Żyć Dobrze

opiekun medyczny

Opiekun medyczny jako jedna z najważniejszych osób w domu opieki

Opiekun medyczny to stosunkowo nowy zawód, powstały w 2008 roku. Kim jest i dlaczego jest tak ważny chociażby w domu opieki?

 

Kilka informacji o tym zawodzie

Zawód opiekuna medycznego dzięki rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej został w 2010 roku objęty klasyfikacją zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. Kształcenie w tym zawodzie jest możliwe w szkołach policealnych w wymiarze dwóch semestrów. Szkoły te mogą również prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe w zakresie wyodrębnionej w tym zawodzie kwalifikacji świadczenia usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej. Ukończenie takiego kursu daje możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, a dyplom uzyskany po zdaniu takiego egzaminu zewnętrznego uprawnia do podjęcia pracy w zawodzie opiekuna medycznego na terenie Unii Europejskiej. Zawód opiekuna medycznego znalazł swoje zastosowanie na przykład w domach opieki (przykładem jest Dom Opieki Nestor), gdzie ze względu na swoje cechy charakteru oraz kwalifikacje osoba taka będzie idealna do pracy z ludźmi starszymi oraz schorowanymi.

 

Kim jest opiekun medyczny?

Opiekun medyczny jest osobą, która ma za zadanie samodzielne wykonywanie czynności pielęgnacyjnych. Może on pomagać pielęgniarce, a nawet wykonywać różne czynności w zastępstwie za nią. Należą do nich na przykład konserwacja narzędzi czy dezynfekcja przyborów zabiegowych. Przede wszystkim pamiętać trzeba, że opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego, dlatego też, pracując z osobą chorą, ponosi on odpowiedzialność za skutki swoich działań. Osoba, która chce zostać opiekunem medycznym, szczególnie kiedy ma zamiar zdobyć kwalifikacje do świadczenia usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej, musi odznaczać się jednak odpowiednimi cechami. Przede wszystkim, przy pracy z osobami chorymi, ważna jest cierpliwość oraz łagodny charakter. Opiekun medyczny w żadnym wypadku nie może podnosić głosu na pacjentów. Szczególnie kiedy są to osoby chore, ale również starsze, jak na przykład pensjonariusze w Domu Opieki Nestor.

 

 

Dlaczego opiekun medyczny to tak ważna osoba w domu opieki? Podczas gdy na przykład pielęgniarki czy lekarze szkoleni są do tego, aby ratować życie i pracować zarówno w przychodniach, szpitalach, jak i chociażby w domach opieki, dla opiekuna medycznego to ostatnie miejsce jest wręcz idealne do pracy, to w tym właśnie jest najlepszy. Jak sama nazwa wskazuje, opiekun medyczny ma opiekować się pacjentem czy pensjonariuszem. Dlatego też kandydaci do tego zawodu muszą odznaczać się niezwykle spokojnym usposobieniem, umiejętnością niesienia wsparcia osobom chorym i niesamodzielnym, ale również umiejętnością pracy w zespole po to, aby w codziennych czynnościach móc współpracować z pozostałymi osobami pracującymi w domu opieki - pielęgniarkami oraz lekarzami.

Opiekun medyczny jest jedną z najważniejszych osób pracujących w domu opieki, ponieważ jest on kształcony właśnie po to, aby móc zajmować się osobami starszymi, chorymi i niesamodzielnymi. Ponadto cechuje się on nieprzeciętną łagodnością oraz umiejętnością niesienia pomocy w każdej sytuacji, co jest szczególnie ważne w pracy w domach opieki.

Reklama