekada (2 - 12 V)

Urodzeni w tej dekadzie pozostają pod dodatkowym wpływem Księżyca, co powoduje, że mają oni bardzo zmienny charakter oraz podatni są na wpływy i sugestie innych osób. Ponadto wpływ Księżyca rozwija w Bykach takie cechy, jak: wrażliwość, uprzejmość, wyobraźnia, wdzięk osobisty, pamięć, skromność i zdolności artystyczne, a szczególnie muzyczne i literackie. Ujawnia również negatywne cechy charakteru, jak: nadwrażliwość, egoizm, nieśmiałość, brak silnej woli, bojaźń i lenistwo.

Urodzeni w tej dekadzie, mimo praktycznego podejścia do życia, są romantykami namiętnymi w miłości, którą starają się jak najmniej uzewnętrzniać. Lubią podróżować i poznawać świat. Byki z drugiej dekady to ludzie inteligentni, uważni obserwatorzy życia, krytyczni i ostrożni, umiejący posłużyć się ironią, ale nie grubiańscy i nie demagogiczni. Mimo że w głębi duszy przekonani są o swojej racji, dla wygodnictwa nie upierają się przy niej.

Płeć odmienna interesuje ich od chwili, gdy przekonali się, że chłopiec od dziewczynki różni się nie tylko długością włosów. Ponieważ na ogół są dobrze zbudowani fizycznie, energiczni, przystojni, mają dobre zdrowie i samopoczucie, więc z powodzeniem u płci przeciwnej nie mają problemów. Szczególnie dla Byków z tej dekady ważna jest pora dnia narodzin. Byki urodzone między północą a świtem posiadają predyspozycje do gromadzenia majątku. W gorszej sytuacji są urodzeni między zmierzchem a północą, gdyż narażeni są na utratę majątku. Muszą więc być bardzo ostrożni.

 

Trzecia dekada (13 - 21 V)

Urodzeni w trzeciej dekadzie znajdują się pod dodatkowym wpływem Saturna, który oddziałuje na rozwój takich cech, jak: odpowiedzialność, ostrożność, wytrzymałość, pracowitość, zmysł organizacyjny, oszczędność i realizm. Wpływ tej planety ujawnia także negatywne cechy: nieufność, zazdrość, upór, nadmierne uleganie wpływom otoczenia.

Osoby urodzone w tej dekadzie są bardzo dobrymi pracownikami: uczciwi, sumiennie wypełniają swoje obowiązki, przejawiają talent organizacyjny, nie potrzebują nadzoru ani kontroli. Ich siłą napędową w pracy jest ambicja. Innym zazdroszczą majątku i pozycji, starają się więc im dorównać, ale dochodzą do tego ciężką pracą. Na błyskotliwe sukcesy nie mogą liczyć, gdyż brak im przebojowości i polotu. Przysłowie mówi, że samemu jest się najlepszym adwokatem w swojej sprawie, a Byki nie potrafią robić autoreklamy i rozgłosu, co sprawia, że nie zawsze są dostrzegani i doceniani. Wywołuje to u nich frustrację, melancholię, poczucie niesprawiedliwości i w końcu zamknięcie się w sobie. Stan ten potęguje dodatkowo fakt, że Byki biorą życie zbyt poważnie.

Nie mają wrodzonego poczucia humoru, nie znają się na żartach, łatwo deprymują się i obrażają. Są bardzo krytyczni wobec innych, natomiast wobec własnych wad bywają nadzwyczaj wyrozumiali. Uwidacznia to się w ich wyglądzie, mimo że mają dobry gust. Nie są wybredni w jedzeniu, niechętnie walczą z nałogami i słabostkami. Cieszą się dobrym zdrowiem. Ich średnia długość życia, pomimo częstych narzekań i rozczulania się nad sobą, jest wysoka.

 

Bliźnięta (22 V - 21 VI)

Pierwsza dekada (22 V - 1 VI)

Urodzeni w tej dekadzie są pod wpływem macierzystej planety -Merkurego oraz dodatkowo Jowisza. W korzystnej konfiguracji planeta ta wzmacnia intelekt, poczucie sprawiedliwości, otwartość, bezinteresowność oraz rozszerza horyzonty umysłowe. Negatywny układ planet uwypukla takie cechy, jak: wygodnictwo życiowe i intelektualne, niefrasobliwość, hipokryzja i snobizm. W porównaniu z Bliźniętami urodzonymi w innych dekadach mają lepszą zdolność koncentracji, większy intelekt, są bardziej szczerzy i lojalni.

W tej grupie osób rodzi się wielu wybitnych myślicieli, odkrywców, pisarzy i krasomówców, ale też hochsztaplerów i dużej klasy złodziei. Są pożądanymi partnerami zarówno w pracy zawodowej, społecznej, jak i w życiu rodzinnym. Ułatwia im to wrodzona delikatność, inteligencja, wdzięk osobisty oraz atrakcyjna na ogół powierzchowność. Odznaczają się elastycznością zachowań, zdumiewają zdolnościami dostosowawczymi i zręcznością. Bywają też świetnymi dyplomatami.

Potrafią umiejętnie rozładowywać konflikty, pośredniczą między ludźmi, kojarzą ich ze sobą, ożywiają i bawią. Zazwyczaj nie dochodzą do wielkich majątków. Względną pomyślność zawdzięczają pomysłowości i zręczności. Stosunkowo łatwo obywają się bez pieniędzy. Stan posiadania nie ma większego wpływu na ich samopoczucie.

 

Druga dekada (2 - 11 VI)

Urodzeni w tej dekadzie znajdują się pod dodatkowym wpływem Marsa. Przy korzystnym układzie planeta ta u swoich podopiecznych wzmacnia inicjatywę, ambicję, bojowość, zdolność sugestywnego oddziaływania, a nawet popęd seksualny. Działając destrukcyjnie, wzmaga agresywność, swarliwość i nietolerancję. Wiodącymi cechami ludzi urodzonych w tej dekadzie są dynamizm i ambicja. Dzięki temu udaje im się często zrealizować cele zarówno zawodowe, majątkowe, jak i uczuciowe.

Chętnie uczą się nowych rzeczy, jednak tylko powierzchownie. Nie można ich przykuć do miejsca pracy, gdyż bez protestu się nie podporządkują. Lepiej dać im swobodę działania, a wówczas o wiele więcej zdziałają. Kobiety z tej dekady żyją chwilą, chętnie flirtują, bywają rozkapryszone. Do późnych lat pozostają bardzo dziewczęce. Może dlatego, że ciągle są skłonne do żartów i śmiechu. W towarzystwie potrafią rozruszać największego nawet nudziarza,

W pracy zawodowej są szybkie, dobrze zorganizowane i godne zaufania. Mężczyźni mają niezwykle rozwinięty zmysł orientacji. Szybkosię asymilują, posiadają świetną pamięć i łatwo uczą się. Pochłaniają duże ilości lektur. Uchodzą za rodzaj leksykonów o pojemnej i wiernej pamięci. Interesują się nowościami. Nie znoszą stagnacji i nudy. Często bywają propagatorami nowych idei. Swobodnie posługują się słowem mówionym i pisanym. Często też miewają uzdolnienia literackie.

