Żyć Dobrze

numerologia

Dzień urodzenia a osobowość

Zgodnie z tak zwanym w Portretem Numerologicznym, dzień urodzenia ma znaczenie, ponieważ wpływa na osobowość danej jednostki. Jeśli, na przykład, pewna liczba występuje bardzo często w Numerogramie, wibracja Dnia Urodzenia ją wzmacnia. Jeśli natomiast dana liczba pojawi się tylko w Dniu Urodzenia, to być może wypełnia ona pewną lukę w osobowości danego człowieka.

 

Poszukaj dnia urodzin, który Cię interesuje. Zobacz jakie informacje mogłyby zostać, dla osoby w danym dniu urodzonej, dodane do jej Portretu Numerologicznego. Poczytaj o sobie, bliskich i znajomych.

 

kalendarz

 

Dzień 1

Indywidualiści, osoby o ogromnej potrzebie niezależności, zręczne, inteligentne i twórcze. Raczej egocentrycy ceniący się wysoko. Intelektualiści o bystrym, chłonnym umyśle.
Jeśli w Portrecie Numerologicznym istnieją wibracje równoważące, osoba urodzona w tym dniu obdarzona jest zdolnościami organizatorskimi; jest to typ przywódcy, lidera, który używa swych cech konstruktywnie. W przeciwnym wypadku dana osoba będzie miała trudności z koncentracją, a w jej umyśle zapanuje chaos, co niewątpliwie nie przyczyni się do odnoszenia życiowych sukcesów.

 

Dzień 2

Łagodny charakter, wyrozumiałość, życzliwość i chęć współpracy z innymi. Osoby te potrzebują towarzystwa ludzi, aby czuć się pewnie i bezpiecznie.
Czułe, kierujące się emocjami, subtelne i wyrafinowane, potrafią docenić, to co artystyczne i duchowe. Posiadają dar tworzenia wokół siebie atmosfery pokoju i harmonii, co wydać się może nieco dziwne, zważywszy na fakt, iż są to osoby nerwowe, drażliwe i podatne na depresję.

 

Dzień 3

Osoby sympatyczne, pełne optymizmu, pozytywnie nastawione do życia i nadzwyczaj komunikatywne, potrafią przekazać innym swój zapał, radość i ciepło.
Obdarzone wyjątkowymi zdolnościami artystycznymi, mogą wybić się w każdej dziedzinie sztuk pięknych. Zaleca się im jednak większą koncentrację i wytrwałość, gdyż często są zbyt lekkomyślne, zmienne i powierzchowne.

 

Dzień 4

Introwertycy, poważni i mało komunikatywni. Jednostki praktyczne, działające w sposób metodyczny i systematyczny, niechętne wobec wszelkich zmian i niespodzianek. Pracowici, odpowiedzialni i ze wszech miar godni zaufania. Realiści, stojący mocno nogami na ziemi: "musza dotknąć, aby uwierzyć".
Osoby te powinny nauczyć się trochę lżejszego traktowania życia, umieć dostrzec także weselsze, bardziej pozytywne jego strony.

 

Dzień 5

Aktywni, niespokojni, nerwowi. Osoby o bogatej wyobraźni i żywej, błyskotliwej inteligencji, pełne wahań i wątpliwości. Uwielbiają zmiany, których zresztą im w życiu nie zabraknie; często będą to zmiany nieoczekiwane i nagłe, dlatego powinny być zawsze na nie przygotowane. Są to jednostki pełne entuzjazmu, kochające wolność i pragnące żyć pełnią życia, nie obciążone żadnymi ograniczeniami czy przeszkodami.

 

Dzień 6

Osoby pełne słodyczy i wdzięku, życzliwe wobec otoczenia, kochające dom, rodzinę, przyjaciół, przywiązane do tradycji, które ich zdaniem zbliżają i łączą ludzi. Posiadają głęboko zakorzenione poczucie obowiązku wobec najbliższych, dla których nierzadko poświęcają swe pragnienia czy wygody.
Profesjonaliści w każdym calu, a ich wewnętrzna równowaga zostaje zaburzona jedynie w przypadku, gdy nie znajdują aprobaty wśród otoczenia. Osoby te stają się wówczas nieprzyjemne, krytyczne i oschłe.

