Żyć Dobrze

Sekrety sukcesu

Sekrety sukcesu

Dzisiaj sukces stał się prawie religią. Każdy dąży do jego osiągnięcia, jednak ten wyścig szczurów zaczyna się już znacznie wcześniej niż jeszcze przed dwudziestu laty. Teraz nawet przedszkolaki pragną sukcesu, a raczej tak im się wydaje, bo w rzeczywistości to rodzice pragną go dla siebie i realizują często poprzez swoje pociechy. Niemniej sukces, jako nieodłączny element oceny i życia człowieka stał się również ważnym elementem wszelakiej literatury. Poniżej przedstawiamy ciekawsze fragmenty dostępnego w sieci darmowego e-booka: 8 Sekretów Sukcesu Napoleona Hilla. Wszelki komentarz zostawiamy Tobie.

 

  1. Sekret pierwszy: Trzeba mieć cel.
  2. Sekret drugi: Atrakcyjność przyciąga sukces.
  3. Sekret trzeci: Sukces jest wiarą.
  4. Sekret czwarty: Trzeba robić więcej.
  5. Sekret piąty: Trzeba żyć optymizmem.
  6. Sekret szósty: Podstawą jest kontrola.
  7. Sekret siódmy: Potęgą jest nauka.
  8. Sekret ósmy: Trzeba korzystać z nawyku.

 

1. Zgodnie z teorią 2/98 jedynie 2% ludzi obdarzonych jest umiejętnością dokładnego i precyzyjnego określania swoich celów życiowych. Oznacza to, iż jedynie 2% wie tak naprawdę, dokąd zmierza. Aby móc zacząć działać i odnosić sukcesy, trzeba mieć cel - to podstawowa koncepcja sukcesu - i pragnąć go osiągnąć (a nie tylko chcieć) - to podstawowy sposób osiągania sukcesu.

 

2. Aby odnosić sukcesy, należy działać i postępować jak człowiek sukcesu. Jest to jedna z najtrudniejszych zasad filozofii sukcesu Napoleona Hilla, gdyż zakłada, słusznie zresztą, iż sukces mentalny poprzedza faktyczny sukces osiągnięty w życiu rzeczywistym. Wiąże się ona oczywiście z przekonaniem, iż jedyną rzeczą, którą tak naprawdę jesteśmy w stanie sterować i kontrolować, jest nasz sposób myślenia i zachowania. Sukces zaczyna się w głowie, a jego bezpośrednim źródłem jest odpowiednie nastawienie mentalne. Człowiek z pozytywnym nastawieniem to człowiek uśmiechnięty, z odpowiednią postawą i tonem głosu, to człowiek pewny swojego sukcesu, a więc człowiek atrakcyjny dla innych i samego sukcesu.

 

3. Sukces jest wiarą a „wiara jest stanem umysłu". Wiara jest motorem pozytywnego nastawienia umysłowego i siłą, która pozwala przetrwać chwile zwątpienia. Jeśli wierzymy, jesteśmy przeświadczeni, że sukces jest naszym przeznaczeniem i niezależnie od tego, co się wydarzy, na pewno go osiągniemy. Wiara pośredniczy w przejściu od idei do realizacji i jest „źródłem energii, które przekształca [...] myśli w czyn". Wiara to przeciwieństwo niewiary i siedmiu stanów strachu: biedy, krytyki, choroby, utraty miłości, starości, utraty wolności i śmierci.

 

4. Sukces przychodzi do tych, którzy działają, a nie czekają. Sukces jest konsekwencją ciężkiej i wytrwałej pracy, którą podejmuje się mając jedynie nadzieję i wiarę, iż osiągnie się swoje cele. Brak gwarancji sukcesu jest przyczyną, dlaczego jedynie 2% ludzi spełnia swoje marzenia. Jedynie garstka ludzi robi i działa więcej niż jest to konieczne. Zasada „dodatkowych tysiąca kroków" jest jednak przede wszystkim kwestią nastawienia umysłowego, gdyż nie chodzi tutaj o chłodną kalkulację korzyści płynących z większego zaangażowania, lecz o przekonanie, iż pracy i inicjatywy własnej nie da się tak naprawdę wycenić. Najlepsze rezultaty i największe sukcesy odnosimy wtedy, gdy staramy się jak najlepiej wykonać nasze zadania niezależnie od wynagrodzenia i potencjalnych zysków. Sukces, podobnie jak uczucie miłości, pojawia się nieświadomie i w najmniej oczekiwanych momentach życiowych. W przypadku „dodatkowych tysiąca kroków" podstawą jest jednak uczynienie tej zasady częścią naszej osobowości, w wyniku czego dodatkowe czynności wykonujemy naturalnie i bez oporu.

