Żyć Dobrze

Konkurs dla fanów

Konkurs dla fanów

Redakcja www.msfera.pl ogłasza konkurs dla fanów Męskiej Sfery na Facebooku. Na zwycięzców oczekują nagrody książkowe. W większości są to nowości wydawnicze, które opisywaliśmy w naszym serwisie. Ponadto publikacja artykułu na www.msfera.pl.

 

O co chodzi?

Wśród wszystkich naszych czytelników, którzy są fanami naszego serwisu na Facebooku, lub zostaną nimi w najbliższym czasie, oraz nadeślą do nas tekst do publikacji na stronach www.msfera.pl rozlosujemy nagrody książkowe.

Nagrody gwarantowane są dla tych wszystkich, których teksty ukażą się w naszym serwisie. Nadsyłając tekst do publikacji należy koniecznie dopisać:

Wyrażam zgodę na publikację powyższej treści, której jestem jedynym autorem, w serwisie www.msfera.pl. Jednocześnie upoważniam redakcję serwisu do dokonywania niezbędnych modyfikacji przekazanej treści w celu jej nieodpłatnej publikacji".

 

Gdzie wysyłać artykuły?

Adres e-mail, na który należy wysyłać swoje teksty jest widoczny na naszym profilu na Facebooku. Odnajdziecie go pod takim samym tytułem wpisu jak ten.

Gwarantowane nagrody są dla tych, których teksty opublikujemy. Przed publikacją poprosimy drogą mailową o podanie adresu, na który nagroda ma zostać wysłana.

Jeśli wystarczy nam nagród, to pozostałe zostaną rozlosowane wśród wszystkich, którzy nadeślą teksty a nie zostaną one zakwalifikowane do emisji.

Nie czekaj. Na artykuły czekamy do końca listopada 2011. Z dniem 1 grudnia 2011 konkurs zostaje zamknięty.

A teraz dla zachęty, opis jednej z książek, która jest nagrodą w naszym konkursie.

Witold Sienkiewicz „Polska od roku 1944. Najnowsza historia" Polityka, społeczeństwo, gospodarka.

Najnowsza historia Polski została opisana już w wielu syntezach. Po co więc powstała kolejna książka? Odpowiedzią na to jest niezwykle zróżnicowana zawartość „Polski od roku 1944". Składa się na nią bogata kartografia (mapy i wykresy), wielka liczba unikalnych zdjęć oraz źródeł historycznych. Wszystko to zostało uzupełnione przystępnie napisanym komentarzem.

Publikacja nie ogranicza się jedynie do tematyki wydarzeń politycznych, ale pokazuje m.in. zjawiska o charakterze społecznym i gospodarczym. Sięgając po tę książkę czytelnik znajdzie w niej zarówno narodziny systemu władzy, kluczowe momenty powojennej walki politycznej i zbrojnej, jak i przełomowe wydarzenia związane ze zmianami kolejnych ekip rządzących w PRL. Nie pominięto również charakterystyki i roli aparatu bezpieczeństwa polskiego i radzieckiego, ludowego Wojska Polskiego czy Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej. Pokazano proces kształtowania się powojennych granic Polski i związanych z tym lokalnych konfliktów granicznych o Kotlinę Kłodzką, Zaolzie, Orawę i Spisz, w Prusach Wschodnich i w rejonie Szczecina. Z zakresu historii społecznej w sposób obszerny ukazano powojenne przesiedlenia ludności polskiej, losy Niemców, losy ludności ukraińskiej, dzieje Żydów oraz innych mniejszości narodowych i etnicznych. Nie pominięto spraw wyznaniowych, ukazując w sposób możliwie szeroki rolę najliczniejszych wyznań i Kościołów w Polsce.

Osobne miejsce poświęcono w książce zagadnieniom gospodarczym. Wszak dziś, z perspektywy czasu, znane powiedzenie: „gospodarka jest najważniejsza" wydaje się coraz mniej kontrowersyjne. Autor akcentuje te elementy, które mogą dać odpowiedź na pytanie, które każdy z nas sobie zapewne często zadaje: dlaczego nie jesteśmy bogaci? Odpowiedź na to pytanie kryje się - obok historycznych uwarunkowań ukształtowanych w dawniejszej historii Polski, także w czasach najnowszych. Z porównania rozwoju Polski w okresie PRL z krajami bogatej Europy Zachodniej, książka pokazuje jak wielką katastrofą dla Polski był eksperyment zniszczenia gospodarki rynkowej i wprowadzenia na jej miejsce tzw. gospodarki socjalistycznej.

I na koniec dwie - być może zaskakujące dla zwykłego czytelnika - konstatacje, które wynikają z tej książki: pierwsza z nich dotyczy protestów społecznych. W dość powszechnej społecznej świadomości funkcjonują protesty robotnicze z lat 1956, 1970, 1976 i największe z okresu „Solidarności". Tymczasem największe - po strajkach lat 1980-1981, protesty robotnicze miały miejsce już u narodzin ludowej Polski, w latach 1945-1947. Strajkowały wówczas setki tysięcy robotników, głównie w śląskich i zagłębiowskich kopalniach oraz fabrykach łódzkiego okręgu przemysłowego.

Druga zaskakująca konstatacja dotyczy ludowego Wojska Polskiego. W okresie wojny, ale także i później w niektórych rodzajach wojsk, jak np. w bezpieczeństwie, lotnictwie, szkolnictwie, sądownictwie, także w wojskach pancernych blisko 100% etatów dowódczych zajmowali oficerowie radzieccy oddelegowani do polskiego wojska. Większość dowódców czołgów i wszyscy wyżsi dowódcy mówili najczęściej po rosyjsku lub w najlepszym wypadku łamaną polszczyzną.

Z lektury wynika, że decyzje Wielkiej Trójki oznaczające w praktyce wejście Polski w strefę wpływów ZSRR były jeszcze większą katastrofą niż klęska 1939 r. Czy jesteśmy gotowi na zestawienie faktów historycznych z tym co wiemy?

{jumi[*11]}