Żyć Dobrze

Papieros w mowie ciała

Papieros w mowie ciała

Osoba paląca papierosa lub nosząca okulary wzbogaca język ciała i dostarcza obserwatorowi dodatkowych informacji o sobie. No tak, ale przecież nie wszyscy są palaczami czy krótkowidzami... Żaden problem, bo niemal każdy cywilizowany człowiek, zwłaszcza w biznesie, telefonuje, pija kawę lub herbatę. Papieros też może być gadżetem, przecież nie trzeba go palić.

 

Jak trzymasz papierosa?

Zazwyczaj palacz sięga po papierosa po to, aby zniwelować wewnętrzne napięcie. Po osiągnięciu stanu odprężenia nie kontroluje się już w takim stopniu jak poprzednio. Również często decyduje się na kolejnego papierosa, kiedy ma podjąć ważną decyzję.

Chcąc zyskać nieco na czasie, wyjmuje papierosa, niekiedy obstukuje go z obu stron lub przeciąga po nim palcami i dopiero zapala. W tym czasie jego umysł intensywnie pracuje. Trzymając zapalonego papierosa, może w każdej chwili zaciągnąć się i wypuścić kłąb dymu. Schodzi w tym czasie z linii wzroku swojego vis-a-vis i zyskuje moment na zastanowienie się. Niekiedy w ten sposób może pokryć swoje zmieszanie lub zażenowanie.

Wydmuchiwanie dymu przed siebie - jest całkowicie naturalnym sposobem wydychania dymu. Przysłowie jednak mówi, że nawet brak informacji też stanowi informację. Takie bowiem zachowanie świadczy pozytywnie o tej osobie, gdyż w tym, co mówi, nie ma ukrytych podtekstów.

Wydmuchiwanie dymu w górę - jest charakterystyczne dla osób silnych psychicznie, pewnych siebie, zajmujących eksponowane stanowisko lub odgrywających wiodącą rolę w swoim otoczeniu. Jeżeli ktoś na co dzień nie wydycha dymu w ten sposób, a tylko czyni to podczas konkretnej rozmowy, to znak, że przygotowuje jakieś przedsięwzięcie, które napawa go dumą. Jeżeli zdarzy się to podczas ważnych negocjacji, to można się spodziewać, że osoba ta ma mocne argumenty w swoim ręku. Jest to poza porównywalna do twarzy pokerzysty, który w ten sposób zdradza się, że ma silną kartę.

Jeżeli odnosi się to do osoby kontrolującej określoną działalność, można liczyć się z tym, że przejrzał nas, wychwycił słabe punkty, a w każdym razie ma już wyrobione zdanie na dany temat.

Wydmuchiwanie dymu kącikiem ust - cechuje osobę, która nie zawsze chodzi prostymi drogami, ma naturalne skłonności do kluczenia, kręcenia i matactw, co w rzeczywistości przyczynia się do komplikacji prostych nawet spraw. Ten sposób zachowania częściej odnosi się do kobiet, które wolą nieraz zasłonić się pokrętną wymówką, niż przyznać się do niezrobienia czegoś.

Wydmuchiwanie dymu przez nos - odnosi się najczęściej do osobowości wyniosłej, pewnej siebie i nie dopuszczającej do swojej świadomości głosów krytyki. Taka osoba uważa najczęściej, że jej punkt widzenia jest najbardziej trafny, a podjęte decyzje są słuszne.

Wydmuchiwanie dymu w dół - oznacza postawę negatywną. Osoba ta może być niezadowolona z przebiegu rozmowy lub jest w złym humorze wskutek wcześniejszych niepowodzeń. Może też ukrywać rzeczywiste odczucia i zamierzenia.

Chowanie żarzącego się papierosa w dłoni - wskazuje na osobę o skrytym charakterze, oszczędną w słowach i nie zawsze mówiącą to, co naprawdę myśli. Często lubi chować w rękawie przysłowiowego asa w postaci kontrargumentów lub zaskakującej informacji, które może wykorzystać, o ile znajdzie się w trudnej sytuacji.

