Moto Sfera

Kierowca kategorii B Charakterystyka prawa jazdy

Kierowca kategorii B. Charakterystyka prawa jazdy

Prawo jazdy kategorii B jest obecnie najpowszechniejszym dokumentem uprawniającym do kierowania pojazdem mechanicznym. Jego posiadanie to nie tylko wielkie ułatwienie codziennego życia, ale również duży atut na rynku pracy, wielu pracodawców docenia mobilność swoich pracowników, w niektórych zawodach posiadanie ważnego prawa jazdy jest wręcz konieczne. Oto kilka rzeczy, które warto wiedzieć przed rozpoczęciem kursu i przystąpieniem do egzaminu na prawo jazdy.

 

Warunki przystąpienia do egzaminu

Do państwowego egzaminu może przystąpić każda osoba, która:

 • Ukończyła odpowiedni wiek: 17 lat i 9 miesięcy
 • Uzyskała oświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do otrzymania prawa jazdy
 • Złożyła komplet wymaganych dokumentów do właściwego względem miejsce zamieszkania Wydziału Komunikacji
 • Ukończyła odpowiednie szkolenie teoretyczne i praktyczne
 • Oraz w momencie zapisania na egzamin miała 17 lat i 11 miesięcy

Po spełnieniu powyższych warunków ubiegający się o wydanie prawa jazdy podchodzi do egzaminu, podzielonego na część teoretyczną i praktyczną. Dopiero zdanie części teoretycznej upoważnia do egzaminu praktycznego.

 

Przeciwwskazania do wydania prawa jazdy

Polskie przepisy przewidują trzy sytuacje, w których prawo jazdy nie zostanie wydane. Są to:

 • Stwierdzone przez psychiatrę lub psychoterapeutę uzależnienie od alkoholu lub innych środków o podobnych działaniu
 • Wyrok sądu, zakazujący prowadzenia pojazdów mechanicznych w wyznaczonym okresie czasu
 • Wyrok sądu nakazujący cofnięcie uprawnienia do prowadzenia pojazdów lub zatrzymanie prawa jazdy na wyznaczony okres czasu

 

Do czego uprawnia posiadanie prawo jazdy

Powszechne jest przekonanie, że prawo jazdy kategorii B uprawnia jedynie do prowadzenia pojazdów samochodowych, których masa nie przekracza 3,5 tony. W rzeczywistości zakres uprawnień kierowcy posiadającego kategorię B jest większy. Po pomyślnym zdaniu egzaminu i otrzymaniu dokumentu może on zasiąść również za kierownicą:

 • Pojazdu samochodowego z przyczepą lekką
 • Pojazdu samochodowego z przyczepą inną niż lekka, o ile łączna masa pojazdu z przyczepią nie przekracza 3,5 tony.
 • Ciągnika rolniczego i pojazdu wolnobieżnego (do tej grupy zaliczamy m.in. maszyny rolnicze i budowlane)
 • Motoroweru i czterokołowca lekkiego

Dodatkowo osoby posiadające prawo jazdy kategorii B przez okres dłuższy niż 3 lata są uprawnione do prowadzenie motocykli, których prędkość skokowa silnika nie przekracza 125 cm3, moc nie przekracza 11 kW, zaś stosunek mocy do masy pojazdu nie przekracza 0,1 kW/kg. 

Wybór sprawdzonej i cieszącej się renomą szkoły jazdy jest jednym z ważniejszych czynników, decydujących o tym, czy zdamy obie części egzaminu na prawo jazdy. Jedną z takich szkół jest wrocławski Ośrodek Szkolenia Kierowców Manewr, z powodzeniem funkcjonujący od roku 1999.