O zdrowiu

Migrena zwiększa ryzyko zgonu

Migrena zwiększa ryzyko zgonu

Pacjenci cierpiący na bóle migrenowe z aurą mają zwiększone ryzyko zgonu z powodu choroby serca i udaru mózgu - dowodzą najnowsze wyniki badania opublikowanego w wydaniu on-line British Medical Journal.

W badaniu przeprowadzonym przez Larusa S. Gudmundssona z University of Iceland, obserwowano grupę 18 725 mężczyzn i kobiet urodzonych w latach 1907-1935. Badanie rozpoczęto w 1967 roku i prowadzono przez kolejnych 26 lat. Na podstawie obserwacji stwierdzono, że osoby cierpiące na bóle migrenowe z aurą mają większe ryzyko zgonu z powodu chorób serca i udaru mózgu.

Ponadto naukowcy z zespołu Gudmundssona stwierdzili, że u kobiet cierpiących na migreny występuje podwyższone ryzyko zgonu także z innych przyczyn - m.in. zgonów wywołanych zachorowaniem na raka.

Według autorów publikacji, potrzebne są jednak dodatkowe badania, które pogłębiłyby informacje na temat związku pomiędzy migreną z aurą a podwyższonym ryzykiem zgonu.

Wyniki drugiego badania - przeprowadzonego przez zespół dr Tobiasa Kurtha potwierdziły, że wśród pacjentów cierpiących na krwotoczne udary mózgu, blisko 20 proc. stanowią kobiety, które wcześniej skarżyły się na bóle migrenowe z aurą. W badaniu tym udział wzięło 27 860 kobiet w wieku 45 i więcej lat, z który 1435 cierpiało z powodu migren z aurą - po średnio 13 latach obserwacji w grupie tej stwierdzono 85 przypadków udarów krwotocznych.

Źródło: heger.pl