Moto Sfera

tanie oc ac

Najtańsze OC a najtańsze AC

Chcąc zabezpieczyć siebie i swój samochód przed finansowymi skutkami stłuczek czy wypadków, kierowcy decydują się nie tylko na ubezpieczenie OC, ale również polisę AC. I chociaż wydawać by się mogło, że wystarczy wybrać najtańszą ofertę, nie jest to takie proste.

 

O ile bowiem w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia faktycznie można wybrać najtańsze OC, tak tanie AC może być zgubne w skutkach.

 

Cena a ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC jest polisą obowiązkową, którą reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zawiera ona informacje o zakresie polisy oraz maksymalnych sumach gwarancyjnych wypłacanych jako świadczenie odszkodowawcze. Z góry narzuca na firmy ubezpieczeniowe zakres i kwoty. Dzięki temu, kierowca opłacający najtańsze OC ma dokładnie takie same prawa jak kierowca opłacający dużo wyższą składkę.

W związku z powyższym, przy wyborze obowiązkowej polisy jak najbardziej można kierować się ceną. W tym celu należy uzyskać informacje o szacowanych wysokościach składek od konkretnych ubezpieczycieli, a następnie porównać wartości. Jeśli analiza wskaże najtańsze OC w firmie X, bez wyrzutów sumienia i żadnych obaw można skorzystać z oferty.

Trzeba jednak mieć świadomość, że każda firma ubezpieczeniowa realizuje własną politykę cenową. Wysokość składki uzależniona jest od szacowanego ryzyka ubezpieczeniowego. Jeśli w przypadku konkretnego kierowcy – zdaniem ubezpieczyciela – rośnie prawdopodobieństwa stłuczki lub wypadku z jego winy, wówczas nakładana jest wyższa składka. Wpływa na to wiele czynników, między innymi: wiek kierowcy, doświadczenie, miejsce zamieszkania czy rocznik pojazdu.

Cena a ubezpieczenie AC

Zupełnie inaczej jest w przypadku polisy AC. Autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym, którego nie reguluje ustawa. W związku z tym firmy ubezpieczeniowe mają pełną dowolność, jeśli chodzi o zakresy czy maksymalne sumy gwarancyjne.

Wysokość składki za polisę AC uzależniona jest przede wszystkim od zakresu ubezpieczenia. Jeśli polisa ma chronić przed finansowymi skutkami kradzieży pojazdu, jego uszkodzenia na skutek klęsk żywiołowych czy aktów wandalizmu, trzeba liczyć się z wysoką ceną. Im szerszy zakres i im więcej zdarzeń ubezpieczenie obejmuje, tym składka wzrasta.

Nie jest trudno sobie wyobrazić, jaki skutek będzie miał wybór podjęty wyłącznie pod wpływem niskiej ceny. Może się okazać, że polisa AC nie będzie obejmowała wielu zdarzeń, na których kierowcy szczególnie zależało.

Głównym kryterium wyboru AC powinno być określenie własnych potrzeb i oczekiwań. Dopiero wtedy można porównać konkretne oferty odpowiadające pod względem obowiązującego zakresu ubezpieczeniowego.

 

Kalkulator OC pomoże wyliczyć składkę

W oszacowaniu składki OC i AC pomoże kalkulator internetowy. Jest to narzędzie udostępniane na stronach internetowych wielu firm ubezpieczonych. Wpisując prawdziwe dane można poznać szacowaną wysokość polisy.