 

Trzecia dekada (12 - 21 VI)

Urodzeni w tej dekadzie są pod dodatkową opieką Słońca. Działając korzystnie, Słońce wzmaga talenty twórcze, siłę woli i poczucie własnej wartości. Przy niekorzystnym układzie planet i gwiazd wpływa na rozwój takich cech, jak: próżność, egoizm, pycha i agresywność. Na szczęście dominuje u nich korzystny wpływ Słońca i Merkurego.

Osoby z tej dekady są wszechstronnie uzdolnione, lubią zmiany i szybko dostosowują się do nowych sytuacji i nowych zawodów. Szybko przyswajają sobie niezbędną wiedzę w nowej profesji. Ich umysł jest selektywny, pamiętają tylko to, co znajduje praktyczne zastosowanie. Dlatego umysł mają zawsze świeży i chłonny. Ich dominujące cechy to: siła woli, energia i poczucie realizmu. Idealistów wśród nich jest niewielu. Nie lubią angażować się w coś, co jest wbrew obowiązującym zasadom lub jest mało realne. Taki stosunek do życia ułatwia im zajmowanie stanowisk kierowniczych, a siła sugestii i krasomówczość czyni ich pracę bezkonfliktową.

Mimo że nie brak im zapału ani entuzjazmu, to w pracę nie angażują się zbytnio. Nuży ich monotonia i wykonywanie wciąż tych samych obowiązków. Ich wadą jest niezdecydowanie, ciekawość połączona ze wścibstwem i gadatliwością. Bliźnięta z tej dekady nie angażują się uczuciowo zbyt głęboko, wysuwając często na plan pierwszy zajęcia intelektualne i interesy. Dzięki zmysłowi dyplomatycznemu i zręczności zdarza im się niekiedy utrzymywać równoległe związki: małżeński i nieoficjalny.

 

Rak (22 VI - 22 VII)

Pierwsza dekada (22 VI - 1 VII)

Urodzeni w tej dekadzie są pod wpływem macierzystej planety -Księżyca oraz pod dodatkową opieką Wenus, która wzmacnia skłonności do wzruszeń, uczucia macierzyńskie i rodzicielskie oraz skłania się do melancholii i pesymizmu. Osoby z tej dekady są obdarzone dużą wrażliwością, dobrą pamięcią i bujną wyobraźnią.

Są to romantycy dążący do idealnych celów, jakże trudnych do zrealizowania. Zbyt krytycznie oceniają własne działania i możliwości, łatwo się obrażają, uciekają w wyimaginowane choroby, gdyż z góry przewidują porażkę własnych przedsięwzięć i rzeczywiście często ten los ich spotyka. Z Rakiem trudno się zaprzyjaźnić, gdyż jest on bardzo nieufny i wielokrotnie musi się przekonać, że może na daną osobę liczyć. Sam natomiast jest dobrym kandydatem na przyjaciela. Lubi bezinteresownie poświęcać się i pomagać.Dzięki ogromnej wrażliwości potrafi, jak nikt inny, zrozumieć drugiego człowieka, pocieszyć, natchnąć otuchą, podzielić jego kłopoty i cierpienia.

W pracy zawodowej Raki najlepiej czują się tam, gdzie mogą samodzielnie organizować i wykonywać pracę. Nie potrzebują nadzoru ani kontroli, gdyż są niezwykle solidne i obowiązkowe. Często osiągają znaczące sukcesy zawodowe i społeczne, ale to nie zmienia ich osobowości, którą cechuje przesadna skromność. Szanują cudze poglądy, wyrozumiale traktują czyjeś słabostki, poważają ludzi szlachetnych i kulturalnych. Nie znoszą przejawów chamstwa i brutalności.

 

Druga dekada ( 2 - 1 2 VII)

Urodzeni w tej dekadzie znajdują się pod dodatkowym wpływem Merkurego. Przy korzystnym układzie planet i gwiazd wzmacnia on procesy myślowe, poczucie humoru, spryt i przedsiębiorczość. Działając destrukcyjnie, Merkury potęguje nerwowość, rozwiązłość, chaotyczność i gadulstwo. Osoby z tej dekady są bardziej odporne psychicznie i fizycznie od pozostałych Raków. Znając własne siły i możliwości, są znacznie odważniejsze, bardziej przedsiębiorcze, a nawet przejawiają tupet i lekceważenie innych. Potrafią ignorować słabych konkurentów, być zarozumiałe i aroganckie.

Osoby o niższej inteligencji mogą być mściwe i bezwzględne. Raki z tej dekady stać na wielkie wyczyny i niejednokrotnie dokonują tego, jednak - mimo dużych możliwości - najczęściej poprzestają na rzeczach prostych i łatwych do zrealizowania, a ich heroiczne wyczyny pozostają jedynie w sferze marzeń.

W miłości wszystkie Raki, niezależnie z której są dekady, zachowują się podobnie. Raki z drugiej dekady dodatkowo jeszcze są bardzo zazdrosne, uparte i kapryśne, co niejednokrotnie staje się przyczyną rozpadu ich małżeństwa. Rak nie potrafi żyć bez rodziny, która jest dla niego pancerzem osłaniającym przed niebezpieczeństwami życia. Jeżeli rozpadnie się jedno jego gniazdo domowe, szybko zakłada drugie. Rak bardzo dba o dom i rodzinę.

 

Trzecia dekada (13 - 22 VII)

Urodzeni w tej dekadzie znajdują się pod silnym wpływem Księżyca. Są, niestety, najmniej odporni psychicznie. Nadwrażliwość i zbyt nieuleganie emocjom czyni ich życie dość trudnym. Prześladuje ich ciągła obawa o siebie i o swoich najbliższych przed niewidzialnym niebezpieczeństwem. We wszystkim wietrzą podstęp i zagrożenie. Jest to o tyle bezpodstawne, że dzięki swojej wyjątkowej wrażliwości na ogół wyczuwają nieprzyjaznych im ludzi i w porę potrafią się przednimi zabezpieczyć.

Wiele osób urodzonych w tej dekadzie ma duży talent artystyczny, skłonności do mistycyzmu i wiedzy tajemnej. Są też doskonałymi mediami i pociąga je parapsychologia. Wrażliwość i lęk przed życiem może wyzwolić w słabszych jednostkach skłonności do alkoholu lub narkomanii. Raki z trzeciej dekady są wyjątkowo wrażliwe na opinię otoczenia. Łatwo się obrażają, trudno wybaczają. W pracy zawodowej są cenieni, jednak trzeba ich traktować bardzo wyrozumiale. Wykazują wówczas wiele inwencji, energii, a nawet przedsiębiorczości.

Jeżeli partner życiowy Raka jest wstrzemięźliwy seksualnie, to wówczas jest on doskonałym współmałżonkiem. Bardzo dba o dom, rodzinę i przyjaciół. Nie szuka miłosnych przygód ani nie ma w tej dziedzinie fantazji, pod tym względem jest mało wymagający. Chcąc zgodnie współżyć z Rakiem, wystarczy zapewnić mu tylko spokój i trochę czułości. Osoby z tej dekady są słabsze fizycznie i psychicznie, ale życie zna wiele odmiennych przypadków, np. Juliusz Cezar czy Edmund Hillary.

