Moto Sfera

Obowiązki i prawa sprzedającego samochód

Obowiązki i prawa sprzedającego samochód

Sprzedaż samochodu powoduje, że po stronie zarówno kupującego, jak i sprzedającego pojawiają się pewne zobowiązania. Między innymi, dotyczą one polisy ubezpieczeniowej OC wykupionej dla sprzedanego pojazdu.

 

Sprzedaż samochodów w Polsce

Magazyn Auto-Świat (źródło: http://www.auto-swiat.pl/wiadomosci/sprzedaz-samochodow-w-2014-r-skoda-vw-toyota-na-czele/3vg6p) informuje, że w 2014 roku Polacy kupili 327 tys. samochodów osobowych, czyli o 12,9 proc. więcej niż w 2013 roku. Klienci indywidualni nabyli ponad 126 tys. aut, co daje wzrost sprzedaży rok do roku o 4,3 proc. Firmy zakupiły zaś ponad 200 tys. aut, czyli o 19 proc. więcej niż przed rokiem.

Przy każdorazowej sprzedaży auta używanego sprzedający musi pamiętać o formalnościach, do jakich jest zobowiązany.

 

Informacja do ubezpieczyciela

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, art.32 ust. 2, sprzedający pojazd, ubezpieczony w danym towarzystwie ubezpieczeniowym, powinien je poinformować o tym w ciągu 14 dni od dnia zawarcia transakcji. W towarzystwie Proama na przykład sprzedaż samochodu może być zgłoszona nie tylko osobiście czy listownie, ale również elektronicznie lub przez telefon. Wystarczy wysłać skan dokumentu potwierdzającego zbycie pojazdu na adres mailowy ubezpieczyciela. Z kolei w firmie Link4 sprzedający może dokonać zgłoszenia sprzedaży ubezpieczonego pojazdu telefonicznie, podczas rozmowy z doradcą.

 

Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać:

  • datę zawarcia umowy sprzedaży,
  • pełne dane sprzedającego i kupującego, wraz z numerami PESEL,
  • dane pojazdu.

 

Uwaga!

Ubezpieczenie OC sprzedawanego samochodu jest przekazywane nowemu nabywcy po dokonaniu sprzedaży.

Zgłoszenie sprzedaży pojazdu jest bardzo ważne dla sprzedającego, ponieważ nie zostanie on obciążony np. kosztami składek w polisie, które powinien ponieść nowy posiadacz samochodu.

Skutkiem sprzedaży samochodu i zgłoszenia tego faktu ubezpieczycielowi jest rozwiązanie umowy tylko w zakresie ubezpieczeń dobrowolnych, czyli m.in. autocasco czy NNW i Assistance. Środki za niewykorzystany okres tych polis zostaną zwrócone zbywcy pojazdu na adres zameldowania lub przelewem na konto.

 

Zgłoszenie urzędowe

Oprócz zgłoszenia sprzedaży samochodu do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym sprzedający miał wykupione ubezpieczenie obowiązkowe OC, powinien on zgłosić w ciągu 30 dni sprzedaż wozu w swoim wydziale komunikacji oraz zachować otrzymane w urzędzie potwierdzenie zgłoszenia.

Jeśli sprzedaż pojazdu nastąpiła przed upływem 6 miesięcy od jego nabycia, należy rozliczyć ją z fiskusem. Termin liczony jest od końca miesiąca, w którym doszło do zakupu auta. Zeznanie podatkowe na druku PIT-36 należy złożyć najpóźniej do 30 kwietnia kolejnego roku i opłacić podatek dochodowy.

Reklama