 Reklama

feromony skuteczne

 

Dzień 7

Urodzeni w tym dniu są poważni, pragną dotrzeć do sedna rzeczy, mają skłonności do analizowania i rozmyślania nad istotą bytu. Obdarzeni ogromną intuicją, inteligencją i licznymi talentami. Niewątpliwie najbardziej pasjonuje ich zgłębianie tajników ludzkiej duszy.
Osoby te cechuje rozsądek, rezerwa i powściągliwość, a także pewien smutek i melancholia. Są to jednostki nieco zagadkowe, tak też na ogół odbiera je otoczenie.

 

Dzień 8

Cechy charakterystyczne dla osób urodzonych tego dnia to: trzeźwy umysł, ostrożność i zimna krew, zwłaszcza w sprawach finansowych.
Jednostki te nienawidzą przeciętności i wszelkiej połowiczności, posiadają przy tym niezwykle silną osobowość. Cechuje je ponadto ogromna ambicja, nadzwyczajna zdolność koncentracji, wytrwałość i pracowitość. Są to urodzeni szefowie, a ich życie może okazać się pasmem sukcesów, z pewnością natomiast nie będzie spokojne czy nudne.

 

Dzień 9

Są to altruiści, wrażliwi na ludzką krzywdę i niesprawiedliwość. Aby móc pracować z pożytkiem dla siebie i innych, potrzebują jednak pełnej niezależności. Ich wielką pasją są podróże.
Posiadają tak liczne zdolności, iż bez trudu wyróżnią się jako artyści, intelektualiści i ogólnie jako ludzie pracujący twórczo. Jednakże nawet wiodąc życie wygodne i szczęśliwe, nie powinni zapominać o potrzebach swych bliźnich.

 

Dzień 10

W tym dniu rodzi się najwięcej przywódców i ludzi niezależnych, kroczących przez życie swoją drogą, bez uciekania się do pomocy innych. Osoby te posiadają szeroki wachlarz zdolności i cech sprzyjających osiągnieciu sukcesów w każdej dziedzinie.
Odznaczają się bardzo silnym charakterem, są przy tym zaborczy, emanuje z nich pewność siebie, siła woli i poczucie własnej wartości.

 

Dzień 11

Są to osoby natchnione, obdarzone niezwykłą intuicją. Powinny zatem ufać swemu wewnętrznemu głosowi i zdać się na swe przeczucia. Jednocześnie posiadają błyskotliwy umysł i bogatą wyobraźnię, a także zdolności poetyckie.
Są to osoby niezwykle wrażliwe, o szlachetnych dążeniach. Powinny jednak kontrolować nieco swe emocje. Tylko w ten sposób osiągną wewnętrzną równowagę i będą mogły wykorzystać swe umiejętności z pożytkiem dla innych.
Wady, których powinny unikać, to egocentryzm i chełpienie się swymi osiągnięciami.

 

astrologia 2

 

Dzień 12

Sympatyczne, przyjazne, pełne entuzjazmu i wesołe, osoby o tej wibracji najlepiej czują się w licznym towarzystwie. Zdecydowanie większe szanse na sukces mają w dziedzinach artystycznych (zwłaszcza w literaturze) niż na przykład w handlu.
Aby osiągnąć cel, który sobie wyznaczą, powinny nauczyć się większej koncentracji, w przeciwnym razie będą niczym wspaniały, olśniewający żaglowiec, dryfujący bez celu po bezkresnych oceanach. Radzimy im również, aby bardziej panowały nad swymi zmiennymi nastrojami oraz nadwrażliwością.

