Intymność

Ocieractwo i oglądactwo

Ocieractwo i oglądactwo

Wielokrotnie pisaliśmy już na temat różnego rodzaju dewiacji czy zboczeń seksualnych. Poniżej przedstawiamy dwa ciekawe, jak powiedzą jedni, zboczania, lub inni - dwie ciekawe dewiacje seksualne. To tytułowe ocieractwo i oglądactwo.

 

OCIERACTWO

Zboczenie to polega na tym, że mężczyźni (zboczenie to jest prawie nie spotykane u kobiet) wykorzystują tłok w zbiorowiskach ludzi (zebrania masowe, środki komunikacji itp.), ażeby niespostrzeżenie zbliżyć się do kobiety, Przyciskają się oni do niej rzekomo tłoczeni przez innych i dotykają członkiem (najczęściej pośladków) niczego nie przeczuwających kobiet.

Przez ten anonimowy i nie zobowiązujący kontakt osiągają oni zaspokojenie seksualne. Osobnicy ci są przeważnie ludźmi o bardzo ubogich kontaktach oraz wykazują lęk przed głębszymi kontaktami z ludźmi. Zboczenie to stanowi jak gdyby formę przejściową do fetyszyzmu ubraniowego.

 

OGLĄDACTWO

Zboczenie to polega na odczuwaniu rozkoszy seksualnej przy podglądaniu cech płciowych lub czynności płciowych wykonywanych przez inne osoby. Tłem zboczenia zdaje się być duża ciekawość skojarzona z silnym podnieceniem seksualnym oraz duża pobudliwość seksualna, oraz ubogie kontakty z ludźmi.

Czynnikiem podniecającym jest zwykle wczuwanie się w przeżycia zmysłowe osób odbywających akt seksualny oraz emocje związane z przekroczeniem zakazu moralnego przyglądania się. Oglądacze przeważnie uprawiają samogwałt w czasie podglądania.

 

Zboczenie to występuje przeważnie u mężczyzn

Reklama

pen large

 

Niektórzy z nich posługują się nawet lornetkami, ażeby zobaczyć rozbierającą się kobietę. Skłonność do oglądania i podglądania cech płciowych lub czynności płciowych mieści się w granicach normalnego zachowania seksualnego. Zboczeniem staje się ono jedynie wówczas, gdy ta forma zaspokojenia seksualnego staje się jedyna lub dominująca w takim stopniu, że utrudnia lub uniemożliwia odbywanie prawidłowych stosunków płciowych.

Oglądactwo i ekshibicjonizm (niektórzy używają terminu „wystawiactwo" lub ,,obnażalstwo") to para zboczeń podobna do innej pary, tj. do sadyzmu i masochizmu, o których zapewne napiszemy w przyszłości. Oglądactwo nosi cechy sadyzmu, bo upokarza oglądanego, a ekshibicjonizm wykazuje rysy masochizmu, bo oglądany poddaje się upokorzeniu, które sprawia mu rozkosz.

 

Pamiętajmy, że różne traktowanie powyżej przedstawionych dewiacji w dostępnej literaturze fachowej nie oznacza, że należy do nich podchodzić bez obaw na przyszłość. Wszelkie skłonności podobnego rodzaju, gdy utracona zostanie nad nimi kontrola, mogą przerodzić się w ciężkie i często niebezpieczne zboczenia seksualne.