Żyć Dobrze

Jaki jest Bóg?

Jaki jest Bóg?

Naukowcy już dawno udowodnili, że wiara w Boga czyni ludzi szczęśliwszymi, a relacje z członkami wierzącej wspólnoty, podnoszą satysfakcję z życia. Osoby wierzące w istnienie Boga są także bardziej odporne na doczesne pokusy, bardziej zadowolone z siebie i odporniejsze na depresję.

 

Znany badacz, Michael Inzlicht z Uniwersytetu w Toronto zauważa, że około 85% ludzi na świecie posiada  jakąś formę wierzeń religijnych, dlatego religia musi pełnić istotną rolę w funkcjonowaniu ludzkiego umysłu. Nicholas Epley z Uniwersytetu Chicago twierdzi, że dla wielu wierzących ludzi pytanie „Co zrobiłby Jezus" jest równie istotne jak pytanie „Co ja bym zrobił?". Epley - na podstawie przeprowadzonych przez siebie eksperymentów - twierdzi, że w sytuacji niepewności, ludzie sądzą, że Bóg dokonywałby takich ocen, jak oni sami. Badacz twierdzi również, że przeprowadzone przez niego badania, zarówno psychologiczne jak również za pomocą skanowania mózgu, udowadniają, że gdy ludzie usiłując określić, co w danej sytuacji Bóg uważałby za lepsze, posługują się własnymi normami i przekonaniami.

Wydaje się, że także w Polsce obraz Boga jest nieoczywisty. Z badań CBOSu wynika, że 94% dorosłych Polaków uważa się za wierzących, jednakże jedynie połowa badanych deklaruje uczestnictwo w praktykach religijnych. Za katolików uważa się 93% Polaków, chociaż w badaniach TNS OBOP zaufanie wobec Kościoła katolickiego zadeklarowało 61% badanych, a do braku zaufania przyznało się aż 33%. Interesujące mogą być także dane zebrane w badaniu ankietowym zorganizowanym w związku z premierą książki „Poznam sympatycznego Boga".

„Eric Weiner, autor książki Poznam sympatycznego Boga zastanawia się czy Boga można wybrać sobie podobnie jak taryfę telefonii komórkowej albo pastę do zębów. Pragnąc znaleźć swojego Boga, autor wyrusza w podróż, której celem jest poznanie i przetestowanie ośmiu wybranych religii. „Zastanawialiśmy się jak to jest w Polsce, kraju zdominowanym przez katolików.

Byliśmy ciekawi w jakiego Boga wierzą badani i w jakiego Boga chcieliby wierzyć" - mówi Marcjanna Bulik z wydawnictwa Carta Blanca.

Badania przeprowadzono na grupie 382 osób. Uczestników proszono w ankiecie najpierw o określenie czy wierzą w Boga, a następnie o podanie trzech opisujących go cech. W kolejnym etapie ankietowani mieli podać trzy cechy, które ich zdaniem powinny charakteryzować Boga. „Wydaje się, że zachowując wiarę w istnienie Boga, czasem wątpimy w to, jaki On jest" - komentuje Bulik.

41% wierzących badanych jako jedną z cech Boga wymienia dobroć, 37% twierdzi, że Bóg jest miłosierny a 29% uważa, że jest sprawiedliwy. Jeśli chodzi o pożądane cechy, najważniejszą okazała się sprawiedliwość (47% wierzących badanych), dobroć (29%), miłosierdzie (27%) i wyrozumiałość (20%). Jedynie w przypadku co trzeciego wierzącego badanego cechy posiadane przez Boga pokrywają się cechami w nim pożądanymi. „Wydaje się, że wierzący badani pragną, aby Bóg był bardziej zaangażowany w sprawy naszego świata. Jednocześnie chcielibyśmy, aby był on dla nas bardziej wyrozumiały, opiekuńczy i pomocny" - mówi Bulik.

Katarzyna Florczyk