 

Lew (23 VII - 22 VIII)

Pierwsza dekada (23 VII - 2 VIII)

Urodzeni w tej dekadzie są pod wpływem macierzystej planety - Słońca oraz pod dodatkową opieką Saturna. Wpływ tej planety wzmaga odpowiedzialność, ostrożność i wytrzymałość. Ponadto pomaga realistycznie i praktycznie patrzeć na życie, właściwie planować i realizować swoje plany. Lwy z tej dekady są niezwykle ambitne i żądne władzy. Kochają pieniądze i zaszczyty, stale dążą do zdobycia coraz wyższej pozycji w hierarchii społecznej. Biorą z życia wszystko to, co najlepsze. Są przy tym silne fizycznie i psychicznie.

W swoim otoczeniu nie cieszą się zbytnią sympatią, gdyż miewają skłonności do samouwielbienia. Nie lubią przy tym być nie zauważane, pozostawiane na dalszym planie. Są na to zbyt dużymi indywidualistami. Na życie patrzą realnie i pod kątem własnych korzyści. Lwy są życzliwe i troskliwe tylko w stosunku do osób im przydatnych lub przynajmniej posłusznych.

Lwa bardzo łatwo jest zrazić, natomiast zatrzeć to wrażenie jest niezwykle trudno, gdyż jest on bardzo pamiętliwy. Osoby z tej dekady osiągają znaczące sukcesy w pracy, przede wszystkim dlatego, że są dobrymi organizatorami, przejawiają inwencję oraz przedsiębiorczość. Najlepsze rezultaty osiągają w wolnych zawodach lub na samodzielnych stanowiskach. Potrafią tak rozdzielić pracę, że dla nich pozostanie tylko funkcja nadzorcza. W kontaktach międzyludzkich są trudni, głównie z powodu swej impulsywności. Zachowanie ich w dużym stopniu zależy od nastroju. W ciągu jednej chwili Lew potrafi przeistoczyć się z miłego i uprzejmego w aroganckiego i odpychającego.

 

Druga dekada (3 - 12 VIII)

Urodzeni w tej dekadzie znajdują się - oprócz Słońca - pod dodatkowym wpływem Jowisza. Pozytywne oddziaływanie tej planety wzmacnia idealizm, szczerość, sprawiedliwość, szlachetność, mądrość życiową i filozoficzną refleksję. Przy destrukcyjnym wpływie potęguje ona wygodnictwo, nieodpowiedzialność, ograniczoność, snobizm, hipokryzję i nieobiektywność. Słońce i Jowisz wywierają na urodzonych w drugiej dekadzie nieporównanie większy wpływ niż na innych ludzi. Ich charaktery są zmienne, a zachowanie skrajne. Pod wpływem nastroju potrafią przemienić się momentalnie z łagodnego kota w rozjuszonego lwa, ale też i z pyszałka w człowieka skromnego.

Jak wszystkie Lwy, tak i te starają się innych dostosować do siebie. Są tak samo żądni sławy. Pomaga im w tym silny charakter, wrodzony autorytet i umiejętność celnej argumentacji. Sami są niezwykle odporni na wpływ innych. Uważają, że ich ocena jest najwłaściwsza i nie podlega weryfikacji. Lwy odznaczają się ogromną umiejętnością poznawania tajemnic bytu. Ulegają nastrojom religijnym i mistycznym. Urodzeni w tym okresie nie są materialistami. Chętnie obdarowują przyjazne im osoby, sami również korzystają z życia, nie żałując pieniędzy na swoje uciechy. Nie gardzą też hazardem. W związku z tym pieniądze nie zawsze się ich trzymają.

Mimo to Lwy są optymistami, nie przejmują się takimi przyziemnymi sprawami. Uważają, że pieniądze dziś są, jutro ich nie ma lub odwrotnie. Lwy z początku sierpnia lubią podróże, poznawanie egzotycznych krajów, wędkowanie i wszelkie niespodzianki, byle tylko były miłe.

 

Trzecia dekada ( 1 3 - 2 2 VIII)

Urodzeni w tej dekadzie znajdują się pod dodatkowym wpływem Plutona. Przy korzystnym układzie planet Pluton wzmacnia odwagę, siłę przebicia i wytrzymałość oraz ułatwia regenerację sił. Destrukcyjny układ wzmaga tendencje do izolowania się od społeczeństwa. Lwy z tej dekady mają skłonność" do przemocy, są podejrzliwe, okrutne. Cechuje je zmienność poglądów połączona z bezkompromisowością i żądzą władzy. Przywiązują wagę tylko do tego, co mogą wykorzystać w realizacji swoich ambicji. Nie mają w tym względzie żadnych zahamowań. Prawo i fakty próbują naginać do siebie.

Wyrażane przez nich opinie i poglądy uzależnione są od ich planów i nastrojów. Nawet znając Lwa dostatecznie długo, nie można w pełni przewidzieć jego reakcji ani stanowiska, jakie zajmie w danej sprawie. Za każdym bowiem razem może zachować się odmiennie. On sam nie wybiega myślą daleko naprzód. W życiu pomaga Lwom autorytet i odwaga w podejmowaniu decyzji. W połączeniu z posiadaną siłą przebicia i ogromną ambicją udaje się im zajmować eksponowane stanowiska.

Historia zna wielu wybitnych wodzów, genialnych twórców, inżynierów i awanturników dużej klasy urodzonych właśnie w trzeciej dekadzie. Dzięki szybkości działania i przedsiębiorczości potrafią wykorzystać każdą okazję dającą im szansę awansu lub sukcesu. Kiedy osiągną to, co zamierzali, stosunkowo łatwo utrzymują się na zdobytych pozycjach dzięki silnej woli, pewności siebie i znacznej inteligencji.

 

Panna (23 VIII - 22 IX)

Pierwsza dekada (23 VIII - 1IX)

Urodzeni w pierwszej dekadzie znajdują się - oprócz Merkurego -pod dodatkowym wpływem Słońca, które potęguje umiejętność praktycznego wykorzystania wrodzonej inteligencji i zdobytej wiedzy, wpływa na rozwój ambicji, dobry gust, procesy twórcze oraz wzmacnia wiarę we własne siły. Osoby z tej dekady mają nieprzeciętne zdolności do nauk ścisłych i robót ręcznych. Jeżeli poparte jest to wrodzoną u nich inteligencją, wytrwałością i pracowitością, wówczas osiągają na tym polu znaczne sukcesy.

Są bardzo ambitni i dążą do osiągnięcia sukcesu, nieraz za wszelką cenę. Nieobcy jest im egoizm, a w przypadku zdobycia uznania stają się pyszni i zadufani w sobie. Nie ustają w pięciu się w górę. Uspokojenie przychodzi dopiero po uzyskaniu znaczącego sukcesu. Mimo że są świadomi swojej przewagi intelektualnej nad otoczeniem, pozostają nadal nieśmiali. Osobnik prymitywny, ale z silnym charakterem, potrafi zmusić Pannę do uległości. Charakter mają skryty, w słowach są oszczędni, najlepiej czują się pracując w domu lub w jak najmniejszych zespołach ludzi. W towarzystwie nie są lubiani ani sami nie przepadają za innymi. Do otoczenia przywiązują jednak dużą wagę, co widoczne jest w eleganckim zazwyczaj ubiorze, porządku w domu i pracy. Żyją skromnie i oszczędnie. Starają się zawsze coś odłożyć na tzw. czarną godzinę.

