Intymność

Levitra

Levitra

Wyniki badania Dr Culleya C. Carsona dowiodły że mężczyźni, u których zawiodły dotychczas stosowane metody leczenia zaburzeń erekcji mają jeszcze szansę na udane życie intymne. Poddani badaniu klinicznemu mężczyźni z zaburzeniami wzwodu, po przyjęciu leku Levitra (chlorowodorek wardenafilu) trzykrotnie częściej uzyskiwali erekcję wystarczającą do ukończenia stosunku seksualnego, niż po przyjęciu placebo.

 

Levitra to dobry wybór dla wielu mężczyzn z zaburzeniami erekcji, a wyniki badania jasno wskazują na jej skuteczność także u tych pacjentów, u których Viagra nie przyniosła oczekiwanych efektów", powiedział prowadzący badania i jednocześnie prezydent SMSNA Dr Culley C. Carson. "Uzyskane wyniki potwierdzają potrzebę wprowadzania nowych możliwości terapeutycznych". Dr Carson jest ordynatorem oddziału urologii w Północnej Karolinie oraz znanym profesorem urologii w Rhodes, USA.

Dane opublikowane w The Journal of Urology wskazują, że w ciągu dwu i pół rocznej obserwacji, prawie połowa mężczyzn (47%), którzy rozpoczęli leczenie rezygnowała ze stosowania Viagry. Za główny powód podawano brak skuteczności (74% mężczyzn). Dysfunkcje erekcji dla wielu są tematem tabu. Jest to temat na tyle wstydliwy, że nawet rozmowa z lekarzem jest dla mężczyzn z dysfunkcją erekcji krępująca. Krok w kierunku leczenia tej choroby jest krokiem milowym na drodze do zdrowia i udanego życia intymnego. Mężczyźni borykający się z problemem zaburzeń erekcji powinni mieć pewność, że lek, który ma im pomóc jest skuteczny. Zaprezentowane wyniki wskazują, że wielu mężczyzn z ED może zaufać Levitrze. Dotyczy to także pacjentów uważanych za trudnych do leczenia lub niezadowolonych z dotychczas stosowanych metod terapii.

Łącznie w badaniu wzięło udział 463 mężczyzn z dysfunkcją erekcji oraz potwierdzonym nieskutecznym w ich przypadku działaniem Viagry (cytrynian sildenafilu). Niewystarczającą skuteczność Viagry określano na podstawie wcześniejszych doświadczeń pacjentów, a brak odpowiedzi zdefiniowano jako spełnienie 6 rygorystycznych kryteriów. Należało do nich m.in.: co najmniej 4 niepowodzenia na 6 podjętych prób odbycia stosunku seksualnego oraz co najmniej jedna nieudana próba po przyjęciu najwyższej dopuszczalnej dawki Viagry (100mg). Decyzję o zaliczeniu pacjentów do grupy nie odpowiadającej na leczenie Viagrą podejmował każdorazowo lekarz prowadzący.

Zakwalifikowani mężczyźni uczestniczyli w badaniu prowadzonym z podwójnie ślepą próbą przez 12 tygodni. Przez pierwsze 4 tygodnie, przydzieleni losowo do dwóch grup, otrzymywali Levitrę 10 mg lub placebo, przy czym żaden z uczestników nie wiedział, w której grupie się znajduje. W 4-tym i 8-ym tygodniu badania lekarz mógł zmodyfikować początkową dawkę Levitry, zwiększając ją do 20 mg lub zmniejszając do 5 mg, w zależności od skuteczności oraz tolerancji leku.

Wyniki badania wskazują, że w ciągu 12 tygodni leczenia mężczyźni przyjmujący Levitrę mieli trzykrotnie większe prawdopodobieństwo uzyskania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku niż pacjenci otrzymujący placebo (odpowiednio 46% versus16%). Dodatkowo, mężczyźni przyjmujący Levitrę mieli czterokrotnie większe prawdopodobieństwo poprawy jakości erekcji niż mężczyźni przyjmujący placebo (odpowiednio 62% versus 15%).

 

Kilka pojęć

Zaburzenia wzwodu (ED)

Stała lub nawracająca niezdolność do uzyskania i/lub utrzymania erekcji umożliwiającej satysfakcjonujące współżycie płciowe; ocenia się, że zaburzenia erekcji o różnym stopniu nasilenia dotykają ponad połowę mężczyzn w wieku ponad 40 lat; na świecie cierpią z tego powodu około 152 miliony mężczyzn; szacuje się, że liczba mężczyzn z ED wzrośnie do 322 milionów do roku 2025; eksperci oceniają, że mimo dużej skali problemu, jedynie 15-20 % mężczyzn z ED jest obecnie leczonych. Z zaburzeniami erekcji należy zgłosić się do lekarza rodzinnego, urologa, seksuologa. Zaburzenia erekcji są często sygnałem poważniejszych schorzeń: cukrzycy, chorób układu sercowo-naczyniowego, depresja.

Fosfodiesteraza 5 (PDE-5)

Dominujący enzym w tkance penisa odpowiadający za wystąpienie erekcji; inhibitory PDE-5 działają blokując ten enzym, co w efekcie ułatwia wystąpienie lub przedłuża erekcję.

Levitra

Lek opracowany przez Bayer AG; na mocy ogólnoświatowego porozumienia o rozwoju i promocji sprzedawany wspólnie przez Bayer i GlaxoSmithKline (GSK); Komisja Europejska dopuściła Levitrę do obrotu na rynkach Unii Europejskiej 6 marca 2003.; przedstawiono dane potwierdzające jakość, skuteczność i bezpieczeństwo stosowania, które obejmowały wyniki badań przeprowadzonych z udziałem ponad 3,750 mężczyzn reprezentujących szeroką grupę pacjentów; Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zaaprobowała Levitrę do stosowania w leczeniu ED 19.08.2003; Ministerstwo Zdrowia w Polsce wydało pozwolenie na dopuszczenie do obrotu tego preparatu 6.08.2003; lek został wybrany do dalszych badań nad leczeniem ED, z uwagi na wysoką selektywność oraz siłę działania hamującego na enzym PDE-5 zaobserwowanego w badaniach (in vitro).