O zdrowiu

Metoda VEDI w leczeniu zaburzeń erekcji

Metoda VEDI w leczeniu zaburzeń erekcji

Udane życie seksualne mężczyzny w każdym wieku stanowi ważny element jego dobrego samopoczucia i satysfakcji z kontaktów międzyludzkich. Rzadko jednak mężczyźni zdają sobie sprawę z tego, że ich problemy z prawidłową erekcją mogą być skutkiem wielu chorób. Oznacza to, że farmakoterapia, jako jedna z podstawowych metod leczenia, nie może być zastosowana w każdym przypadku, lub jej stosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Na szczęście dla tych pacjentów, nie jest to jedyna metoda terapeutyczna.

 

Zaburzenia erekcji mogą mieć wiele przyczyn.

Specjaliści wyróżniają dwie podstawowe kategorie: przyczyny psychogenne i organiczne. Te pierwsze to 10-50% wszystkich przypadków zaburzeń wzwodu. Organiczne zaburzenia erekcji, które spowodowane mogą być przez chorobę naczyń, zaburzenia neurologiczne, endokrynologiczne i inne, stanowią 50-80% przypadków.

W Internecie i publikacjach naukowych można przeczytać o wielu dostępnych obecnie formach leczenia zaburzeń erekcji, jednak najnowsze osiągnięcia naukowe w tej dziedzinie zdają się nie być jeszcze rozpowszechnione. W ostatnich latach specjaliści zajmujący się seksuologią, urologią oraz radiologią interwencyjną zaproponowali nową metodę terapeutyczną w leczeniu zaburzeń erekcji o podłożu naczyniowym. Jest to procedura endowaskularna polegająca na angioplastyce balonowej tętnic biodrowych i sromowych, ich udrożnieniu i ewentualnym wszczepieniu stentów naczyniowych uwalniających leki (DES, Drug-Eluting Stents). Procedura ta może okazać się szczególnie obiecująca w przypadku mężczyzn, którzy nie odnieśli korzyści ze stosowania leczenia zachowawczego.

O leczeniu metodą VEDI

Leczenie metodą VEDI (Wewnątrznaczyniowe Leczenie Zaburzeń Erekcji) otwiera zupełnie nową ścieżkę w leczeniu impotencji. Procedura VEDI  daje możliwość usunięcia zmian zlokalizowanych w naczyniach, które powodują zaburzenia przepływu krwi w organizmie, głównie w obszarze unaczynienia narządów płciowych. Jak wskazują liczne doniesienia naukowe, występowanie patologii w obrębie naczyń jest odpowiedzialne za zaburzenia erekcji u ok. 50% mężczyzn skarżących się na trwałą niezdolność do uzyskania lub utrzymania erekcji w stopniu umożliwiającym odbycie stosunku płciowego. Zależność ta staje się jeszcze bardziej widoczna przy współtowarzyszących chorobach serca, nadciśnieniu oraz cukrzycy.

 

Co to jest VEDI?

Procedura VEDI jest jedną z najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych metod terapeutycznych wykorzystywanych w leczeniu zaburzeń erekcji o podłożu organicznym oraz tych, w których czynnik naczyniowy odgrywa istotną rolę. W metodzie tej lekarze wykorzystują zabiegi  wewnątrznaczyniowe do przywracania drożności tętnic doprowadzających krew do prącia. Likwidacja zwężeń i udrożnienie światła naczynia, przy użyciu specjalnie zaprojektowanego cewnika balonowego, przywraca naturalny przepływ krwi  i umożliwia powrót prawidłowej funkcji prącia.

 

Jak działa VEDI?

Prącie zbudowane jest z dwóch podłużnych ciał jamistych, będących swego rodzaju komorami oraz ciała gąbczastego zawierającego cewkę moczową. To właśnie ciała jamiste zwiększają objętość pod wpływem napływającej do nich krwi w trakcie erekcji i są odpowiedzialne za powiększenie penisa (wzwód). Krew do narządu dostarczają tętnice sromowe, które odchodzą od tętnic biodrowych - jednych z głównych arterii organizmu. Tętnice sromowe przechodzą w tętnice głębokie prącia, biegnące podłużnie w ciałach jamistych i to głównie one odpowiedzialne są za prawidłowy napływ krwi i uzyskanie erekcji. Krew odpływa z prącia przez żyłę grzbietową. Tętnice mają swoją warstwę mięśniową zbudowaną z mięśni gładkich, które kurcząc się i rozkurczając regulują przepływ krwi. Zapewnia to elastyczność oraz możliwość dostosowania przepływu do potrzeb, gwarantując dopływ większej ilości krwi w momencie pobudzenia seksualnego i aktywacji ośrodka erekcyjnego w rdzeniu kręgowym.

Niestety z wiekiem, tętnice sromowe (jak i większość naczyń w organizmie) stają się coraz bardziej sztywne, a w ich wnętrzu dochodzi do odkładania złogów, tzw. blaszek miażdżycowych, co skutkuje ich zawężeniem i zamknięciem światła naczyń. Do podobnych procesów dochodzi u mężczyzn chorujących na cukrzycę, nadciśnienie tętnicze i inne choroby naczyń. Często zdarza się, że schorzenia te współistnieją, nasilając zaburzenia w przepływie krwi do prącia. Dowiedziono, że większość zaburzeń erekcji posiada podłoże organiczne lub stanowi ono istotny element w powstawaniu schorzenia.