W życiu osobistym nie zawsze bywają szczęśliwi, gdyż za bardzo żyją własnym życiem, są obojętni na potrzeby innych, nie rozumieją cudzych uczuć, wszystko starają się przekalkulować i przemyśleć. Często wolą żyć samotnie niż w niezbyt udanym małżeństwie.

 

Druga dekada (2 - 11IX)

Urodzeni w tej dekadzie znajdują się pod dodatkową opieką Wenus. Połączone wpływy Merkurego i Wenus sprawiają, że ich podopieczni łatwo nawiązują kontakty. Merkury powoduje, że kontakty te są racjonalne i wypływają z lojalności, natomiast Wenus dodaje do tego zabarwienie uczuciowe i harmonię. Ponadto korzystne działanie Wenus wzmacnia pogodę ducha, uczuciowość, poczucie piękna i urok osobisty. Działając destrukcyjnie, może potęgować lenistwo, niemoralność, powierzchowność i próżność. Należy dodać, że nawet przy tych niekorzystnych cechach wpływ Wenus powoduje dążenie do harmonii i piękna.

Horoskop dla Panien urodzonych w tej dekadzie jest pomyślniejszy od horoskopu ich poprzedniczek. Odznaczają się one bowiem większym urokiem osobistym i talentami towarzyskimi. Są równie pracowite i utalentowane jak poprzedniczki, ale bardziej wyrozumiałe dla cudzych wad. Te przymioty powodują, że są one bardzo lubiane.

Mając wrodzone zdolności do interesów, starają się osiągnąć wysoką pozycję społeczną. Pomaga im w tym ogromna ambicja i wytrzymałość. Ich talenty dyplomatyczne i umiejętność przewidywania stwarzają szansę zrobienia kariery politycznej lub odnoszenia sukcesów w działalności społecznej. Posiadają także talenty twórcze i niejednokrotnie odnoszą znaczne sukcesy artystyczne. W pracy zyskują uznanie dzięki dużemu talentowi organizacyjnemu i ogromnej pracowitości.

 

Trzecia dekada ( 1 2 - 2 2 IX)

Urodzeni w tej dekadzie są pod podwójnym wpływem swojej planety- Merkurego. Jej silny wpływ powoduje, że dziedziczą zarówno pozytywne, jak i negatywne cechy niebieskiego patrona. Osoby z trzeciej dekady są przesadnie ostrożne w podejmowaniu działania. Nie angażują się w nic, co nie ma racjonalnego uzasadnienia, co nie jest logiczne ani praktyczne. Cecha ta pomaga im odnosić znaczące sukcesy, szczególnie w interesach. Nic dziwnego, skoro potrafią wykorzystać swoje zdolności postrzegania i analizowania zjawisk, dociekliwość, spryt i elokwencję. Ich przemyślanym działaniom towarzyszy skromność i wytrwałość oraz niezrażanie się trudnościami.

W kontaktach towarzyskich kierują się wyrachowaniem, co nie przysparza im przyjaciół. W towarzystwie są jednak mile widziani, gdyż nie można odmówić im dużej inteligencji, jak i tego, że umieją dostosować się do każdego otoczenia. Panny z trzeciej dekady przesadnie na ogół podchodzą do swojego zdrowia. Mimo że nie są silne fizycznie, to są jednak takie, którym dopisuje zdrowie i troska o siebie jest nieco na wyrost.Na co dzień towarzyszy im pesymizm i obawa przed bliżej nieznanymi nieszczęściami, które ewentualnie mogą ich spotkać. Dla poprawy nastroju chętnie oddają się przyjemnościom, rozrywkom, lubią dobrą kuchnię i relaks.

W porównaniu z Pannami z innych dekad są to osoby bardziej szczęśliwe w życiu osobistym. Jednakże troska o siebie i własne sprawy zaprząta ich w takim stopniu, że na obdarzanie kogoś głębszym uczuciem nie starcza im już sił ani czasu.

 

Waga (23 IX - 23 X)

Pierwsza dekada (23 IX - 2 X)

Urodzeni w pierwszej dekadzie są pod wpływem Wenus oraz pod dodatkową opieką Księżyca. Ten naturalny satelita ziemski, w astrologii traktowany na równi z planetami, symbolizuje podświadomość, instynkty, nastroje i ekspresję. Kiedy wpływ Księżyca jest korzystny, rozwijają się takie cechy, jak: wrażliwość, skromność, uprzejmość, pamięć, wyobraźnia i wdzięk osobisty. Przy negatywnym wpływie Księżyca wzmaga się nadwrażliwość, nieśmiałość, brak silnej woli, lenistwo i bojaźliwość. Na szczęście, wśród urodzonych w tej dekadzie zdecydowanie przeważają cechy dodatnie, a wpływ Księżyca i Wenus sprawia, że Waga jest najatrakcyjniejszym spośród wszystkich znaków zodiaku.

Osoby urodzone w tej dekadzie otoczone bywają zazwyczaj kręgiem przyjaciół i wielbicieli, zjednują sobie towarzystwo, a duży urok osobisty i romantyczna dusza znacznie im to ułatwia. Są przy tym delikatne, wrażliwe, bezstronne i sprawiedliwe w swoich opiniach. Znakomicie nadają się na powierników. Potrafią zrozumieć, pocieszyć i dochować tajemnicy. Ta umiejętność wczucia się w problemy bliźnich zyskuje im przyjaciół. W pracy zawodowej Wagi są energiczne, ale nie lubią pracować ponad normę. Jeżeli wykonywana przez nie praca jest zbyt monotonna lub nużąca, zrezygnują z niej bez wahania. Najlepiej czują się w zawodach związanych ze sztuką, gdzie mogą włożyć w swoją pracę cząstkę artyzmu.

Wagi z pierwszej dekady prowadzą raczej skromny tryb życia, nie nadużywają przyjemności, lubią spokój i przyrodę. Interesują się parapsychologią i wewnętrznym doskonaleniem się. Spośród nich wywodzi się wielu księży, nauczycieli, filozofów i poetów.

 

Druga dekada (3 - 13 X)

Urodzeni w drugiej dekadzie znajdują się pod dodatkową opieką Saturna. Działając pozytywnie, Saturn wzmaga odpowiedzialność, rozsądek, wytrwałość, ostrożność, obowiązkowość i punktualność. Przy niekorzystnych układach planet ujawnia pesymizm, podejrzliwość, upór i złośliwość, a także ograniczenie horyzontów umysłowych.

Osoby z tej dekady są w korzystnej sytuacji, gdyż obdarzone zostają zaletami wynikającymi z oddziaływania Wenus i Saturna. Saturn w astrologii symbolizuje upływ czasu i przestrzega przed jego marnotrawieniem. Ponadto wzmacnia praktycyzm życiowy i rozwagę w realizacji wyznawanych idei i poglądów. Wagi z drugiej dekady są na ogół ambitne, systematyczne i skrupulatne; obdarzone również lotnym umysłem i twórczą inwencją. W swoich pasjach bywają realistami i pamiętają o zabezpieczeniu materialnym. Nie jest to przejaw chciwości, lecz troski o zapewnienie godziwego bytu sobie i najbliższym.

