Zaburzenia erekcji zwiększają ryzyko zgonu

Jak się okazuje zaburzenia erekcji nie są wyłącznie problemem jednego organu. Taki stan jest szalenie groźny nie tylko dla zdrowia, ale i dla życia. Są one silnym predyktorem zgonu z jakiegokolwiek powodu, a także z powodu zawału serca, udaru mózgu oraz niewydolności serca u mężczyzn ze schorzeniami sercowo-naczyniowymi.

 

Badanie przeprowadzone przez niemieckich naukowców z Katedry Kardiologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Saarland porównywało częstość występowania incydentów sercowo-naczyniowych oraz śmiertelność wśród mężczyzn cierpiących na choroby układu krążenia z zaburzeniami erekcji i bez tych zaburzeń. Badaną grupę stanowiło 1 519 mężczyzn z 13 krajów, którzy wcześniej uczestniczyli w badaniach klinicznych ONTARGET oraz TRANSCEND.

 

Okazało się, że u pacjentów z zaburzeniami wzwodu występuje 2 razy wyższe ryzyko śmierci z jakiegokolwiek powodu, 1,9 raza większe ryzyko śmierci z przyczyn sercowo-naczyniowych, 2 razy większe prawdopodobieństwo wystąpienia zawału mięśnia sercowego, 1,2 raza większe ryzyko hospitalizacji z powodu niewydolności serca oraz 1,1 raza większe prawdopodobieństwo wystąpienia udaru mózgu niż u pacjentów ze schorzeniami sercowo-naczyniowymi, ale bez zaburzeń erekcji. Badanie wykazało też, że pacjenci z dysfunkcjami erekcji są generalnie starsi niż pacjenci bez zaburzeń wzwodu, częściej cierpią też na nadciśnienie i cukrzycę.

 

Pytanie o problemy seksualne i ewentualne występowanie zaburzeń erekcji powinno być zadawane rutynowo przy zbieraniu wywiadu u pacjenta z chorobą układu krążenia, przy szacowaniu u niego ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych oraz przy dobieraniu optymalnego leczenia - twierdzą autorzy publikacji, która ukazała się na łamach ostatniego wydania Circulation, czasopisma Amerykańskiego Towarzystwa Chorób Serca (AHA, American Heart Association).

 

Pomoc w zaburzeniach erekcji

Lekarze powinni włączać leczenie inhibitorami fosfodiesterazy-5 u pacjentów, którzy zgłaszają się z powodu problemów z erekcją. Artykuły na temat terapii zostały opublikowane na stronie internetowej czasopisma Annals of Internal Medicine.

Rekomendacje dotyczące sposobu leczenia zaburzeń erekcji stworzyli lekarze z American College of Physicians (ACP). Najsilniejsze zalecenia dotyczą rozpoczęcia terapii inhibitorami fosfodiesterazy-5, u mężczyzn którzy z problem tym borykają się przez okres co najmniej 3 miesięcy i nie mają przeciwwskazań do leczenia.

 Reklama

pompki wodne

 

Dostępne na rynku leki to sildenafil, wardenafil, tadalafil, mirodenafil i udenafil. Ze względu na zbyt małą liczbę przeprowadzonych badań nie ma dowodów przemawiających za wyższą skutecznością lub bezpieczeństwem stosowania któregoś z inhibitorów fosfodiesterazy-5. Ich wybór powinien zależeć zatem od indywidualnych preferencji pacjenta, łatwości stosowania, kosztów leczenia i działań niepożądanych.

Amerykańscy lekarze nie przyjmują stanowiska w sprawie terapii hormonalnej. Brakuje dowodów naukowych potwierdzających ich skuteczność. Nie ma także jednoznacznych wskazań, aby wykonywać badania krwi oceniające stężenie hormonów.