Żyć Dobrze

Finanse firmy – odrobina teorii

Finanse firmy – odrobina teorii

Terminy nierozerwalnie związane z przedsiębiorstwem to „finanse" i „finansowanie".  Aby w sposób wyczerpujący odpowiedzieć na pytanie czym jest w firmie „finansowanie" należy dokładnie zapoznać się z terminem „finanse". Finanse - to „dział przedsiębiorstwa odpowiedzialny za zdobywanie kapitałów dla firmy (finansowania), zarządzanie środkami w obrębie firmy i planowania wydatków na różne aktywa".

„Finanse przedsiębiorstwa stanowią rozległą dziedzinę wiedzy. Ma ona w ogromnej większości charakter pragmatyczny. Jest nieprzerwanie rozwijana, weryfikowana i modyfikowana przez praktykę, w procesie podejmowania decyzji zmierzających do pomnażania majątku przedsiębiorstwa. Znajduje to swój wyraz, najogólniej rzecz ujmując, w kreowaniu strumieni pieniężnych i wykorzystywaniu ich do aktywizacji i optymalizacji procesów gospodarczych."

Dział finansowy przedsiębiorstwa w dużych firmach jest odpowiedzialny za zgromadzenie funduszy dla firmy oraz zarządzanie tymi funduszami. Do realizacji tego celu zatrudniani są m.in. dyrektorzy finansowi. Małe i średnie firmy często nie stać na opłacenie dyrektora finansowego.

Małe przedsiębiorstwa często nie zatrudniają nawet księgowej, mają tzw. księgowość zewnętrzną, która jest o wiele tańsza, ale i mniej pomocna w pozyskiwaniu środków pieniężnych. Dlatego tak ważna jest znajomość sposobów finansowania szczególnie przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Tak więc finansowanie - to zapewnienie środków pieniężnych na potrzeby firmy.

Małe przedsiębiorstwa rzadko kiedy korzystają z akcji lub obligacji jako źródeł kapitału. Mozolna codzienna działalność firmy wymaga starannego zarządzania krótkoterminowymi potrzebami finansowymi.

Gotówka może być potrzebna na dodatkowe zapasy, zaś terminy płatności rachunków mogą wypadać nieoczekiwanie. W stopniu zbliżonym do osobistych potrzeb finansowych każdego człowieka przedsiębiorstwo może niekiedy potrzebować środków krótkoterminowych w przypadku, gdy zabraknie innych funduszy. Właśnie dlatego uzyskanie i zarządzanie środkami jest równie ważne dla przedsiębiorstwa, jak produkcja, marketing czy inne funkcje.

dr Jarosław Ziętarski