Żyć Dobrze

jan Karski

Jan Karski. Jedno życie. Kompletna opowieść

Życie Jana Karskiego po raz pierwszy tak wspaniale opowiedziane, z fascynującymi detalami i wydarzeniami dotąd nieopisywanymi, a często wręcz nieznanymi.

 

Opatrzona przedmową laureata Pokojowej Nagrody Nobla Elie Wiesela książka Waldemara Piaseckiego, najbliższego przyjaciela i współpracownika oraz organizatora działalności publicznej Jana Karskiego w ostatniej dekadzie jego życia, nie jest ani typową biografią, ani zwykłym historycznym opracowaniem.

To porywająca i kompletna opowieść i pełnym dramatycznych wydarzeń życiu legendarnego emisariusza, którą czyta się jak najlepszą beletrystykę.

Takiej książki o Karskim jeszcze nie było i już nie będzie.

 

Jan Karski okladka

 

„Ta książka w sposób najbardziej poruszający opowiada historię życia tego wspaniałego człowieka”
Richard Pipes, historyk, Harvard University

„Książka Waldemara Piaseckiego – bliskiego współpracownika i przyjaciela Jana Karskiego – wypełnia dotkliwą lukę: ukazuje, jak heroiczne świadectw wyrosło ze zwyczajnego życia.”
Karol Modzelewski, historyk, działacz opozycji demokratycznej

„Trylogia biograficzna Jedno życie portretuje nie tylko wojenne czyny tego bohatera, ale całe Jego życie, które zasługuje na to jak żadne inne. To pełna, dokładna i szczegółowa »life story«, nigdy przez Jana Karskiego nieopowiedziana nikomu poza najbliższym przyjacielem – Waldemarem Piaseckim. Ta opowieść musi zostać przeczytana”
Abraham H. Foxman, dyrektor Ligi Przeciw Zniesławieniu (ADL)

„Biografia, która się ukazuje, jest opus magnum Waldemara Piaseckiego – najbliższego współpracownika i przyjaciela Jana Karskiego. Przypomnijmy, że to jemu powierzył zadanie przekładu i przygotowania polskiej edycji Tajnego państwa, dzieła przywracającego Bohatera II wojny światowej polskiej świadomości publicznej.
Darzył go nie tylko pełnym zaufaniem, ale uczuciem wręcz ojcowskim, o czym sam mogłem się przekonać. Zapewne nikomu innemu Jan Karski nie opowiedziałby swego życia z takimi detalami i zapewne nikt inny z takim zaangażowaniem nie podały tego Czytelnikowi.”
Eugeniusz Wyzner, dyplomata, b. zastępca Sekretarza Generalnego ONZ