Osoby z tego okresu są bardzo towarzyskie i pożądane w kręgach znajomych i przyjaciół. W głównej mierze zawdzięczają to swojej uczciwości i lojalności oraz obiektywizmowi i rozsądkowi w ocenie innych ludzi. Chętnie służą swoją radą i pomocą, w tym również materialną. Można powiedzieć, że życie jest dla Wag dość łaskawe. Stosunkowo szybciej od innych osiągają satysfakcjonującą je pozycję społeczną i względny dobrobyt. Są przy tym oszczędne, ale kiedy trzeba, mają gest i wówczas nie żałują niczego.

 

Trzecia dekada (14-23 X)

Urodzeni w tej dekadzie - oprócz Wenus - są pod dodatkową opieką Jowisza. W astrologii planeta ta symbolizuje wiedzę, dążność do zrozumienia i poznawania świata, swojego otoczenia i siebie. Przy korzystnym układzie planetarnym Jowisz wzmacnia intelekt, wiarę, optymizm, bezinteresowność i szlachetność. Działając destrukcyjnie, wzmaga ograniczenie horyzontów umysłowych, naiwność, fanatyzm i nieobiektywność.

Osoby z trzeciej dekady są groźne, silne i trudno je wyprowadzić z równowagi. Bywają również konserwatywne i idealistyczne, a co za tym idzie, szanują istniejący ład społeczny. Starają się do niego dostosować, a nie burzyć go. Zdecydowanie preferują ewolucję zamiast rewolucji. Posiadają umiejętność myślenia zarówno abstrakcyjnego, jaki realistycznego. Dzięki swojej zaradności i optymizmowi życiowemu dobrze radzą sobie z przeciwnościami losu. Wiele osób bierze z nich przykład. Nic zatem dziwnego, że tak chętnie oferuje się im stanowiska kierownicze lub powierza ważne sprawy.

Wagi z tej dekady działają efektownie i z wielkim rozmachem. Nie są przy tym zarozumiale. Trzymają się swoich zasad moralnych i przyzwyczajeń. Czasami przypisuje im się charyzmę i apoteozuje ich działalność. Przy takich predyspozycjach szybko osiągają odpowiednie warunki materialne i wysoki status społeczny. W ich życiu towarzyskim trwa nieustanna dobra passa. Cieszą się dużym powodzeniem. W miłości przejawiają znaczny temperament i zmysłowość. Płeć odmienna nie pozwala im zbyt długo pozostawać w stanie wolnym.

 

Skorpion (24 X - 22 XI)

Pierwsza dekada (24 X - 2 XI)

Urodzeni w pierwszej dekadzie są pod podwójnym wpływem Marsa. Silne oddziaływanie tej planety sprawia, że urodzeni w tym okresie są najbardziej wojowniczy i agresywni ze wszystkich Skorpionów. Ponadto są to osoby o ogromnej dynamice, energii życiowej i ambicjach. Przez całe życie starają się wykazać swoją wyższość nad innymi, podporządkować sobie za wszelką cenę otoczenie.

Owa aktywność w połączeniu z wytrwałością i inwencją przynosi wymierne, korzystne rezultaty w pracy zawodowej, jednak jest kłopotliwa w życiu osobistym. Swoim sposobem bycia zrażają do siebie otoczenie, mimo że z natury są bardzo towarzyscy. Ignorowanie cudzej psychiki i wrażliwości powoduje, że są izolowani od towarzystwa. Na dodatek Skorpiony nie kwapią się do przeprosin czy zadośćuczynienia.

Znajduje to również swoje odbicie w związkach małżeńskich- są one często nieudane, również i z tego względu, że Skorpiony, a z pierwszej dekady szczególnie, mają duże potrzeby seksualne, a hamulce w tym względzie wyjątkowo słabe. Prowadzi to, rzecz jasna, do niewierności małżeńskiej, o ile swoich potrzeb Skorpion nie zaspokoi w łożu małżeńskim. Na pocieszenie trzeba przyznać, że spośród urodzonych w tej dekadzie wywodzi się wielu wybitnych wodzów - nieraz tyranów, dowódców, odkrywców i znakomitych lekarzy.

 

Druga dekada (3 - 12 XI)

Urodzeni w tej dekadzie są pod opieką Marsa i Urana. Jeżeli wpływ Urana jest korzystny, wówczas wzmacnia oryginalność, niezależność, intuicję, tolerancję i nowatorstwo. Natomiast przy niekorzystnym układzie gwiazd potęguje ekscentryczność, nietolerancję, irracjonalność, nieodpowiedzialność, chaotyczność i nieobliczalność.

Wpływ obydwu planet powoduje, że większość osób urodzonych w tym okresie to ludzie wyjątkowi. Potrafią nie tylko sami być bojownikami o wolność, tworzyć nowy ład, zadziwiać dynamiką i siłą woli, ale pociągać i inspirować do tego innych. Skorpiony z tej dekady to na ogół osoby bardzo inteligentne, oryginalne i niekonwencjonalne. Doskonale radzą sobie na stanowiskach kierowniczych, i to zarówno w pracy zawodowej, jak i społecznej. Przy kumulacji niekorzystnych cech charakteru osoby te przejawiają dużą agresję, chęć przewodzenia za wszelką cenę oraz nietolerancję. Najczęściej cechy te u poszczególnych osób są przemieszane, stąd spotykamy Skorpiony uczciwe i obiektywne, lojalne i przyjacielskie.

W przeciwieństwie do Skorpionów z pierwszej dekady, te są mile widziane w towarzystwie, gdyż mają dużą wiedzę, są błyskotliwe, dowcipne i na ogół elokwentne. Czasem jednak trudno przewidzieć do końca ich zachowanie; mogą zaskoczyć czymś nieprzyjemnym.

 

Trzecia dekada (13 - 22 XI)

Urodzeni w trzeciej dekadzie są pod podwójnym wpływem Marsa i Wenus. Wenus łagodzi groźne wpływy Marsa, przez co Skorpiony z tej dekady są najłagodniejsze i najmniej konfliktowe. Odznaczają się charakterystyczną dla Skorpionów inteligencją i życiową elastycznością, jednak nie dążą na siłę do zdominowania otoczenia. Starają się zrozumieć innych ludzi, potrafią nawet przyznać się do popełnionych błędów, a czasami wyciągają z nich wnioski. W swoim działaniu przejawiają dynamizm, zaangażowanie, entuzjazm i konsekwencję. Osiągają duże sukcesy w pracy zawodowej. Są bardzo towarzyskie i nie muszą zabiegać o przyjaciół, gdyż ich sposób bycia jest o wiele bardziej sympatyczny niż poprzedników. Ułatwiają im to uroda i wdzięk osobisty.

Lubią płeć odmienną, są kochliwe, a w wierności małżeńskiej nie zawsze potrafią wytrwać. W ich pożyciu małżeńskim dochodzi czasami do spięć.

Skorpiony z trzeciej dekady starają się w maksymalny sposób łagodzić sytuację i okazywać wiele zrozumienia dla partnera życiowego, jednak czasem trudno im zapanować nad emocjami. Mimo to prowadzą najczęściej dużo spokojniejsze i szczęśliwsze życie niż Skorpiony z poprzednich dekad. Zdolność do wyszukiwania słabych punktów u przeciwnika, dociekliwość oraz intuicja stwarzają im duże szanse w kryminalistyce, farmacji, internie. Lubią zapach leków. Znakomicie też czują się w roli żołnierzy i dowódców. Bywają na ogół znakomitymi szefami.

