Intymność

Samotność – wybór czy przypadek

Samotność - wybór czy przypadek

Socjologowie twierdzą, że w niedalekiej przyszłości liczba samotnych kobiet w Polsce sięgnie liczby 7 milionów. Psychologowie biją na alarm twierdząc, że rozpad związków w Polsce osiągnął pozycję numer jeden w rankingach chorób polskiego społeczeństwa.

 

Różnice w sposobie myślenia kobiet i mężczyzn mogą być (i często są) przyczyną wielu problemów. Różnice te są tak głęboko zakorzenione, że nie ma większych szans na zażegnanie tych konfliktów.

Jeśli jednak obie strony wykażą wystarczająco dużo dobrej woli do wzajemnego poznania i zrozumienia się - jest szansa ich załagodzenia. Zasadniczą różnicą, która jest matką wszystkich innych różnic, jest sposób postrzegania świata i reagowania na niego.

Mężczyźni kierują się logiką, kalkulacją i spokojem.

Kobiety wręcz przeciwnie - reagują emocjonalnie, szybko i czasami, wydawałoby się, zupełnie wbrew logice.

Tak już jest i nikt tego nie przeskoczy. Zamiast walczyć ze sobą nawzajem, trzeba się pogodzić z tymi różnicami i nauczyć je tolerować, a nawet cenić.

Z badań SMG/KRC wynika, że w dużych miastach żyje samotnie co trzecia osoba między 24 a 34 rokiem życia, a więc w wieku, w którym większość ich rówieśników właśnie zakłada lub założyła rodziny. Jak wynika z danych Eurostatu w Polsce 43,5% kobiet oraz 19,8% mężczyzn żyje samotnie; wyłącznie z partnerem mieszka 20,9% kobiet oraz 44,9% mężczyzn. Z kolei z większą liczbą członków rodziny żyje 35,6% kobiet i 35,3% mężczyzn. Nieciężko zauważyć, iż różnica samotnych kobiet w porównaniu z liczbą samotnych mężczyzn jest kolosalna.

 

samotne wieczory

 

Kobiety częściej decydują się na rozwód

Według badań przeprowadzonych przez GUS w 75% przypadków powództwo wnosiła kobieta. 70% rozwodów nie kończy się orzekaniem o winie. Jeżeli jest inaczej, to wina najczęściej jest po stronie mężczyzny. Prawie trzy razy częściej rozwodzą się mieszkańcy miast niż osoby mieszkające na wsi.

Statystyki wskazują również, jak dużą grupę wśród rozwodzących się stanowią bardzo młodzi małżonkowie. Aż 56 % rozwodzących się mężczyzn stanowią panowie do 24 roku życia, a 75% kobiet to panie do 24 roku życia. Z tych samych badań wynika, że pomimo wyraźnego zwiększenia się natężenia rozwodów w Polsce, kształtuje się ono na stosunkowo niskim poziomie w porównaniu z większością państw Unii Europejskiej.

Często kobiety będąc długo w związku nabierają przykrych nawyków i zachowań, które rujnują relacje z partnerem. Kłótnie i ciche dni zdarzają się w każdym związku. Ale co, jeśli stają się stałym elementem ich codziennego życia?

Żadnych uścisków i czułości, nawet krótkich pocałunków na dzień dobry... Coś złego dzieje się z ich związkiem? Może same się do tego przyczyniają?