Żyć Dobrze

Na czym polega obróbka ślusarska

Na czym polega obróbka ślusarska?

Ślusarstwo to zawód o długiej tradycji, bez którego nawet dziś społeczeństwo nie mogłoby normalnie funkcjonować. Jednym z elementów pracy ślusarza jest odpowiednia obróbka materiałów metalowych. Dzięki tym zabiegom poddane obróbce części doskonale pasują do urządzeń w których są wykorzystywane.

 

Oczywiście, aby ślusarz mógł odpowiednio obrobić metalowe części, potrzebuje do tego odpowiednich, specjalistycznych narzędzi. Współcześnie wykorzystuje się przeważnie maszyny zasilane elektrycznie, do których należą wiertarki, polerki, szlifierki, ostrzałki, szlifierki kątowe czy też spawarka elektryczna.

Głównym zadaniem ślusarza jest oczywiście obróbka metali. Często polega ona na skrawaniu. Jest to swoistego rodzaju zdejmowanie lub ścinanie drobnych części materiału poddawanego obróbce, które w zawodowej nomenklaturze nazywa się wiórami. Proces ten realizuje się za pomocą odpowiednich narzędzi skrawających. Jak mówią specjaliści z grupy gtg-group.pl, cechą wspólną wszystkich takich narzędzi jest klinowy kształt części roboczej, którą nazywa się fachowo ostrzem skrawającym. Pamiętać należy, że przedmiot jak i narzędzia skrawające muszą koniecznie zachować podczas procesu obróbki odpowiednie położenie i wykonywać odpowiednie ruchy względem siebie. W innym przypadku może dojść do niedokładnego obrobienia materiału, co ma znaczący wpływ na pogorszenie się jego jakości, co więcej źle wykonana robota zwykle zniechęca inwestorów do podjęcia dalszej współpracy oraz źle świadczy o samym ślusarzu. Współcześni rzemieślnicy do skrawania wykorzystują specjalistyczne obrabiarki CNC, chociaż można spotkać się również z osobami, które pracują na obrabiarkach konwencjonalnych.

Oczywiście jeśli chodzi o skrawanie, ciężko mówić o jednym uniwersalnym sposobie. Fachowcy z firmy gtg-group.pl wskazują siedem podstawowych sposobów, które w zależności od rodzaju materiału oraz samego celu obróbki są najczęściej stosowane. 
Współcześnie najczęściej spotykanym sposobem obróbki metali jest ich frezowanie, które może być walcowe lub czołowe. Polega ono na kształtowaniu płaszczyzn oraz rowków. Równie często spotkać się można z toczeniem. Tą metodę wykorzystuje się do obróbki powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych przedmiotów o kształcie brył obrotowych. Nierzadko stosowane jest także wiercenie, które służy do wykonywania otworów w obrabianym materiale. Do wykańczania otworów walcowych stosuje się rozwiercanie, a do ich powiększania - powiercanie. W celu obrobienia i wykończenia otworów niewalcowych stosuje się przeciąganie i przepychanie. Na koniec wspomnieć trzeba o struganiu i dłutowaniu, które są elementami obróbki wykonywanymi przez narzędzie o ruchu posuwisto-zwrotnym. 

W ślusarstwie wyróżnia się także kilka rodzajów obróbki skrawaniem. Jest to skrawanie zgrubne, polegające na niewielkiej poprawce elementów wcześniej otrzymanych. Metoda ta jest dość prosta, może być wykonywana nawet przez początkujących czeladników. Rodzaj średnio dokładny wymaga już większej wprawy. W tym przypadku dokonuje się znaczących poprawek na obrabianym materiale. Operację tę ciężko przeprowadzić bez specjalistycznych narzędzi ślusarskich. Podobnie rzecz się ma przy metodzie dokładnej, gdzie ingerencja w obrabiany materiał jest bardzo duża. Zwykle wykonują ją doświadczeni i sprawni ślusarze. Niektóre obróbki wymagają całkowicie nowoczesnego i wysoko zaawansowanego sprzętu, gdyż zmiany wprowadzane w materiale wymagają niezwykłego pietyzmu. Ten rodzaj obróbki nazywa się bardzo dokładnym.

Reklama