 Reklama

feromony baner

 

Strzelec (23 XI - 21 XII)

Pierwsza dekada (23 XI - 2 XII)

Urodzonymi w pierwszej dekadzie opiekuje się Jowisz oraz Merkury. Planeta ta obdarza swoich podopiecznych inteligencją i sprytem życiowym. Strzelcy z tej dekady są bardzo lubiani, darzeni szacunkiem i przyjaźnią. Sprzyja temu ich wielkoduszność, poczucie sprawiedliwości, gotowość do pomocy i życiowy optymizm. Odnoszą duże sukcesy na niwie zawodowej dzięki nieprzeciętnej inteligencji, błyskotliwości i dużej wiedzy.

Do wykonywania pracy przystępują rzetelnie przygotowani. Improwizacja nie jest ich specjalnością. Są zarówno dobrymi abstrakcjonistami, jak i realistami. Osiąganych sukcesów nie wykorzystują dla osobistych korzyści. Wystarcza im sama satysfakcja i świadomość perfekcji. Wiele osób urodzonych w tej dekadzie zdobywa znaczące pozycje w adwokaturze, handlu, pedagogice, a przede wszystkim w interesach. Strzelcy są otwarci na wszelkie nowości, ciekawi świata, nowych spraw i nowych przeżyć. Mimo że swoje obowiązki wykonują rzetelnie, to bardzo cenią swobodę i niezależność. Stąd spotykamy wśród nich wielu podróżników i badaczy. Na ogól cieszą się dobrym zdrowiem i dużym zasobem sił witalnych.

Zewnętrzna atrakcyjność oraz osobisty urok sprawiają, że mają powodzenie u płci odmiennej. Schlebia im to bardzo i nie pozostają na to obojętni. W związkach małżeńskich, w które wchodzą w dość młodym wieku, są lojalni i wierni, gdyż ich seksualizm nie jest wybujały i nie muszą szukać przygód poza małżeńskim łożem.

 

Druga dekada (3 - 12 XII)

Urodzeni w tej dekadzie znajdują się pod dodatkową opieką Księżyca, który oddziałuje na rozwój wyobraźni, emocje, nastroje i pamięć. Strzelcy z drugiej dekady posiadają zmysł praktyczny i dużo wdzięku. Cieszą się też niemałym powodzeniem u płci przeciwnej. W pracy zawodowej rzetelnie wykonują swoje obowiązki, jednak nie zapominają też o rzetelnej zapłacie. Nie są bynajmniej skąpcami, gdyż w potrzebie wspomagają przyjaciół, a i na swoje zachcianki nie żałują pieniędzy. Nie lubią zastoju ani monotonii. Są otwarci na wszelkie nowości.

Z chwilą poznania nowego zawodu bez żalu rezygnują z dotychczasowego i całą swoją energię kierują na nowe tory. W doborze przedsięwzięć opierają się w dużym stopniu na intuicji. Są bez wątpienia ludźmi bardzo inteligentnymi i pojętnymi, jednak zbytnio szafują swoimi siłami, co odbija się w późniejszym wieku na ich zdrowiu. Spośród urodzonych w tej dekadzie wywodzi się wielu artystów, pisarzy i polityków.

W życiu erotycznym są opanowani, kochają mocno, ale powierzchownie. Wcześnie wchodzą w związki małżeńskie i stawiają je na pierwszym miejscu, co nie znaczy, że nie szukają czasami pocieszenia poza nimi. Rozpiętość predyspozycji zawodowych jest u nich wyjątkowo duża. Świetnie sobie radzą w zawodach wojskowych, twórczych i naukowych, a właściwie w tych wszystkich, które ich interesują. Do pierwotnych kwalifikacji Strzelców nie ma co przywiązywać wagi, gdyż i tak w ciągu życia zmienią kilkakrotnie swoją profesję.

 

Trzecia dekada (13 - 21 XII)

Urodzeni w trzeciej dekadzie znajdują się pod dodatkową opieką Saturna, który wzmacnia realistyczny i praktyczny stosunek do życia. Saturn, w przeciwieństwie do Jowisza, uświadamia swoim podopiecznym, że każdy rozwój, każda ekspansja życiowa musi mieć swoje granice. Strzelcy z tej dekady mają najbardziej różnorodne charaktery, co wynika z układu opiekuńczych planet.

Silny wpływ Saturna przy słabym wpływie Jowisza powoduje brak rozmachu życiowego. Przy silnym wpływie Jowisza, a słabym Saturna, występuje skłonność do podejmowania ryzykownych decyzji i nieanalizowania swoich błędów. Osoby urodzone w tym okresie są inteligentne, dociekliwe, łatwo przyswajają sobie wiedzę i potrafią wykorzystać ją praktycznie. Na ogół są bardziej przewidujące i powstrzymują się przed zbytnim ryzykiem. Ograniczają się do zadań realnych w stosunku do ich możliwości i wykonują je z dużym zaangażowaniem. Pracę ich cechuje logika i porządek. Większą wagę przywiązują do spraw istotnych, natomiast bagatelizują często drobiazgi.

Otaczają się ludźmi odpowiedzialnymi, mądrymi i lojalnymi. W towarzystwie są mile widzianymi kompanami. Ich dobry humor i trafne oceny rozładowują niejedną napiętą sytuację. Znany jest ich obiektywizm i duża odwaga cywilna. W obliczu jawnej niesprawiedliwości nie ugną się przed niczyim autorytetem i nic będą obawiać się żadnych konsekwencji.

Bardziej niż poprzednicy mają rozwinięty popęd seksualny. W związki małżeńskie wchodzą również wcześnie. Przywiązują ogromną wagę do domu i rodziny, i dlatego starają się bardzo tuszować swoje romanse.

 

Koziorożec (22 XII - 20 I)

Pierwsza dekada (22 - 31 XII)

Urodzeni w pierwszej dekadzie są pod opieką Saturna i dodatkowo Jowisza. Wzmacnia to w nich systematyczność i syntezę działania. Osoby z tej dekady są z zasady nieufne wobec otoczenia. Uważają c e prawdziwych, bezinteresownych przyjaźni nie ma na świecie, a wszelkie obietnice i przysięgi składa się po to, aby ich nie dotrzymywać. Są przeciwnikami wszelkich nowości, boją się ich, funkcjonują najlepiej w raz już ustalonym porządku świata.

Sprawiają wrażenie ludzi oschłych, cynicznych i nieufnych, sztywnych i chłodnych. W rzeczywistości jednak jest to tylko ich poza ochronna, gdyż są wyjątkowo wrażliwi i pełni obaw. Nie rozumieją innych i nie pragną sarni być rozumiani. Starają się zachować w tym względzie całkowitą niezależność i samowystarczalność. Tworzą własny system wartości i kierują się nim w życiu. Mają sobie tylko znane powody do nieufności. Z natury są małomówni, chłodni i z pozoru mało serdeczni. Często spowodowane to jest kompleksami lub brakiem talentów towarzyskich.

Osoby urodzone w pierwszej dekadzie są wobec siebie bardzo wymagające, poważnie traktują swoje błędy i niedociągnięcia, analizują i starają się unikać ich w przyszłości. Krytyczny stosunek do własnych osiągnięć sprawia, że nie muszą mieć nad sobą kontroli. Odpowiada im praca, w której trzeba samodzielnie podejmować decyzje. Z tej dekady wywodzą się najczęściej ludzie skromni, którzy sukcesy lub karierę osiągają dzięki wieloletniej pracy.

