O zdrowiu

Nasieniotok

Nasieniotok

Różne typy nerwic atakują nas z każdej strony. Nerwice seksualne potrafią zniszczyć życie. Wszelkie zaburzenia życia seksualnego mają bezpośrednie przełożenie na jakość pozostałych dziedzin naszego funkcjonowania. Dziś przedstawiamy problem, który występuje, jednak zbyt często się o nim nie wspomina. To nasieniotok.

 

Nasieniotok to stałe lub bardzo częste wypływanie nasienia z cewki moczowej. Czasem wypływa tylko wydzielina gruczołu krokowego.
Wydzielanie to nie następuje w postaci wytrysków, lecz jako ciągłe sączenie się, przy czym najczęściej bez podniecenia seksualnego, erekcji, ani przeżycia orgazmu. Nasilenie się wydalania nasienia zwiększa się przy defekacji lub mikcji, a ilość wypływającego nasienia jest obfita. Nasieniotok jest wyrazem niedowładu przewodów nasiennych lub zwieraczy.

Nasieniotok (Spermatorrhoe) jest powikłaniem dłużej trwającego zaburzenia pod postacią wytrysku przedwczesnego lub zmaz dziennych o dużej częstotliwości. Wydalenie nasienia następuje już przy najmniejszym pobudzeniu seksualnym, w związku z czym cierpiący na nasieniotok unikają kontaktu z kobietami, a zwłaszcza takiego, który może spowodować podniecenie seksualne.

Stałe wydalanie nasienia powoduje ustawiczne moczenie noszonej bielizny, co bardzo deprymująco wpływa na psychikę chorych. Dłużej przewlekający się stan nasieniotoku wywołuje odczyny nerwicowe, najczęściej o charakterze neurastenicznym lub depresyjnym.

Nasieniotok może się pojawiać nie tylko na tle psychogennym, ale również i organicznym, dlatego dokładne badanie somatyczne wraz z badaniami pomocniczymi należy do obowiązującego postępowania. W niektórych przypadkach spotyka się sporadyczne wypływanie nieznacznej ilości nasienia przy oddawaniu stolca, zwłaszcza przy zaparciach. Zjawisko to nie należy do patologii i określane jest mianem nasieniotoku fizjologicznego.

U osób o skłonnościach hipochondrycznych może jednak stać się punktem wyjścia dla rozwoju reakcji nerwicowych. Czasami za nasieniotok mylnie uznaje się wydzielanie śluzu z cewki moczowej, pojawiające się wskutek podniecenia seksualnego (uretrorrhoe e libidine). Jest to stan prawidłowy, świadczący właśnie o istniejącym podnieceniu seksualnym. Jednakże i to najzupełniej fizjologiczne zjawisko bywa u wielu hipochondryków przyczyną rozwoju wtórnych nerwicowych zaburzeń seksualnych i ogólnych.