Moto Sfera

Odzyskiwanie odszkodowań

Odzyskiwanie odszkodowań – jak i kiedy ubiegać się o rekompensatę za wypadek?

Mówi się często, że wypadki chodzą po ludziach, ale już rzadziej wspomina się o postępowaniu powypadkowym. Jak przeprowadzić dochodzenie odszkodowań i co należy zrobić, by otrzymać właściwe świadczenia?

 

Okoliczności wypadku – co jeśli nie ma OC?

Zakres odszkodowania zależy w dużej mierze od miejsca i rodzaju wypadku oraz od tego, czy sprawca miał wykupioną polisę OC. Dotyczy to zarówno osób fizycznych, np. właścicieli budynków i pracodawców, jak i spółdzielni mieszkaniowych. Niezwykle istotny jest zakres ubezpieczenia, który może się różnić w zależności od umowy zawartej z ubezpieczycielem. Przy braku polisy OC można przeprowadzić dochodzenie odszkodowań od samego sprawcy poprzez mediację lub na drodze sądowej. Nawet jeśli wyraża on chęć zawarcia porozumienia, warto mimo wszystko zebrać dokumentację związaną z wypadkiem, by móc udowodnić swoje racje.

 

Wypadki komunikacyjne

Wypadki komunikacyjne różnią się od pozostałych tym, że każdy kierowca ma obowiązek wykupienia OC − nie jest to więc kwestia dobrowolna. Z tego tytułu można ubiegać się o odszkodowanie bez względu na to, czy szkoda powstała w wyniku nieszczęśliwego wypadku, czy też została wyrządzona z rozmysłem. Jeżeli jednak sprawca wypadku nie miał polisy lub uciekł z miejsca zdarzenia, wtedy z pomocą przychodzi Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, do którego należy się zwrócić za pośrednictwem wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego − niekoniecznie tego, z którego usług aktualnie się korzysta. Niestety, UFG jest pomocny tylko wtedy, kiedy zdrowie poszkodowanego zostało nadwyrężone i musi on spędzić minimum dwa tygodnie w szpitalu. Jeżeli obrażenia są lżejsze, odzyskiwanie odszkodowań w taki sposób nie jest możliwe, dlatego w pozostałych przypadkach kierowca sam musi pokryć wszelkie koszty naprawy. W tym celu może skorzystać ze środków przekazywanych na polisę AC. Wiąże się to z utratą statusu kierowcy bezwypadkowego, ale wtedy UFG wyrównuje straty pieniężne związane ze stratą zniżek.

 

Dokumentacja a dochodzenie odszkodowań

W każdym przypadku należy zbierać dokumentację dotyczącą wypadku. Przydatne mogą być zdjęcia z miejsca zdarzenia i oświadczenia osób, które były obecne przy zajściu wraz z ich nazwiskami i adresami. Odzyskiwanie odszkodowań przy wypadku komunikacyjnym wymaga numeru polisy OC sprawcy razem z jego danymi osobowymi oraz notatki urzędowa sporządzonej przez policję, która informuje o zaistniałym incydencie i jego okolicznościach. Przydatna jest też dokumentacja medyczna, która obejmuje m.in. recepty, zaświadczenia lekarzy i rachunki z apteki. Te ostatnie będą też wykorzystane do sporządzenia kosztorysu, jaki zostaje przedstawiony ubezpieczycielowi sprawcy wraz z wnioskiem o rekompensatę. Spis kosztów poniesionych w wyniku wypadku jest niezbędny, by wiedzieć, jak wysoka powinna być suma odszkodowania. Z tymi dokumentami trzeba zwrócić się do ubezpieczyciela sprawcy lub kancelarii, która zajmie się wszystkim, co konieczne, by odzyskiwanie odszkodowań dało satysfakcjonujący wynik − pomoże sformułować wniosek o odszkodowanie i doradzi, jakie jeszcze dokumenty lub oświadczenia mogą okazać się przydatne w danym przypadku.

 

Odzyskiwanie odszkodowań – samodzielnie czy z pośrednikiem

Dochodzenie odszkodowań można przeprowadzić samemu albo skorzystać z pomocy profesjonalistów z kancelarii, która specjalizuje się w tego typu sprawach. Wsparcie pośrednika jest zalecane z kilku powodów. Przede wszystkim, często się zdarza, że towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy zaniża koszty rekompensaty, a nawet odmawia wypłacenia jakichkolwiek środków. W ten sposób niektórzy ubezpieczyciele wykorzystują niewiedzę poszkodowanego. Wtedy kancelaria skutecznie zajmie się odzyskiwaniem środków, a w niektórych przypadkach, po prostu wypłaci brakującą sumę. Poza tym warto skontaktować się z prawnikami, którzy na podstawie dostarczonych informacji i dokumentów potrafią ustalić, jakie dokładnie świadczenia przysługują poszkodowanemu i wycenią, na ile powinno opiewać należne odszkodowanie. Dzięki temu odzyskiwanie odszkodowań przebiegnie szybciej, a szanse na wypłatę pełnej sumy będą większe.

Szczegółowe informacje związane z odzyskiwaniem odszkodowań są dostępne na stronie: https://votum-sa.pl/wiedza/faq/dochodzenie-odszkodowan-z-votum-s-a/.

Artykuł zewnętrzny