Intymność

Kultura a seksualność

Kultura a seksualność

Kulturowe uwarunkowania seksualności człowieka okazują się mozaiką różnych tradycji, obyczajów i odrębności. Z badań seksuologii transkulturowej wynika, że potrzeby i zachowania seksualne człowieka w dużej mierze są uwarunkowane systemem kulturowym.

 

Wpływa on na zachowanie w rodzinie, począwszy od urodzenia, poprzez oddziaływanie środowiska rówieśniczego, identyfikację z płcią i role płciowe, normy i zasady, kończąc na obyczajowości i systemie prawnym.

Kultura uwarunkowuje także samoocenę w roli męskiej i kobiecej, relacje między płciami, komunikację werbalną i pozawerbalną, rytuał zalotów, postawy wobec ciała, współżycia seksualnego. Kreuje normy i granice między tym , co "normalne" i "nienormalne". Wpływa również na koncepcje miłości i formy wyrażania jej poprzez aktywność seksualną.

Można wyróżnić kilka typów kultur seksualnych: apolińskie (Apollo), liberalne, orgiastyczne, mistyczne, represyjne, purytańskie, neurotyczne itp. Każda z nich kreuje odmienne modele życia seksualnego.

Istnieje zarazem wiele podobieństw w traktowaniu płci i seksu w różnych kulturach świata. Na przykład okazuje się, że kryteria doboru partnera okazują się dosyć podobne. Fakt ten oznacza, że mimo zróżnicowania kulturowego istnieją też uniwersalne potrzeby i postawy.

Okazuje się, że mężczyźni cenią najbardziej: młodszy wiek partnerki, atrakcyjność fizyczną, gospodarność oraz brak wcześniejszych doświadczeń seksualnych.

Wymagania kobiet są większe: obejmują dobre perspektywy finansowe partnera, dojrzałość, inteligencję, ambicję, przedsiębiorczość, podobny poziom wykształcenia, wysoką pozycję społeczną, to samo wyznanie i starszy wiek.

I jak widać szanowni panowie... bez kasy ani rusz.