Żyć Dobrze

Jesteś za granicą i potrzebujesz przetłumaczyć tekst?

Jesteś za granicą i potrzebujesz przetłumaczyć tekst?

Zaufaj dobremu tłumaczowi przysięgłemu!

Często zdarza się, że korzystniejszym rozwiązaniem jest wykonanie konkretnej transakcji w innym kraju. Możliwość wynegocjowania lepszej ceny oraz wyższej jakości asortyment motywują do wyjazdów biznesowych za granicę.  Aby każda transakcja przebiegła właściwie, potrzebna jest odpowiednia dokumentacja dwujęzyczna. Ponieważ sporządzane dokumenty są bardzo istotne, ich przetłumaczenie zleca się tłumaczowi przysięgłemu.

 

Kiedy korzystamy z pomocy tłumacza przysięgłego

Jeśli potrzebne nam jest tłumaczenie ustne, możemy skorzystać z usług Bydgoskiego Biura Tłumaczeń, oferującego obecność tłumacza podczas spotkań biznesowych. Oprócz umów, tłumacz przysięgły analizuje także teksty zaświadczeń, oświadczeń, świadectw dyplomów i testamentów. Każdy przetłumaczony dokument musi zostać podpity pieczęcią z nazwiskiem biegłego. Może zdarzyć się, że zlecający sam zna biegle język obcy, jednak pieczęć przysięgłego jest konieczna w przypadku dokumentów urzędowych. Są one bowiem wydane przez organy władzy publicznej lub funkcjonariusza publicznego. Mogą to być dyplomy, świadectwa, oświadczenie, zaświadczenia i powiadomienia traktowane jako dokument administracyjny.

Odpisy wyroku czy dokumenty wydane przez komornika sądowego zalicza się do dokumentów wydanych przez sąd. W razie potrzeby, tłumaczeniu podlega również dokument wystawiony przez notariusza. Istnieją również typy dokumentów mieszanych. Kiedy np. na dokumencie prywatnym znajduje się oświadczenie notariusza o zgodności podpisu lub oświadczenie tłumacza o zgodności przetłumaczenia, dokument prywatny nabiera charakteru urzędowego.

 

Przetłumaczone dokumenty potrzebne za granicą

W sezonie letnim wielu młodych ludzi myśli o wyjeździe za granicę w celach zarobkowych. Aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo i wyglądać poważniej na tle konkurencji, zaleca się przetłumaczenie swoich dokumentów osobistych. Ze względu na niższe ceny usług notariuszy przysięgłych, warto zrobić to będąc jeszcze w Polsce, tym bardziej, że przyjmowanie dokumentów z innych krajów UE przez władze jest obowiązkiem. Konieczność tłumaczenia nie dotyczy dowodu osobistego oraz paszportu, gdyż są uznawane w całej Europie.

Z pomocy tłumacza przysięgłego korzystamy natomiast w celu sporządzenia drugiej wersji językowej zaświadczenia o niekaralności, badań lekarskich, odpisu aktu urodzenia, zaświadczeń o ukończeniu kursów, gwarantujących nam możliwość podjęcia pracy na danym stanowisku. Nie dotyczy to jednak takich zawodów jak lekarz, pielęgniarz, położna, weterynarz, stomatolog, farmaceuta i architekt.

Każdy przetłumaczony dokument jest zapisywany przez biegłego w specjalnym zeszycie zwanym repertorium. Tłumacz musi wpisać także wysokość pobranej opłaty, gdyż za każdy zanalizowany dokument ustalona jest odgórnie określona cena. Zaleca się również, aby podczas rozmów telefonicznych o interesach korzystać z funkcji nagrywania. W razie jakichkolwiek wątpliwości, będziemy mogli skorzystać z oferowanych przez Bydgoskie Biuro Tłumaczeń usług tłumaczenia rozmów telefonicznych.

 Artykuł reklamowy