 

Druga dekada (1 - 10 I)

Urodzeni w drugiej dekadzie znajdują się pod dodatkową opieką Marsa, który daje im siło przebicia, bojowość i spontaniczność. Ponadto są to osoby wojownicze, rozdarte wewnętrznie, skore do poświęceń, a nawet męczeństwa, lecz także obdarzone dużymi walorami intelektualnymi, które w połączeniu z rozwiniętym poczuciem obowiązku i samodyscypliną przynoszą znaczne efekty. W porównaniu ze swoimi poprzednikami łatwiej okazują uczucia, są bardziej spontaniczni w sprawach intymnych i otwarci na nowości. Mimo to, ze względu na swoją wrażliwość, wolą tworzyć własny świat, niedostępny nawet dla najbliższych.

Są bardzo uczuciowi, ale bronią się przed niewolą namiętności. Nie chcą dopuścić do braku kontroli nad sobą i nie poddają się instynktowi. Aby uniknąć rozczarowania i cierpienia, wolą rezygnować nawet z ewentualnej rozkoszy. Małżeństwa zawierają raczej późno, i to najczęściej z rozsądku. Na ogół są to związki udane, ale pozbawione wielkich emocji i miłosnego szaleństwa. Koziorożce z tej dekady lubią dostatek i w późniejszym wieku osiągają go. Zarówno w hojności, jak i oszczędności zachowują umiar. Swój majątek podporządkowują dalszym celom. Jeżeli ktoś potrzebuje inteligentnego i bezstronnego doradcy, to lepszego od Koziorożca z tej dekady nie znajdzie.

Ponadto Koziorożce posiadają cechy predestynujące ich na wybitnych dowódców, polityków i działaczy. Ich plany przemyślane są w najdrobniejszych szczegółach. Realizują je konsekwentnie, nie zdając się na przypadek ani nie oczekując pomocy od innych.

 

Trzecia dekada (11 - 20 I)

Urodzeni w trzeciej dekadzie są pod dodatkową opieką Urana, który obdarza swoich podopiecznych wyobraźnią i idealizmem. Zdaniem astrologów, osoby te są bardziej interesujące i niebanalne niż urodzeni w dwóch pozostałych dekadach. Trudno przewidzieć, kiedy Koziorożce z trzeciej dekady, działające dotąd logicznie i racjonalnie, wyrwą się spod własnej kontroli i zaczną burzyć dotychczasowy ład. Poprzez niszczenie istniejących struktur i więzi zyskują nowe wartości duchowe i zaczynają wszystko od początku. Na co dzień są nieufne, wrażliwe i skryte. Od poprzedników różnią się jednak silną potrzebą ekspresji.

Wśród Koziorożców z tej dekady jest wielu artystów, którzy twórcze niepokoje i wyobcowanie przenoszą na wytwory sztuki. Również z tej dekady wywodzi się wielu filozofów, teologów i myślicieli, gdyż zamknięte w sobie i głęboko wrażliwe Koziorożce przejawiają skłonności do abstrakcyjnych spekulacji myślowych i mistycyzmu. Koziorożce potrafią czasem zaskakiwać otoczenie nietypowym zachowaniem, oryginalnymi pomysłami i gustami. Niekiedy jest to zachowanie wręcz szokujące, które należy traktować jako wyraz buntu przeciw smutkowi egzystencji.

Z reguły to, co nagłe, szybko przemija, bo chociaż Koziorożce z tej dekady cechuje oryginalność, to jednak pozostają nieodrodnymi dziećmi swojego znaku. Są ambitne, wytrwałe, sumienne i skrupulatne. Każdy podjęty zamiar realizują konsekwentnie, Z uporem. Mają rozwinięte poczucie indywidualności i niezależności, a także skłonności samotnicze.

 

Wodnik (21 I - 20 II)

Pierwsza dekada (21 - 30 I)

Urodzeni w tej dekadzie są pod opieką planety Wenus, która symbolizuje piękno, miłość i harmonię. Osoby z pierwszej dekady często bujają myślami w obłokach, nie interesując się zupełnie sprawami przyziemnymi. Odznaczają się wysokim poziomem intelektualnym i błyskotliwością. Są to jednak izolujący się idealiści. Trudno jest ich włączyć w system stałych obowiązków, gdyż fascynuje ich jedynie walka o szczytne ideały, często zgoła nierealne. Na co dzień są ludźmi miłymi, dobrotliwymi, tolerancyjnymi, nie interesują się plotkami, nie uczestniczą w żadnych rozgrywkach personalnych ani nie zabiegają o korzyści osobiste. Bronią słabszych i pokrzywdzonych, zwalczają wyzysk i niesprawiedliwość. Czynią to wyłącznie metodami pokojowymi, gdyż na walkę fizyczną są nazbyt bojaźliwi - sami ulegają przemocy.

W pracy zawodowej, szczególnie zespołowej, są bardzo pożądani, gdyż ich pomysły organizatorskie i racjonalizatorskie przynoszą pożądane efekty. Sami nie zabiegają o wyróżnienia ani o korzyści materialne. Z taką mentalnością trudno jest się dorobić większego majątku.

Wodniki z tego okresu są bardzo uczuciowe i zdolne do przeżywania wielkich namiętności. Szybko się zakochują, lecz starają się tego nie okazywać. W demonstrowaniu miłości i czułości są bardzo powściągliwe. Tolerują jednak kontakty pozamałżeńskie swoich współmałżonków. Nie czują wcale zazdrości. Najważniejsza jest dla nich przyjaźń i zrozumienie.

 

Druga dekada (31 I - 9 II)

Urodzeni w drugiej dekadzie znajdują się pod silnym wpływem Saturna, planety symbolizującej upływ czasu. Wodniki z tego okresu są niezwykle uduchowione, mają skłonności do mistycyzmu i parapsychologii; to indywidualiści lubiący niezależność. Podejmują działania z natury nowatorskie i na dużą skalę, a ich utopijność często ośmiesza autora. Wodniki łatwo ulegają zwątpieniu, popadają w pesymizm i załamują się nerwowo. Jako że nie uzewnętrzniają swoich uczuć, trudno jest im pomóc i nawet najbliżsi nie zawsze mogą ich pocieszyć.

W życzliwym otoczeniu tryskają pełnią energii i inwencji. W warunkach niekorzystnych usuwają się w cień i pracują w pojedynkę. Najlepiej czują się w wolnych zawodach. W ich sferze erotycznej jest tak jak i w życiu. Są otwarci na wszelkie rodzaje i formy miłości, tolerancyjni i lojalni. Jeżeli przestają kogoś darzyć uczuciem, przeprowadzają z nim szczerą rozmowę. Wodnika trudno utrzymać w małżeńskim systemie obowiązków, natomiast zupełnie znośne jest współżycie z nimi w wolnym związku.

Wodniki z tej dekady często trapią różnego rodzaju dolegliwości. Najrzadziej dożywają późnego wieku. Ich najbardziej wrażliwą strefą są łydki i kręgosłup. Często chorują na bóle mięśniowe lub zapalenie żył. Najbardziej jednak dają się im we znaki dolegliwości kręgosłupa. Powinni dużo ćwiczyć i pływać. Najbardziej znaczącym zmysłem u Wodników jest słuch.

