Żyć Dobrze

Konkurs Gimbergen z nagrodami

Konkurs Grimbergen z nagrodami

O piwie i jego historii pisaliśmy już wiele razy. Dla naszych uważnych czytelników mamy dzisiaj konkurs z nagrodami ufundowanymi przez producenta klasztornych piw Grimbergen. Konkurs trwa od 17 do 31 lipca 2013 roku. W tym czasie wysyłajcie odpowiedzi na jedno proste pytanie.

 

Zanim dowiesz się jak wziąć udział w konkursie zapoznaj się ze skrótem informacji, które będą przydatne przy udzielaniu odpowiedzi na pytanie konkursowe. Jeśli tu jej nie znajdziesz to poszukaj w zasobach naszego portalu informacji, które odpowiadają na nie bezpośrednio. A teraz czas na informację:

Ojczyzną piw klasztornych jest Belgia, gdzie pierwsze piwa warzono już w IV wieku! Rozkwit ich produkcji nastąpił jednak w średniowieczu, gdy mnisi zaczęli pracować nad wyjątkowymi recepturami i dopracowywali je, aby otrzymać najwyższej jakości trunki. 80 % produkcji piw w Belgii stanowią piwa typu pils, czyli piwa dolnej fermentacij.

Pozostała część rynku piwnego należy do piw mocniejszych, górnej fermentacji, w których zawartość alkoholu sięga nawet 18 %. Są to przede wszystkim piwa trapistów, czyli mnichów Zakonu Cystersów Ściślejszej Obserwancji. Tylko 7 opactw na świecie ma prawo ich warzenia, z czego  6 mieści się w Belgii.. Często jedyną szansą na spróbowanie uwarzonych przez nich trunków jest wcześniejsze zarezerwowanie odpowiedniej ilości, albo nawet konieczność wycieczki do Belgii i ich samodzielny odbiór, bowiem ich dostępność bywa bardzo ograniczona. Piwa te są zawsze butelkowane i powstają według receptur, których autorami są sami mnisi. Sprawują oni również kontrolę nad procesem produkcji. Do piw klasztornych zaliczyć można, poza piwami trapistów, m.in. piwo Grimbergen, którego receptura powstała już w XII wieku i do dziś strzeże jej 25 mnichów.

{jumi[*9]}

Konkurs już rozwiązany i zakończony ale zawsze możesz zastanowić się nad prawidłową odpowiedzią. Dodajmy, że nadsyłane odpowiedzi tylko w 20% były prawidłowe. Ma to zapewne związek z czytaniem ze zrozumieniem. Pozdrawiamy.

Pytanie konkursowe:

Czy piwo Grimbergen to piwo trapistów?

Jeśli już znasz odpowiedź na pytanie konkursowe i chcesz podzielić się z nami swoją wiedzą musisz wiedzieć, że udzielając odpowiedzi zgadzasz się z zapisami regulaminu konkursu, który przedstawiamy poniżej i z którym musisz się koniecznie zapoznać przed wysłaniem odpowiedzi.

Jeśli akceptujesz regulamin konkursu wyślij odpowiedź przez formularz, który znajdziesz tutaj: KONKURS ZAKOŃCZONY

W polu nazwa wpisz swój nick. W polu e-mail wiesz co zrobić. Temat to po prostu: konkurs a w treści wpisz wyłącznie odpowiedź: „tak” lub „nie”.

Nie wpisuj swoich danych osobowych ani adresowych. O te poprosimy wyłącznie, wylosowanych spośród tych, którzy udzielili prawidłowych odpowiedzi, zwycięzców.

 

 

Regulamin konkursu Grimbergen

1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem konkursu jest serwis MSfera.pl, zwany dalej Organizatorem.
1.2. Zasady konkursu zawarte są w niniejszym regulaminie.
1.3. W konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne.
1.4. Przez przystąpienie do konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w regulaminie.

2. Nagrody i zasady ich przyznawania
2.1. W konkursie przewidziane są nagrody w postaci artykułów promocyjnych ufundowane przez Gimbergen: 2 pakiety Grimbergena (księga z trzema piwami i eleganckim kielichem) i 10 drewnianych pen-drive'ów (obrandowanych logo Grimbergena)
2.3. Zdobywcy nagród nie mogą domagać się wypłaty ich równowartości w gotówce.
2.4. Każdy uczestnik może wygrać maksymalnie jedną nagrodę.
2.5. Uczestnicy konkursu biorąc w nim udział, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych
na potrzeby konkursu.

3. Zasady konkursu

3.1. Konkurs trwa od 17 lipca 2013 do 31 lipca 2013.
3.2. Udział w konkursie polega na wysłaniu poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe zgodnie z instrukcją udziału w konkursie.
3.3. Losowanie nagród odbędzie się w terminie 7 dni od zakończenia konkursu wśród wszystkich uczestników, którzy w trakcie trwania konkursu nadeślą prawidłową odpowiedź na pytanie konkursowe.
3.4 Wylosowane osoby zostaną powiadomione o tym fakcie na podany adres e-mail i jeśli zdecydują się na przyjęcie nagrody podadzą dane adresowe do jej wysyłki. Uczestnicy podają dane na zasadzie dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem przekazania nagród.

4. Prywatność
4.1. Adresy e-mail będą zachowane jedynie do czasu losowania w celu wykonania czynności wynikających z regulaminu konkursu a następnie zostaną usunięte.
4.2. Żadne dane uczestników nie będą przechowywane dłużej niż wymaga tego procedura konkursowa. Po jej zakończeniu zostaną trwale usunięte.
4.3 Żadne nadesłane dane nie będą w żaden sposób przekazywane osobom trzecim, w tym również sponsorowi nagród.

5. Inne postanowienia
5.1.Organizator nie gwarantuje nagrody wszystkim, którzy udzielą prawidłowej odpowiedzi. Zgodnie z punktem 3.3 regulaminu odbędzie się losowanie.
5.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie nagród spowodowane transportem.
5.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i treści regulaminu w trakcie trwania konkursu.
5.4. Postanowienia regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.

Jeżeli chcesz  wziąć udział w wyjątkowych wydarzeniach i dowiedzieć się więcej o piwach klasztornych, dołącz do Bractwa Feniksa – grupy ludzi, którzy otrzymają szansę poznania świata piw belgijskich. Więcej informacji znajdziesz na: www.bractwofeniksa.pl oraz www.facebook.com/bractwofeniksa.