 

Dzień 13

Pracowici, sumienni, metodyczni i zdyscyplinowani, zmierzają do swych celów powoli, ale konsekwentnie. Osoby te maja skłonności do introwersji; są mało komunikatywne, zwykle tez niechętnie zwracają się o pomoc do innych, wolą same podejmować decyzje, nie szukając u nikogo rady.
Pragną miłości i akceptacji ze strony otoczenia, ale dużo wysiłku będzie je kosztowało pozbycie się skłonności do depresji i nauczenie się wyrażania swych uczuć.

 

Dzień 14

Urodzeni tego dnia odznaczają się oryginalną, twórczą i nieskrępowaną osobowością. Nie znoszą wszelkiej rutyny, pragną życia aktywnego, obfitującego w silne bodźce i podniety emocjonalne. Zaleca się im wszakże poskromienie owej niecierpliwości i dążenia do zmian za wszelką cenę.
Obdarzone bogatą wyobraźnią i błyskotliwą inteligencją, osoby te zmarnują szansę na sukces, jeśli nie zdołają skoncentrować swych wysiłków na jednym celu, odwołując się do rozumu i siły charakteru, których im przecież nie brakuje.

 

Dzień 15

W tym dniu rodzą się domatorzy, osoby uczuciowe, o wielkim sercu. Potrzebują wsparcia i nieustannych dowodów miłości ze strony swych bliskich. Szczęście oznacza dla nich odpowiedzialność za rodzinę, ale ich patriarchalny, czasami nadopiekuńczy stosunek do niej może przysparzać im wiele kłopotów. Są bowiem święcie przekonane, że same wiedzą najlepiej, co jest najlepsze dla ich bliskich. Jednocześnie, czują się wolne i nieskrępowane, i nie chcą podporządkować się innym.

 

Dzień 16

Osoby te wyróżniają się bogatym życiem wewnętrznym i olbrzymią intuicją. Są introwertyczne i zarazem otwarte na świat, posiadają przy tym zdolności i cechy niezbędne, aby triumfować w każdej niemal dziedzinie. Interesuje je w równym stopniu rozwój duchowy, co osiąganie dobrobytu materialnego.
Nieustannie analizują siebie samych, dążąc do doskonałości duchowej, intelektualnej i profesjonalnej. Jednakże zbytnia powściągliwość i nieumiejętność okazywania uczuć nierzadko są przyczyną ich samotności.

 

Dzień 17

Wibracja ta oznacza praktycyzm, kierowanie się zdrowym rozsądkiem oraz talent do realizowania wielkich projektów. Jest on bardzo pozytywna, jeśli chodzi o sprawy finansowe i zapewnia ogromne sukcesy w tej dziedzinie, pod warunkiem jednak, iż osoba urodzona pod jej wpływem odwoła się do swej inteligencji i "nosa" w sprawach handlowych.
Silna osobowość i umiejętność rządzenia predestynują te osoby do stanowisk kierowniczych i zarządzania dużymi przedsiębiorstwami z sukcesem.

 

Dzień 18

Osoby urodzone w tym dniu posiadają temperament gwałtowny i impulsywny, co w połączeniu z wrodzoną złośliwością nierzadko bywa przyczyna licznych komplikacji życiowych. Świetni obserwatorzy, o przenikliwym, analitycznym umyśle, pragną zgłębić sedno każdej sprawy. Niezależni, wymagający i wybredni, wolą raczej samotnie iść przez życie niż wieść nudną, przeciętną egzystencję, nie wyróżniając się z tłumu.

 

Dzień 19

Osoby te są bardzo niezależne, zmienne i egzaltowane. Jeśli nie zdołają poskromić swej wybuchowej natury, ich życie będzie najeżone trudnościami.
Oryginalne, podchodzące do życia w sposób emocjonalny i twórczy, na ogół wiodą burzliwy i awanturniczy żywot. Obdarzone ogromną energią i hartem ducha, potrafią stawiać czoła wszelkim przeszkodom i przeciwnościom życiowym, nierzadko będącym konsekwencją ich sposobu bycia. Owa wewnętrzna siła zawsze pomaga im podnieść się z każdego upadku i, jeśli trzeba, zaczynać wszystko od nowa.

