Dzisiaj sukces stał się prawie religią. Każdy dąży do jego osiągnięcia, jednak ten wyścig szczurów zaczyna się już znacznie wcześniej niż jeszcze przed dwudziestu laty. Teraz nawet przedszkolaki pragną sukcesu, a raczej tak im się wydaje, bo w rzeczywistości to rodzice pragną go dla siebie i realizują często poprzez swoje pociechy. Niemniej sukces, jako nieodłączny element oceny i życia człowieka stał się również ważnym elementem wszelakiej literatury. Poniżej przedstawiamy ciekawsze fragmenty dostępnego w sieci darmowego e-booka: 8 Sekretów Sukcesu Napoleona Hilla. Wszelki komentarz zostawiamy Tobie.

 

  1. Sekret pierwszy: Trzeba mieć cel.
  2. Sekret drugi: Atrakcyjność przyciąga sukces.
  3. Sekret trzeci: Sukces jest wiarą.
  4. Sekret czwarty: Trzeba robić więcej.
  5. Sekret piąty: Trzeba żyć optymizmem.
  6. Sekret szósty: Podstawą jest kontrola.
  7. Sekret siódmy: Potęgą jest nauka.
  8. Sekret ósmy: Trzeba korzystać z nawyku.

Reklama

1. Zgodnie z teorią 2/98 jedynie 2% ludzi obdarzonych jest umiejętnością dokładnego i precyzyjnego określania swoich celów życiowych. Oznacza to, iż jedynie 2% wie tak naprawdę, dokąd zmierza. Aby móc zacząć działać i odnosić sukcesy, trzeba mieć cel - to podstawowa koncepcja sukcesu - i pragnąć go osiągnąć (a nie tylko chcieć) - to podstawowy sposób osiągania sukcesu.

 

2. Aby odnosić sukcesy, należy działać i postępować jak człowiek sukcesu. Jest to jedna z najtrudniejszych zasad filozofii sukcesu Napoleona Hilla, gdyż zakłada, słusznie zresztą, iż sukces mentalny poprzedza faktyczny sukces osiągnięty w życiu rzeczywistym. Wiąże się ona oczywiście z przekonaniem, iż jedyną rzeczą, którą tak naprawdę jesteśmy w stanie sterować i kontrolować, jest nasz sposób myślenia i zachowania. Sukces zaczyna się w głowie, a jego bezpośrednim źródłem jest odpowiednie nastawienie mentalne. Człowiek z pozytywnym nastawieniem to człowiek uśmiechnięty, z odpowiednią postawą i tonem głosu, to człowiek pewny swojego sukcesu, a więc człowiek atrakcyjny dla innych i samego sukcesu.

 

3. Sukces jest wiarą a „wiara jest stanem umysłu". Wiara jest motorem pozytywnego nastawienia umysłowego i siłą, która pozwala przetrwać chwile zwątpienia. Jeśli wierzymy, jesteśmy przeświadczeni, że sukces jest naszym przeznaczeniem i niezależnie od tego, co się wydarzy, na pewno go osiągniemy. Wiara pośredniczy w przejściu od idei do realizacji i jest „źródłem energii, które przekształca [...] myśli w czyn". Wiara to przeciwieństwo niewiary i siedmiu stanów strachu: biedy, krytyki, choroby, utraty miłości, starości, utraty wolności i śmierci.

 

4. Sukces przychodzi do tych, którzy działają, a nie czekają. Sukces jest konsekwencją ciężkiej i wytrwałej pracy, którą podejmuje się mając jedynie nadzieję i wiarę, iż osiągnie się swoje cele. Brak gwarancji sukcesu jest przyczyną, dlaczego jedynie 2% ludzi spełnia swoje marzenia. Jedynie garstka ludzi robi i działa więcej niż jest to konieczne. Zasada „dodatkowych tysiąca kroków" jest jednak przede wszystkim kwestią nastawienia umysłowego, gdyż nie chodzi tutaj o chłodną kalkulację korzyści płynących z większego zaangażowania, lecz o przekonanie, iż pracy i inicjatywy własnej nie da się tak naprawdę wycenić. Najlepsze rezultaty i największe sukcesy odnosimy wtedy, gdy staramy się jak najlepiej wykonać nasze zadania niezależnie od wynagrodzenia i potencjalnych zysków. Sukces, podobnie jak uczucie miłości, pojawia się nieświadomie i w najmniej oczekiwanych momentach życiowych. W przypadku „dodatkowych tysiąca kroków" podstawą jest jednak uczynienie tej zasady częścią naszej osobowości, w wyniku czego dodatkowe czynności wykonujemy naturalnie i bez oporu.