 

Trzecia dekada ( 1 0 - 2 0 II)

Urodzeni w tej dekadzie znajdują się pod dodatkowym wpływem Neptuna, który w tym układzie ma wpływ niekorzystny. Potęguje nadwrażliwość, chaos emocjonalny, idealizm i nieobiektywność.

Osoby z trzeciej dekady odznaczają się bardzo dużym intelektem, ale całkowitym brakiem praktycyzmu. Są to marzyciele, oderwani odżycia, których myśli biegną w kierunku świata ponadzmysłowego. Posiadają nieprzeciętne zdolności, które nie zawsze udaje im się w pełni wykorzystać. Z tej grupy osób wywodzi się najwięcej wynalazców, odkrywców i teoretyków. Są też najbardziej roztargnieni ze wszystkich ludzi. To na ich temat krąży wiele anegdot i dowcipów. O karierę ani fortunę nie zabiegają, a jeżeli nawet zdobędą majątek, to raczej przez szczęśliwy przypadek niż wskutek świadomych działań. W pracy zawodowej są niezwykle cenieni; zawsze gotowi do poświęceń i lojalni. Często załamują się nerwowo i wówczas sięgają po alkohol lub narkotyki.

W życiu erotycznym bardzo trudno jest im znaleźć odpowiedniego partnera. Są zbyt mało zdecydowani, żeby wyznać uczucie wybranej osobie, a już zupełnie nie potrafią walczyć o nią. Dlatego wiele osób z tej dekady żyje samotnie. Odznaczają się dużymi zdolnościami aktorskimi. Czują się dobrze we wszystkich wolnych zawodach, gdyż mają do nich największe predyspozycje.

 

Ryby (21II - 20 III)

Pierwsza dekada (21 l l - l III)

Urodzeni w pierwszej dekadzie są - oprócz Neptuna - pod dodatkową opieką Saturna. Hamuje on negatywne oddziaływanie Neptuna, zmniejszając chaos emocjonalny i nieprawidłową ocenę rzeczywistości. Ponadto wzmacnia zdolności do stabilizacji i organizacji. Saturn pozostawia również ujemny ślad w osobowości Ryb, gdyż zaszczepia w nich poczucie destrukcji i tragizmu.

Urodzeni w tej dekadzie odznaczają się bogactwem wewnętrznym, intuicją i wyobraźnią. Nie są też pozbawieni fantazji. Ich charakter i osobowość trudno ściśle określić. Są to na pewno osoby bardzo wrażliwe, subtelne, ale zbyt łatwo, szczególnie w młodym wieku, ulegają wpływom. Trudno im rozróżnić, co jest dla nich dobre, a co złe. Są naiwni i łatwowierni. W pracy zawodowej najchętniej stronią od rywalizacji, ale jeżeli już los przydzieli im trudne zadanie, wówczas okazują się świetnymi organizatorami, przejawiają inwencję twórczą i potrafią zabłysnąć na tle innych. Nieźle sobie radzą również w pracach społecznych. Osiągają sukcesy w dziedzinach humanistycznych, przyrodniczych i artystycznych. Nieraz są to osiągnięcia genialne.

Osoby z tego okresu cieszą się na ogół powodzeniem i sympatią otoczenia, same natomiast mają trudności z doborem przyjaciół lub partnerów życiowych, gdyż stawiane przez nie wymagania są niezwykle wysokie, a czasem nawet nierealne.

 

Druga dekada ( 2 - 1 1 III)

Urodzeni w drugiej dekadzie są pod dodatkową opieką Jowisza. Wpływ tej planety inspiruje ich do podnoszenia swego poziomu umysłowego. Osoby urodzone w tym okresie znacznie różnią się od poprzedników. Są lepiej zorganizowane, działają bardziej planowo i właściwiej oceniają rzeczywistość. W pracy zawodowej przejawiają duże zdolności organizacyjne, aczkolwiek wolą przedsięwzięcia na mniejszą skalę. Również w pracy społecznej są niezwykle cenione za swą opiekuńczość i życzliwość. Innych traktują serdecznie i po przyjacielsku. Mają duże zdolności w zdobywaniu wiedzy oraz nauce języków obcych. Pomaga im w tym wrodzona intuicja, którą najczęściej się w życiu kierują. Ona to podpowiada im, kto jest dla nich odpowiednim partnerem lub towarzyszem na długie lata, ostrzega przed niebezpieczeństwem i złymi ludźmi.

U Ryb często emocje górują nad racjonalnymi przesłankami. Ich stan psychiczny przechodzi z jednej skrajności w drugą. Podobnie jest z osobami urodzonymi w tej dekadzie; od namiętności do wściekłości jest u nich bardzo blisko. Przeżywają duże rozterki, niepokój i niepewność. Korzystny jest dla nich stały związek, gdyż łatwiej jest go utrzymać. Natomiast związek typu partnerskiego może przekreślić nawet chwilowe wzburzenie.

Ryby mają delikatny organizm i słaby charakter. Łatwiej więc niż inni ulegają wszelkim nałogom. Powinni unikać sytuacji stresowych, gdyż przykrości przeżywają silniej niż inni.

 

Trzecia dekada (12 - 20 III)

Urodzeni w trzeciej dekadzie są pod dodatkową opieką Marsa, który dodaje im odwagi i pasji oraz wzmaga intensywność ich przeżyć. Osoby z tego okresu najbardziej różnią się od pozostałych Ryb. Tak jak ich poprzedniczki, kierują się w życiu głównie intuicją i podświadomością i mają bogate życie wewnętrzne, jednak cechy te, zdominowane przez wpływy Marsa, wykorzystują do walki o swoje ideały.

Są wrażliwe na niesprawiedliwość i cierpienie innych. Chciałyby, w miarę swoich możliwości walczyć z nieprawościami i czynić świat lepszym. Swoim zaangażowaniem często narażają się na nieprzyjemności. Kiedy zawodzą ich ideały, przeżywają to bardzo, jednak wniosków na przyszłość nie wyciągają. Nadal z pasją powracają do poprzedniej działalności, nie przywiązując wagi do własnych korzyści. W swoich marzeniach chcą walczyć o sprawy innych, być błędnymi rycerzami, Judymami i pogromcami smoków w jednej osobie. Tak już bywa, że za swoje dobre chęci prędzej mogą się doczekać wdzięczności od obcych niż od najbliższych.

Współżycie z Rybami z trzeciej dekady jest trudne. Szybko się obrażają, nawet do szpiku kości, a przebaczają niezwykle trudno. Nawet jeśli dość długo jesteśmy z Rybą, to nie zawsze wiadomo, co ją w danej chwili uraziło. Nieraz nie ma nawet bezpośredniej przyczyny, ale Ryba przypomniała sobie coś z przeszłości, nawet odległej, i ponownie się obraziła. Jej zły humor udziela się domownikom. Powoduje to sprzeczki i odgrzebywanie przeszłości. Musi upłynąć kilka dni, nim sytuacja wróci do normy

 

W horoskopy można wierzyć albo nie. Rozrywka jednak zawsze jest niezła. Zapraszamy do innego naszego artykułu:

Horoskop seksualny dla każdego

Miłej zabawy.