 

Dzień 20

Tego dnia rodzą się jednostki nieśmiałe, niepewne siebie, potrzebujące nieustannych dowodów miłości, wsparcia i bliskości. Są to osoby pogodne, pokojowo usposobione i nieraz przez całe życie towarzyszy im dziecięca niemal naiwność i łagodność. Takt, umiar i dyplomacja sprawiają, że żyją one w zgodzie ze wszystkimi i często odgrywają rolę mediatorów we wszelkiego rodzaju sporach i konfliktach.
Niezwykle wrażliwe i podejrzliwe, powinny starać się bardziej panować nad swymi emocjami.

 

Dzień 21

Są to osoby towarzyskie, komunikatywne i wylewne. Odznaczają się fascynującą osobowością. Zasadniczą rolę w ich życiu odgrywa przyjaźń i kontakty z ludźmi. Z drugiej jednak strony, charakteryzuje je egoizm i zmienność nastrojów; często postępują tak, jak im wygodnie, nie licząc się zupełnie z otoczeniem.
Jeśli nauczą się panować nad swymi emocjami i skupią całą swą energię i zdolności na jednym celu, wówczas bez trudu zrealizują wszystkie swe plany życiowe.

Dzień 22

Jeśli zdołają wznieść się na poziom tej wibracji, ich życie będzie oparte na szczytnych ideałach i służbie ludzkości. Osoby te bowiem obarczone zostały wielką odpowiedzialnością wobec społeczeństwa, w którym żyją. Jeśli sprostają temu wyzwaniu, zasłużą sobie na pamięć i głęboką wdzięczność potomków.
Jeżeli natomiast nie czują się na siłach, aby żyć zgodnie z wibracją tej liczby, powinny ograniczyć się do spełniania roli uczciwych, pracowitych i odpowiedzialnych ludzi, wypełniających sumiennie swe powinności.

 

astrologia 3

 

Dzień 23

Jednostki o tej wibracji są bardzo inteligentne, wszechstronnie uzdolnione, maja wszelkie dane, aby odnosić sukcesy w każdej dziedzinie życia. Wybijają się zarówno na polu intelektualnym, artystycznym, jak i zawodowym. Osoby te są pewne siebie, posiadają przy tym bystry, przenikliwy i analityczny umysł. Zawsze potrafią szybko i trafnie ocenić sytuację czy ludzi, z którymi mają do czynienia.
Urodzeni w tym dniu są na ogół sympatyczni, pełni uroku i wewnętrznego ciepła. Czasem jednak dochodzi do głosu nadmierna podejrzliwość, a pod wpływem najmniejszej nawet zaczepki czy prowokacji także żywy i wybuchowy temperament.

 

Dzień 24

Jednostki niezwykle pracowite, nie szczędzące wysiłków, aby osiągnąć wyznaczony cel. Lubią życie rodzinne, są odpowiedzialne i energiczne. Cechuje je głęboki humanitaryzm, dlatego powinny poświęcić się służbie innym, pracując np. w oświacie czy służbie zdrowia.
Czasami okazują się pesymistami, zbytnio przejmującymi się nieistotnymi sprawami. Obdarzone są uzdolnieniami artystycznymi. Wykazują skłonności do dogmatyzmu.

 

Dzień 25

Powściągliwe w wyrażaniu swych myśli i uczuć, osoby te posiadają głębokie życie wewnętrzne i na ogół kierują się surowymi zasadami etyczno-moralnymi. W tym dniu często rodzą się wizjonerzy i jasnowidze, oraz ludzie pragnący zgłębić tajemnice wszechświata.
Osoby te są surowe i wymagające wobec siebie samych, czują potrzebę ciągłego doskonalenia się i poszerzania wiedzy.
Samotne nawet wśród ludzi, odnajdują wewnętrzny spokój i szczęście w kontakcie z przyrodą. Często zaniżają własną wartość, mają również skłonności do melancholii i depresji.

