Żyć Dobrze

Miedź i jej praktyczne zastosowanie w elektryce

Miedź i jej praktyczne zastosowanie w elektryce

Przeważnie nie zwracamy uwagi na materiały, które stanowią nieodzowny komponent używanych przez nas przedmiotów codziennego użytku. Istnieją surowce o tak optymalnych właściwościach fizycznych i chemicznych, że znalezienie dla nich zamiennika w różnorakich gałęziach przemysłu byłoby bardzo trudne. Poczesne miejsce w wielu dziedzinach produkcji zajmuje miedź.

 

 

Miedź charakteryzuje się doskonałymi parametrami kowalności i plastyczności, jednak nie tylko z tego powodu ma ona kluczowe znaczenie. Jej podstawowy walor stanowi doskonałe przewodnictwo energii elektrycznej oraz cieplnej poza grupą metali szlachetnych, gdzie prym w tej materii wiedzie srebro. Zdolnością do przewodzenia elektryczności dwukrotnie przewyższa aluminium, dlatego też instalacje i okablowanie z miedzi stopniowo wypiera te wykonane z glinu. Z tego też powodu 65% światowej produkcji miedzi znajduje odbiorców w elektryce, elektronice i energetyce. Trudno byłoby sobie wyobrazić wytwarzanie, przesyłkę i dystrybucję energii elektrycznej bez wszechobecności tego metalu. Przykłady detali i elementów konstrukcyjnych z miedzi, dających wykorzystać się w różnych branżach, możemy znaleźć na stronie sklep.hart-metale.pl.

Sieć elektryczna wykonana z miedzi, dzięki swojej wysokiej przewodności pozwala zaoszczędzić zużycie energii na skale światową. Jej właściwości w tym zakresie traktowane są jako wzorcowy wyznacznik standardu przy wykorzystywaniu innych materiałów. To właśnie z miedzi tworzy się sieci niskiego, średniego i wysokiego napięcia. Ponadto bardzo dobrze współgra z różnymi rodzajami tworzyw przeznaczonych do izolacji przewodów. W sieciach elektrycznych, jako główny składnik przewodów elektrycznych i kabli, miedź używana jest na szeroką skalę od lat 70-tych XIX wieku. Ponadto takie właściwości miedzi jak kowalność i ciągliwość pozwalają na łatwy wyrób żył elektrycznych, taśm i drutów.

Miedź jest niezbędna do produkcji urządzeń elektronicznych i elektrotechnicznych. Oprócz okablowania w przemyśle elektrycznym stanowi ona podstawowy budulec w konstrukcji transformatorów (uzwojenie), komutatorów, rezystorów, elektrod, styków, łączek i silników elektrycznych. Miedź modelowo daje się stosować w elektronice i wszelkiego rodzaju urządzeniach typu high-tech o miniaturowych rozmiarach. Metal ten oraz jego stopy stanowią surowiec do produkcji procesorów, półprzewodników oraz płytek obwodów drukowanych. Z tego też względu coraz większe pole zastosowań otwiera się przed tym metalem w technologiach IT oraz telekomunikacji. W branżach tych inżynierowie chętniej sięgają po miedź niż aluminium, gdyż to pierwsze wykazuje się niższym wydzielaniem ciepła. Miedź ceniona jest również ze względu na swoje właściwości antykorozyjne w warunkach zwiększonej wilgotności i innych zanieczyszczeń. Na jej powierzchni powstaje wówczas warstewka tlenków, chlorków i siarczków, które w żaden sposób nie upośledzają jej przewodności elektrycznej. Wysokiej jakości komponenty wykonane z miedzi jak blachy, druty, płaskowniki, rury oraz taśmy oferuje sklep.hart-metale.pl. Optymalne parametry miedzi czynią z niej cenny materiał, którego wydobycie staje się dzięki temu newralgiczną gałęzią gospodarki

Reklama