 

5. Optymizm jest bezpośrednim tworem pozytywnej postawy umysłowej. Pozytywna postawa umysłowa to zaś najważniejsza i najtrudniejsza zasada filozofii sukcesu według Napoleona Hilla; najważniejsza, ponieważ stanowi jedynie właściwy punkt wyjścia do osiągnięcia sukcesu; najtrudniejsza, ponieważ wymaga pełnej, bezkompromisowej i nieprzerwanej koncentracji na pozytywnych aspektach życia. Od momentu swoich narodzin każdy człowiek stoi przed wyborem, czy obrać drogę optymizmu i wiary w przyszłość i we własne siły, czy też pesymizmu, co wiąże się z „próżnią" i „bezczynnością". Dążenie do spełnienia marzeń przy silnym pozytywnym nastawieniu umysłowym to gwarancja sukcesu, podczas gdy brak określonego celu przy dominacji strachu i niepewności prowadzi nieuchronnie do klęski życiowej.

6. Jeśli kontrolujemy nasz umysł i nasze emocje, kontrolujemy siebie i nasze życie. Droga do sukcesu jest drogą ciągłej walki z własnymi uprzedzeniami i słabościami, drogą pełną wyrzeczeń i zmagań. Aby odnieść rzeczywisty sukces, istotne jest, jak dobrze radzimy sobie ze światem naszych emocji i myśli, a nie ze światem zewnętrznym. Kluczem do sukcesu jest samodyscyplina, przez którą rozumie się zdolność kontrolowania samego siebie, w tym przede wszystkich swoich emocji i myśli. Samodyscyplina jest konieczna, aby wykształcić i utrzymać w sobie pozytywną postawę umysłową oraz zmierzać w kierunku obranego celu. Brak samodyscypliny oznacza klęskę w walce z siedmioma głównymi emocjami negatywnymi: strachem, nienawiścią, gniewem, chciwością, zazdrością, mściwością i podejrzliwością. Samodyscyplina oznacza natomiast zdolność koncentracji na emocjach pozytywnych, do których zalicza się miłość, seks, nadzieję, wiarę, entuzjazm, lojalność i pragnienie.

 

7. Uczymy się przez całe życie, a ten, kto się nie uczy, stoi w miejscu i nigdy nie spełni swoich marzeń. Człowiek sukcesu wie i rozumie, że droga do sukcesu jest pełna przeciwności i niepowodzeń. Kto czasem nie przegrywa, ten nigdy nie wygrywa. Kluczem do sukcesu nie jest bowiem unikanie porażek, lecz umiejętne obchodzenie się z nimi. Zasada pozytywnego nastawienia umysłowego wiąże się bezpośrednio z nauką o przeciwnościach i porażkach: Człowiek optymistyczny uzna porażkę jako szansę do modyfikacji planu i zmian, aby szybciej i bardziej skutecznie osiągnąć swoje cele. Człowiek pesymistyczny podda się negatywnym emocjom uruchomionym przez porażkę i zacznie wątpić w sens i możliwość osiągnięcia obranego celu. Człowiek z pozytywnym nastawieniem wyciągnie korzyści ze swojej porażki, zmieni swoje postępowanie i osiągnie o wiele większy sukces. Człowiek o nastawieniu negatywnym uzna porażkę jako ostateczną klęskę, która jeszcze bardziej złamie jego pewność siebie.

 

8. Nawyki decydują o naszej osobowości, o tym, kim byliśmy, jesteśmy i będziemy w przyszłości. Nawyki działają jak mnożniki i intensyfikują skutki pozytywnego lub negatywnego nastawienia umysłowego. Zwyczaj koncentrowania się na emocjach pozytywnych prowadzi do wykształcenia pozytywnej osobowości. Zwyczaj zamartwiania się wiąże się natomiast z pesymistycznym postrzeganiem rzeczywistości. Siła przyzwyczajenia jest jedną z najpotężniejszych i jednocześnie najgroźniejszych narzędzi kształtowania charakteru i życia. Poprzez rutynowe powtarzanie tych samych działań i myśli stają się one naturalną i integralną częścią naszej osobowości. Źle ukierunkowane myśli i działania prowadzą do złych nawyków: obsesji ubóstwa, wyobrażonych chorób, lenistwa, zawiści, chciwości, próżności, cynizmu itp.

 

Jak widać wszystko to brzmi jak kolejny podręcznik dla akwizytorów. To prawda, jednak patrząc już z perspektywy człowieka doświadczonego stwierdzam, że jest w tym wszystkim wiele racji i każdy z nas ma tego świadomość, jednak niewielu z nas wprowadza to w życie. Uważam, że w drodze do sukcesu należy zachować rozsądek i pewien umiar, również w samoocenie, żeby nie przegiąć w stronę przeciwną, aby z człowieka lubianego nie przeistoczyć się w znienawidzoną maszynę z kiepsko przyklejonym uśmiechem. Jednak jak napisałem na początku - wszelkie komentarze zostawiam Tobie.

(b)

Dodaj komentarz
Kod antyspamowy Odśwież