 

Dzień 26

Urodzeni w tym dniu są osobami pełnymi temperamentu, z łatwością ulegają swym emocjom, cechuje je przy tym ogromna zmienność nastrojów.
Łagodne, pełne ciepła i serdeczności wobec otoczenia, posiadają jednocześnie zdolności przywódcze. Dlatego też z łatwością osiągają sukcesy. Wielką wagę przywiązują do takich spraw, jak: pozycja społeczna, pieniądze czy rodzina i gotowe są walczyć, aby je osiągnąć. Odczuwają jednocześnie ogromny szacunek dla tych, którym się to udało.
Niezwykle istotne dla ich zdrowia psychicznego będzie zachowanie równowagi między uczuciami, a przywiązaniem do dóbr materialnych.

 

Dzień 27

Są to indywidualiści, kochający nade wszystko wolność i nie znoszący jakiejkolwiek dominacji czy zależności. Mimo tej ekstrawagancji i niechęci do podporządkowania się normom społecznym, potrzebują bliskości życzliwych im osób. Tylko w ich towarzystwie zdolne są uzewnętrznić swe prawdziwe uczucia czy emocje.
Problem ich polega jednak na nieumiejętności okazywania uczuć wobec najbliższych. Dlatego też często zajmują się sprawami obcych, zaniedbując jednocześnie tych, których naprawdę kochają.

 

Dzień 28

Osoby urodzone w tym dniu są ekstrawaganckie, intryguje je wszystko, co niezwykle i nieprzeciętne.
Obdarzone silnym charakterem, są ambitne i niezależne, nade wszystko pragną czuć się wolnymi. Mają wyjątkowy dar przekonywania i perswazji. Nieustannie obmyślają wielkie, wspaniałe projekty, brakuje im jednak wytrwałości w ich realizacji i bardzo często inni wykorzystują ich pomysły.

 

Dzień 29

Pełne temperamentu i zmienne, osoby te interesują się wieloma rzeczami na raz. Cechuje je wyjątkowa intuicja, a także idealizm i uczuciowość, które to zalety powinny wykorzystać w służbie swych bliźnich.
Ci prawdziwi indywidualiści nie potrafią dostosować się do ogólnie przyjętych norm postępowania i konwenansów; wolą żyć według własnych zasad i reguł.
Pisane są im ogromne sukcesy, ale tylko wówczas, gdy w inteligentny sposób wykorzystają swe liczne zalety. Bardzo pomocne mogą się okazać inne pozytywne wibracje występujące w ich Portrecie Numerologicznym.

 

Dzień 30

W tym dniu rodzą się najczęściej osoby lubiące ład i porządek. Są sympatyczne i bardzo lubiane przez otoczenie. Bywają jednak niestałe.
Natura obdarzyła je uzdolnieniami artystycznymi i twórczą wyobraźnią. Potrzebują dać ujście swym talentom, żeby być szczęśliwymi.
Rutyna i monotonia ogranicza ich możliwości i zabija w nich wszelki zapał. Są to urodzeni optymiści, patrzący na świat przez "różowe okulary". Pragną żyć intensywnie, wesoło i przyjemnie.

 

Dzień 31

Osoby te w przedziwny sposób łączą w sobie powagę, poczucie odpowiedzialności i rozsądek z bogatą wyobraźnią i skłonnością do marzycielstwa. Są bardzo pracowite i potrafią skoncentrować swe wysiłki, aby zapewnić dobrobyt sobie i swej rodzinie.
Na ogół nie są zbyt ufne. Z drugiej strony jednak, w imię przyjaźni, angażują się w niepewne interesy, mogące doprowadzić je do ruiny. Cechuje je przy tym nieugiętość, surowość zasad, a nawet zawziętość i brak tolerancji wobec słabości własnych i otoczenia.

 

Przedstawione powyżej informacje zostały zaczerpnięte z poradnika numerologii. Niestety poradnik był anonimowy i nie jesteśmy w stanie wskazać rzeczywistej wartości podanych tu informacji.

Ale jak w każdym podobnym przypadku – wierzyć, nie wierzyć, pobawić się można. Miłej zabawy również w gronie przyjaciół.