Częste strzepywanie popiołu - świadczy o nerwowości czyniącej to osoby. Lubi ona wyolbrzymiać własne osiągnięcia i mówić o nich długo. Innych słucha niechętnie, wytykając przy tym ich słabostki.

Trzymanie papierosa w ustach - to poza charakterystyczna dla osoby będącej na bakier z etykietą, szorstką i rubaszną. Jej działania są na ogół łatwe do przewidzenia, gdyż do koronkowych akcji nie starcza mu cierpliwości. Lubi podporządkowywać sobie innych.

Trzymanie papierosa w prawym kąciku ust - wskazuje na dalekowzroczność, wrodzony optymizm, zaufanie do ludzi, ekspansywność, a zarazem dużą dozę entuzjazmu w pracy i w życiu prywatnym. Osoba ta nie rozpamiętuje minionych niepowodzeń, tylko szuka możliwości odniesienia sukcesu w przyszłości.

Trzymanie papierosa w lewym kąciku ust - określa osobę, która wie, czego chce, i nie waha się tego okazywać. Jeżeli przetrzymuje dym w ustach, jest na najlepszej drodze do pyszałkowatości.

Trzymanie papierosa pośrodku ust - znamionuje osobę wrażliwą, spolegliwą, łatwą w negocjacjach, ale zwracającą dużą uwagę na etykietę, sposób bycia i w ogóle kulturę życia codziennego zarówno u siebie, jak i u swoich partnerów. W rozwiązywaniu problemów kieruje się zdrowym rozsądkiem, jest daleka od nadmiernego formalizmu.

Kciuk zatyka lub uderza w ustnik - to charakterystyczny gest osoby, która lubi działać pod presją czasu, pod dyktatem zegarka. Normalnie trudno jest jej zmobilizować się do systematycznej pracy. W chwilach spiętrzenia spraw wyzwala w sobie dodatkowe pokłady energii i najczęściej osiąga zamierzony cel. W działaniu jest zdecydowana, stawia na swoim, prezentując przy tym dużą odporność fizyczną i psychiczną.

Nerwowo porusza palcami - osoba z natury nerwowa i przezywająca wiele wątpliwości. Jej myśli szybko biegną w różnych kierunkach. Napięcie i nerwowość muszą zostać rozładowane, a najprościej uczynić to przez ruch, chociażby palcami.

Trzymanie papierosa między palcem środkowym a serdecznym - taki gest jest typowy dla wytrawnych graczy, w tym także graczy życiowych. Potrafią się oni zachowywać nieszablonowo i zaskakiwać partnerów inwencją.

Trzymanie papierosa w rozstawionych palcach - oznacza dużą zdolność dostosowania się do sytuacji i warunków gry, ale także zmienne nastroje i małą odporność psychiczną. Gest ten charakterystyczny jest dla kobiet.

Uchwyt flecisty - osoba trzymająca papierosa jak flet nie ma zbyt silnej woli. Łatwo ulega presji swoich oponentów, a jej ufność do ludzi graniczy nieraz z naiwnością. Odznacza się za to doskonałą pamięcią.

Palenie fajki - często jest objawem dążenia do zaakcentowania swojej wyższości. W praktyce zaś fajka lepiej niż papieros służy do rozładowania napięcia psychicznego. Dlatego w chwilach stresu smakosz fajki przystępuje do jej czyszczenia, nabijania i rozpalania. Samo pykanie jest już tylko rutynową czynnością, nie mającą istotnego znaczenia. Jeżeli takiemu palaczowi schowa się fajkę i przyprze go do muru ważnymi argumentami, to nie mogąc uciec w fajczany ceremoniał, pewnie wywiesi białą flagę.

Palenie cygara - znamionuje na ogół ludzi sukcesu lub pnących się szybko po szczeblach kariery. Jeśli podczas rozmowy palacz cygara wydmuchuje dym do góry, oznacza to, że jest w dobrym humorze i ma pozytywne nastawienie do swego rozmówcy. Jeśli wydmuchuje dym w dół, nie należy się po tej rozmowie spodziewać nic dobrego.