 

5. Optymizm jest bezpośrednim tworem pozytywnej postawy umysłowej. Pozytywna postawa umysłowa to zaś najważniejsza i najtrudniejsza zasada filozofii sukcesu według Napoleona Hilla; najważniejsza, ponieważ stanowi jedynie właściwy punkt wyjścia do osiągnięcia sukcesu; najtrudniejsza, ponieważ wymaga pełnej, bezkompromisowej i nieprzerwanej koncentracji na pozytywnych aspektach życia. Od momentu swoich narodzin każdy człowiek stoi przed wyborem, czy obrać drogę optymizmu i wiary w przyszłość i we własne siły, czy też pesymizmu, co wiąże się z „próżnią" i „bezczynnością". Dążenie do spełnienia marzeń przy silnym pozytywnym nastawieniu umysłowym to gwarancja sukcesu, podczas gdy brak określonego celu przy dominacji strachu i niepewności prowadzi nieuchronnie do klęski życiowej.

{jumi[*9]}

6. Jeśli kontrolujemy nasz umysł i nasze emocje, kontrolujemy siebie i nasze życie. Droga do sukcesu jest drogą ciągłej walki z własnymi uprzedzeniami i słabościami, drogą pełną wyrzeczeń i zmagań. Aby odnieść rzeczywisty sukces, istotne jest, jak dobrze radzimy sobie ze światem naszych emocji i myśli, a nie ze światem zewnętrznym. Kluczem do sukcesu jest samodyscyplina, przez którą rozumie się zdolność kontrolowania samego siebie, w tym przede wszystkich swoich emocji i myśli. Samodyscyplina jest konieczna, aby wykształcić i utrzymać w sobie pozytywną postawę umysłową oraz zmierzać w kierunku obranego celu. Brak samodyscypliny oznacza klęskę w walce z siedmioma głównymi emocjami negatywnymi: strachem, nienawiścią, gniewem, chciwością, zazdrością, mściwością i podejrzliwością. Samodyscyplina oznacza natomiast zdolność koncentracji na emocjach pozytywnych, do których zalicza się miłość, seks, nadzieję, wiarę, entuzjazm, lojalność i pragnienie.

 

7. Uczymy się przez całe życie, a ten, kto się nie uczy, stoi w miejscu i nigdy nie spełni swoich marzeń. Człowiek sukcesu wie i rozumie, że droga do sukcesu jest pełna przeciwności i niepowodzeń. Kto czasem nie przegrywa, ten nigdy nie wygrywa. Kluczem do sukcesu nie jest bowiem unikanie porażek, lecz umiejętne obchodzenie się z nimi. Zasada pozytywnego nastawienia umysłowego wiąże się bezpośrednio z nauką o przeciwnościach i porażkach: Człowiek optymistyczny uzna porażkę jako szansę do modyfikacji planu i zmian, aby szybciej i bardziej skutecznie osiągnąć swoje cele. Człowiek pesymistyczny podda się negatywnym emocjom uruchomionym przez porażkę i zacznie wątpić w sens i możliwość osiągnięcia obranego celu. Człowiek z pozytywnym nastawieniem wyciągnie korzyści ze swojej porażki, zmieni swoje postępowanie i osiągnie o wiele większy sukces. Człowiek o nastawieniu negatywnym uzna porażkę jako ostateczną klęskę, która jeszcze bardziej złamie jego pewność siebie.

 

8. Nawyki decydują o naszej osobowości, o tym, kim byliśmy, jesteśmy i będziemy w przyszłości. Nawyki działają jak mnożniki i intensyfikują skutki pozytywnego lub negatywnego nastawienia umysłowego. Zwyczaj koncentrowania się na emocjach pozytywnych prowadzi do wykształcenia pozytywnej osobowości. Zwyczaj zamartwiania się wiąże się natomiast z pesymistycznym postrzeganiem rzeczywistości. Siła przyzwyczajenia jest jedną z najpotężniejszych i jednocześnie najgroźniejszych narzędzi kształtowania charakteru i życia. Poprzez rutynowe powtarzanie tych samych działań i myśli stają się one naturalną i integralną częścią naszej osobowości. Źle ukierunkowane myśli i działania prowadzą do złych nawyków: obsesji ubóstwa, wyobrażonych chorób, lenistwa, zawiści, chciwości, próżności, cynizmu itp.

 

Jak widać wszystko to brzmi jak kolejny podręcznik dla akwizytorów. To prawda, jednak patrząc już z perspektywy człowieka doświadczonego stwierdzam, że jest w tym wszystkim wiele racji i każdy z nas ma tego świadomość, jednak niewielu z nas wprowadza to w życie. Uważam, że w drodze do sukcesu należy zachować rozsądek i pewien umiar, również w samoocenie, żeby nie przegiąć w stronę przeciwną, aby z człowieka lubianego nie przeistoczyć się w znienawidzoną maszynę z kiepsko przyklejonym uśmiechem. Jednak jak napisałem na początku - wszelkie komentarze zostawiam Tobie.

(b)