Intymność

Mechanizm wytrysku nasienia

Mechanizm wytrysku nasienia

Wytrysk nasienia, inaczej ejakulacja następuje w czasie stosunku płciowego, masturbacji bądź polucji. W warunkach fizjologicznych wytrysk nasienia występuje średnio po 156.5 sekundach (+/- 80.7 sekund) od rozpoczęcia stymulacji prącia. Wytrysk nasienia jest odruchem złożonym, sterowanym przez kilka centrów sterowniczych układu nerwowego.

 

Są to:

  • ośrodek wytrysku na wysokości kręgów S2-S4 (szyjne) rdzenia kręgowego,
  • aktywność nerwu sromowego,
  • układ współczulny na wysokości kręgów Th9-Thl2 (piersiowe) i L1-L2 (lędźwiowe) rdzenia kręgowego.

W prawidłowym fizjologicznie wytrysku wyróżnia się kilka faz. W każdej z nich pojawić się mogą zaburzenia lub też któraś z faz może nie zaistnieć.

1. Pierwszą fazą ejakulacji jest uczucie zbliżającego się wytrysku, poprzedzające na kilka sekund właściwy wytrysk. U starszych mężczyzn może ono nie występować lub jest nadmiernie wydłużone. Faza ta może być również bardzo skrócona w przypadku wytrysku przedwczesnego.

2. Drugą fazą wytrysku jest uczucie skurczów w cewce moczowej. U młodych mężczyzn jest ono silniejsze niż u starszych. Odczuwane jest silniej w prawidłowym czasie trwania stosunku oraz w kontaktach seksualnych przedzielonych przerwą.

3. Trzecią fazą wytrysku jest uczucie „wędrówki nasienia".

4. Czwartą fazą jest wytrysk nasienia na zewnątrz cewki moczowej.

U zdrowych i młodych mężczyzn bywa silny, niekiedy na odległość kilkudziesięciu cm. Natomiast u starzejących się mężczyzn może być bez ciśnienia, w formie wycieku. U osób nadpobudliwych może mieć formę nasieniotoku.

Tak wygląda wytrysk z punktu widzenia fizjologicznego. To mechanizm działający mniej więcej tak samo, jak działają kostki domina, gdy przewróci się pierwszy klocek. Kluczem do wszystkiego jest pierwsza faza - najważniejsza.