Intymność

Kto miewa fantazje seksualne

Kto miewa fantazje seksualne

Większość mężczyzn i kobiet żyje fantazjami seksualnymi z osobami, które na co dzień nie są ich partnerami. Wyniki badań dotyczących fantazji seksualnych, przeprowadzonych na dużej próbie opublikowano na łamach czasopisma "The Journal of Sex Research".

 

Z badań wynika, że marzenia seksualne, dotyczące osób innych niż aktualni partnerzy badanych to coś, czym żyje 98 proc. badanych mężczyzn i 80 proc. kobiet, co, niestety, nie wystawia zbyt dobrego świadectwa o wierności partnerów. Nie jest też najlepszym poświadczeniem wzajemnej, pełnej akceptacji partnerów.

Badania zostały przeprowadzone na próbie 349 studentów i pracowników w wieku od 18 do 70 lat. Okazuje się, że mężczyźni, częściej niż kobiety miewają fantazje seksualne, co może być związane z antropologicznym uwarunkowaniem przedstawicieli płci brzydkiej, którego istota polega na biologicznym "nakazie" zapłodnienia wielu samic. Co więcej, jak wynika z badań, fantazje seksualne z innymi kobietami są tym silniejsze im dłużej trwa związek badanego z jego partnerką. Istnieje ponadto prosta relacja pomiędzy liczbą partnerek a częstotliwością poddawania się poezji seksualnego fantazjowania z innymi, z tym, że akurat ta relacja dotyczy bardziej kobiet niż mężczyzn.

Wyniki badań będą zapewne bardzo przydatne dla psychologów pracujących nad trwałością związków seksualnych, rzecz jasna, nie tylko małżeńskich.