O zdrowiu

Co to jest otyłość

Co to jest otyłość?

Otyłość jest przewlekłą chorobą spowodowana nadmierną podażą energii zawartej w pokarmach w stosunku do zapotrzebowania organizmu, skutkiem czego jest magazynowanie nadmiaru w postaci tkanki tłuszczowej.

 

Otyłości towarzyszą liczne powikłania ze strony układu sercowo-naczyniowego i innych narządów

BMI (Body Mass Index) czyli Wskaźnik Masy Ciała charakteryzuje relację pomiędzy masą ciała a wzrostem. Obliczając BMI możemy określić ilość tkanki tłuszczowej w organizmie. Liczne badania epidemiologiczne wykazały, że BMI dobrze koreluje z masą tej tkanki oraz umożliwia ocenę zagrożenia śmiertelnością i chorobowością.

Osoby o BMI przekraczającym 25 kg/m2 mają nadwagę, przy BMI od 30 kg/m2 mówimy o otyłości.

Im wyższy wskaźnik BMI - tym większa zapadalność na różne schorzenia. Dotyczy to szczególnie takich chorób jak: nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, hiperlipidemia, cukrzyca typu II, zespół zaburzeń oddychania w czasie snu, niektóre nowotwory złośliwe (rak jelita grubego, rak piersi, rak trzonu macicy).

klasyfikacja zaburzeń masy ciała bmi (kg/m2) ryzyko chorób towarzyszących otyłości
Niedowaga <18,5 Niskie
Norma 1 8,5 - 24,9 Średnie
Nadwaga >= 25  
Okres przed otyłością 25,0-29,9 Podwyższone
I° otyłości 30,0-34,9 Umiarkowanie podwyższone
II° otyłości 35,0-39,9 Wysokie
III° otyłości >= 40,0 Bardzo wysokie

Klasyfikacja otyłości w zależności od BMI wg WHO, Report of a WHO Consultation on Obesity, Genewa 1997

Uwaga - BMI nie jest wiarygodnym wskaźnikiem zagrożenia chorobami dla poniższych grup osób:

  • kobiety ciężarne,
  • sportowcy oraz osoby o rozbudowanej tkance mięśniowej rosnące dzieci,
  • osoby w starszym wieku, u których trudno dokonać dokładnych pomiarów wzrostu.


Obwód pasa

Obwód pasa stanowi także cenny wskaźnik stanu zdrowia. Badania przeprowadzone w ostatnich latach na grupie kilkunastu tysięcy dorosłych osób wykazały, że wysokie ciśnienie tętnicze, zaburzenia oddychania, wysoki poziom cholesterolu i cukrzyca występują częściej u mężczyzn z obwodem pasa powyżej 102 cm i u kobiet z obwodem pasa powyżej 88 cm, w porównaniu do grupy osób szczupłych.

Mężczyźni z obwodem talii powyżej 102 cm są 4,5 raza bardziej narażeni na występowanie cukrzycy insulinozależnej niż mężczyźni z obwodem pasa poniżej 94 cm. Podobnie kobiety z obwodem pasa powyżej 88 cm są 3,8 raza bardziej narażone na wystąpienie cukrzycy typu II niż kobiety z obwodem poniżej 80 cm.