Jako jedna z nielicznych, procedura VEDI zapewnia przywrócenie drożności i prawidłowej funkcji naczyń tętniczych, a co za tym idzie - poprawę przepływu i lepsze ukrwienie prącia. Wewnątrznaczyniowe udrożnienie tętnic doprowadzających krew do naczyń jamistych w wielu przypadkach znacząco poprawia sprawność seksualną, a nawet całkowicie likwiduje problemy z potencją.

 

O leczeniu metodą VEDI

Przygotowanie do zabiegu VEDI:

Przed zabiegiem pacjent zostaje zbadany przez lekarza, który będzie przeprowadzał angioplastykę. Lekarz wcześniej zapozna się z wynikami diagnostyki VEDI. Po badaniu (krótki wywiad, badanie przedmiotowe) i rutynowych testach pacjent zostaje zakwalifikowany do leczenia oraz otrzymuje informacje na temat procedury oraz sposobu przygotowania się do niej.

W dniu angioplastyki nie należy pić ani jeść. Przed zabiegiem pacjent przyjmuje niezbędne lekarstwa. Zostaną one podane przez założoną kaniulę dożylną (popularnie nazywaną wenflonem). Procedura jest przeprowadzana w Pracowni Hemodynamicznej wyposażonej w specjalne urządzenia (angiograf), stoły i ekrany.

 

Zabieg VEDI:

Przed zabiegiem, skóra w okolicy pachwiny zostanie znieczulona przy pomocy zastrzyku z miejscowo działającego środka znieczulającego. Następnie lekarz wykona drobne nacięcie skóry i nakłuje tętnicę udową. Cewnik diagnostyczny zostanie wprowadzony do tętnicy poprzez założoną na samym początku krótką plastikową rurkę o kształcie stożka (tzw. koszulkę naczyniową), a następnie będzie przesuwany aż do tętnicy biodrowej i tętnic sromowych.

Kiedy cewnik znajdzie się we właściwym miejscu, do naczynia zostanie podany środek kontrastowy, co pozwoli uwidocznić jego przepływ w naczyniu, dając szansę ukazania zwężeń lub zaburzeń przepływu. Część diagnostyczna procedury nazywana jest angiografią i stanowi podstawę prawidłowego rozpoznania i dalszego leczenia.

W przypadku, jeśli w angiografii potwierdzi się obecność zwężenia, podczas tego samego zabiegu zostanie wykonana angioplastyka balonowa. Cewnik diagnostyczny zostanie zamieniony na cewnik o szerszym świetle, a w miejscu blokady zostanie umieszczony tzw. prowadnik. Poprzez prowadnik, do zwężonego odcinka naczynia zostanie wprowadzony cewnik balonowy (specjalny cewnik z przymocowanym do niego balonem). Nadmuchany balonik wywołuje ucisk na zwężoną tętnicę i likwiduje blokadę. Proces nadmuchiwania balonu można powtarzać kilkukrotnie, do osiągnięcia oczekiwanych rezultatów. Aby zbadać światło naczynia i ocenić rezultaty angioplastyki, do naczynia zostaje ponownie podany środek kontrastowy. Po udanym zabiegu zwykle widoczna jest poprawa przepływu krwi w świetle naczynia.

Jeśli nie uda się wystarczająco poszerzyć zwężonego odcinka, lekarz może umieścić w naczyniu stent. Jest to specjalnie zaprojektowana elastyczna, siatkowa rurka, umieszczona na balonie do angioplastyki. Podczas nadmuchiwania balonika stent rozpręża się i przylega ściśle do ściany tętnicy, wspierając ją, co zapobiega nawracaniu zwężenia i zapadaniu się naczynia.

Po skończonym zabiegu balonik, cewniki i prowadniki zostaną usunięte z naczynia. Specjalna nakładka, przypominająca korek, zostanie użyta do zamknięcia tętnicy udowej. Umożliwia to wstanie z łóżka nawet po 2 godzinach od terminu wykonania zabiegu.

W pierwszych godzinach po zabiegu monitorowane są podstawowe parametry życiowe, takie jak ciśnienie krwi oraz czynność serca, zostaje też zabadane miejsce wkłucia. Pacjent może odczuwać dyskomfort w tej okolicy, lecz nie powinno pojawić się krwawienie ani obrzęk.

 

Postępowanie po zabiegu VEDI:

Po zabiegu angioplastyki bądź stentowania naczyń pacjentowi zostaną zapisane leki przeciwzakrzepowe (np.:  Aspiryna lub Klopidogrel). Zapobiegają one tworzeniu się w naczyniach skrzepów podczas procesu gojenia tkanek, a także zmniejszają ryzyko wystąpienia zakrzepicy oraz innych poważnych powikłań.

W okresie pooperacyjnym i po powrocie do domu należy odpoczywać i pić duże ilości płynów. Jest to niezbędne dla szybkiego powrotu do zdrowia. Należy również unikać podnoszenia ciężkich przedmiotów i zbyt dużego wysiłku. W ciągu paru dni po zabiegu można rozpocząć umiarkowaną aktywność fizyczną, ale zalecane jest wstrzymanie się przez kilka tygodni ze zbyt forsownymi ćwiczeniami.

Informacja przygotowana na podstawie danych przedstawionych przez Dr Marka Filipka,
specjalistę w dziedzinie urologii z VEDI Clinic. www.vediclinic.pl