Intymność

Mowa ciała - włosy

Mowa ciała - włosy

Włosy są bardzo ważnym elementem w symbolicznej mowie naszego ciała. Ponieważ są ozdobą głowy zarówno u mężczyzn jak i u kobiet odpowiadają za sferę erotyczną, ale także za sferę intelektualną.

 

Włosy zawsze fascynowały i były przepojone symboliką. W średniowieczu twierdzono, że mógł się w nich ukryć diabeł i dlatego kazano niewiastom ukrywać starannie włosy pod wymyślnymi nakryciami głowy. Postrzyżyny chłopców były symbolicznym aktem przyjęcia ich w świat męskiej społeczności.

 

Przed wiekami w wielu kulturach kobiety na znak żałoby po stracie ukochanego obcinały sobie włosy i nacierały twarz popiołem. Podobne znaczenie w naszej kulturze miało obcinanie warkocza dziewczynie wychodzącej za mąż i nakładanie na głowę czepca. Przesłaniem tego zwyczaju było uświadomienie dziewczynie, że odcina się jej beztroską przeszłość i nie może już zwodzić swoimi włosami innych mężczyzn.

 

W latach 60-tych XX wieku długie włosy były symbolem wolności intelektualnej oraz swobody erotycznej. Wyraźnie jest to przedstawione w głośnym filmie muzycznym pt. „Hair", gdzie obcięcie włosów przez jednego z bohaterów było symbolem wejścia w struktury ograniczające wolność, swobodę myślenia i działania.

Symbolika włosów w przypadku kobiet i mężczyzn wygląda nieco inaczej, dlatego też przedstawiamy  ją dla każdej płci oddzielnie.

 

wlosy ona on

 

U kobiet długie włosy

są symbolicznym podkreśleniem ich kobiecości, wrażliwości i wdzięku, a także dziecięcej niewinności. Oczywiście takiego przesłania nie należy brać dosłownie. Często się zdarza, że inne elementy ubioru sugerują, że osoba nosząca takie włosy bardziej chce uchodzić za kogoś wrażliwego i niewinnego niż jest nim w istocie. Kobieta nosząca długie włosy zdaje sobie sprawę z tego, że takie włosy podkreślają jej kobiecość.

 

U mężczyzn długie włosy

są symbolem wolności i niezależności, a także podkreślają artystyczne, nieszablonowe podejście do życia. Długie włosy są przejawem buntu wobec uznanych wzorów. Często buntu wobec struktur i wobec ojca.

Spinanie włosów u kobiet i mężczyzn jest próbą kontroli i narzucenia sobie porządku wewnętrznego. Kitki u kobiet, to symbol powrotu do dzieciństwa, z powodu jego braku lub dzieciństwa mocno skróconego. Kitka z tyłu u mężczyzny ma podobne przesłanie jak długie włosy, ale jest symbolem kontroli. Mężczyzna w takiej fryzurze chce uchodzić za poważnego i solidnego, choć nieszablonowo myślącego i działającego człowieka.

 

Włosy średniej długości u kobiet

to symboliczne odcięcie się od przeszłości. Nastawienie-takiej kobiety jest na czas teraźniejszy i działanie. Włosy średniej długości preferują głównie kobiety interesu, które wymagają od siebie, oraz od których wymaga się zdecydowania, siły, dynamizmu oraz nastawienia na czas teraźniejszy. Są to zwykle kobiety doświadczone w życiu osobistym, które zdecydowały, ze od teraz zaczną same decydować o sobie oraz nie będą zbyt mocno angażować się uczuciowo, w obawie przed wykorzystaniem. Główne przesłanie średnich w długości włosów to nie tylko dynamiczne działanie w sferze świadomej, ale i ostrożność oraz niechęć do zbytniego angażowania się uczuciowo.

 

Włosy średniej długości u mężczyzn

są krótsze niż u kobiet. Włosami o średniej długości nazywamy fryzurę, będącą normą u mężczyzn. Jeżeli fryzura nie jest w wyglądzie wybijająca się i zbytnio odbiegającą od standardu, nie bierzemy jej pod uwagę.

 

Włosy krótkie u kobiet

symbolizują doświadczenie, trudne przeżycia uczuciowe. Często są pozostałością po krzywdzie, którą wyrządził mężczyzna. Mogą podpowiadać brak wewnętrznego przekonania co do własnej kobiecości.

Obcięcie włosów jest wewnętrzną potrzebą odmiany i podobnie jak przy włosach średniej długości próbą odcięcia się od przeszłości, z tą różnicą, że krótkie włosy dalej symbolizują żałobę wewnętrzną oraz jeszcze nie zakończony proces powrotu do równowagi. Kobieta po obcięciu włosów ma bardziej okrągłą buzię wyraźniej widoczne oczy i usta, twarz nabiera wyrazu bezbronnego dziecka. Jest to zaproszenie do opieki nad laką kobietą silnego i dobrego mężczyzny. Z drugiej strony niema prośba o pomoc wynikająca z krótkich włosów jest doskonale wyczuwana przez mężczyzn cynicznych o silnej potrzebie dominowania i wykazywania swej pozornej siły nad słabą kobietą. Dlatego też często kobieta, którą skrzywdził mężczyzna, ścinając włosy na krótko, aby odciąć się od przeszłości i znaleźć silnego opiekuna po raz kolejny może trafić na zakochanego w sobie tyrana. W wypadku kobiet, które od dziecka mają włosy obcięte na krótko, można podejrzewać, iż tak naprawdę nigdy nie miały szansy czuć się w pełni kobietami z uwagi na silny wpływ rodziców, nie dopuszczających do rozwoju pełnej kobiecości lub z powodu innych czynników wpływających na samopoczucie w dzieciństwie.

 

Włosy krótkie u mężczyzn

są krótsze od średniej, typowej dla środowiska. Często są mocno podgolone. Ich symboliczne znaczenie opiera się na potrzebie miłości, której nie otrzymali, potrzebie tak silnej i wydającej się tak trudną do spełnienia, że wzbiera w nich agresja. Krótkie włosy są oznaką większego dynamizmu, potrzeby rywalizacji, złości. Jest to symboliczny krzyk człowieka nieszczęśliwego. który przestał wierzyć w swoje szczęście i miłość, zostały mu tylko pięści i łokcie. Trudno im kochać, bo ich nikt tego nie nauczył lub mocno zranił w miłości.Mają zwykle kłopoty z okazywaniem ciepła i wewnętrznych problemów. Często ubiór dodatkowo podkreśla ich niepokój wewnętrzny.

Należy również stwierdzić, iż odsłonięcie czoła jest w swym przesłaniu chęcią podkreślenia własnej wartości intelektualnej. Błędem byłoby np. prawienie komplementów kobiecie na temat jej urody, jeśli ona pragnie wyeksponować intelekt.

 

Podniesienie włosów ma znaczenie podkreślające inteligencję, oryginalność

Włosy niesforne układające się w sposób nieuporządkowany podkreślają nieszablonowość myślenia oraz niechęć poddawania się cudzej woli i strukturalnym rygorom.

Grzywka na czole to brak pewności siebie na poziomie intelektualnym.