Intymność

Kobieta, mężczyzna - różnice seksualne

Kobieta, mężczyzna - różnice seksualne

Istnieje wiele ciekawych teorii charakteryzujących typowe cechy danej płci. Z jednej strony są zwolennicy poglądów, że w każdym człowieku są elementy drugiej płci, na przykład popularna teoria ról płciowych Sandry Bem. Twierdzi ona, że osoby typowo kobiece i typowo męskie dysponują ograniczonym, wąskim repertuarem zachowań, natomiast osoby psychologicznie androgeniczne, czyli posiadające cechy zarówno męskie, jak i kobiece są elastyczne, wolne od stereotypowych uwarunkowań i potrafią wybierać zachowania najbardziej odpowiednie w danej chwili.

 

Teoria ta zakłada, że każdy człowiek niezależnie od płci, należy do jednego z 4 typów: męskiego, kobiecego, androgenicznego lub niezróżnicowanego. Z drugiej strony powstają równie popularne teorie podkreślające wrodzoność różnic płciowych. Sprawdźmy zatem jak zwolennicy szufladkowania poukładali cechy nas różnicujące, w tym i te seksualne:

Kobiety:

 • mają szerzej wyspecjalizowany mózg,
 • działanie mózgu jest u nich kompleksowe, wynikiem czego jest na przykład większa intuicja, wyższy poziom uspołecznienia, a także zdolność odczytywania sygnałów niewerbalnych, trudność w oddzielaniu emocji od rozumowania, wcześniejszy rozwój mowy, większa wrażliwość zmysłowa, itd.,
 • są bardziej wrażliwe na dotyk,
 • mają lepszy węch i słuch muzyczny,
 • są bardziej skrajne w osądach i ocenach,
 • mają większą potrzebę zażyłości i bliskości,
 • potrzebują konsultacji przy podejmowaniu decyzji,
 • więcej mówią w sytuacjach prywatnych,
 • muszą dużo mówić aby tworzyć kontakty,
 • zauważają więcej szczegółów, myślą analitycznie,
 • uprawiają grę "czy mnie lubisz?",
 • maskują rywalizację,
 • wolniej rozwija się u nich seksualność,
 • mają wyższy poziom wrażliwości na bodźce erotyczne: dotykowe i słuchowe,
 • występuje u nich większa potrzeba otrzymywania czułości i pieszczot,
 • mają bogatsze i bardziej zróżnicowane sfery erogenne,
 • wykazują większą skłonność do monogamii,
 • z biegiem czasu stają się coraz bardziej zmysłowe.

Mężczyźni:

 • mają asymetryczny mózg,
 • występuje u nich węższa specjalizacja mózgu,
 • wynikiem specjalizacji są zazwyczaj: rzeczowość, uzdolnienia matematyczne, przestrzenne myślenie i inne umiejętności specyficzne, niestety również - większa agresywność,
 • lepiej orientują się w przestrzeni,
 • są wrażliwsi na bodźce wzrokowe,
 • mają większą potrzebę niezależności,
 • potrzebują samodzielności przy podejmowaniu decyzji,
 • więcej mówią w sytuacjach publicznych,
 • rozmowa służy im zazwyczaj do wymiany informacji,
 • częściej uogólniają, myślą syntetycznie,
 • uprawiają grę "czy mnie szanujesz?",
 • ujawniają rywalizację,
 • występuje u nich silna pobudliwość płciowa już w okresie dojrzewania,
 • mają wyższy poziom wrażliwości na wzrokowe bodźce seksualne,
 • częściej przejawiają tendencje dewiacyjne,
 • mają większe nastawienie na przyjemność,
 • częściej myślą o seksie i częściej uprawiają masturbację,
 • częściej oddzielają seks od uczuć, ale trudniej się odkochują.

Szczerze mówiąc, z męskiego punktu widzenia, faceta z doświadczeniem życiowym, stwierdzam, że coś w tym jest. I chyba dobrze, że się różnimy. Byłoby zapewne nudno, gdybyśmy wszyscy byli tacy sami.