Intymność

Seks Aborygenów

Seks Aborygenów

Australia została odkryta przez kapitana Jamesa Cooka w 1770 r. Cała rdzenna ludność Australii liczyła wówczas około 300 000 osób. Była rozproszona na wielkich obszarach kraju w grupach lokalnych, liczących od 10 do 60 osób. Między światem męskim i kobiecym istniał ostry podział ról oraz obowiązków. Mężczyzna trudnił się myślistwem, natomiast kobieta opieką nad dziećmi, zbieractwem oraz gospodarstwem.

 

Kultura Aborygenów była zdominowana przez mężczyzn. To kobieta opuszczała swą grupę lokalną, łączyła się z mężem i przenosiła się do niego.

Wiele danych świadczy o tym, że Aborygeni uprawiali grupowy promiskuityzm. Aż do momentu kontaktu z innymi kulturami Australijczycy nie wiązali współżycia seksualnego z prokreacją. Ciążę wyjaśniali sobie tym, że to duch dziecka dostał się do ciała kobiety. Rola mężczyzny polegała tylko na tym, że poprzez stosunek otwierał kobietę, aby duch dziecka mógł wniknąć do niej.

Stosowane były zabiegi przerywania ciąży oraz - w przypadku głodu - dzieciobójstwa. Dziewczynkę, jeszcze zanim się urodziła, obiecywano mężczyźnie z innej grupy lokalnej, dlatego powszechna była znaczna różnica wieku między partnerami. Zmiana kolejnych współmałżonków wiązała się z tym, że starsze kobiety miały młodszych mężów. Zaledwie dziewięcioletnia dziewczynka rozpoczynała współżycie seksualne z wybranym uprzednio mężczyzną. W przypadku owdowienia była dziedziczona przez jego młodszych braci.

Przeciętna kobieta była zatem zamężna kilkakrotnie. Mężczyzna miał również kilka żon, ponieważ model poligamii był powszechny w tej kulturze. Życie rodzinne Aborygenów było bardzo trudne, wiązało się bowiem z wieloma niebezpieczeństwami: często występowały okresy głodu, walk międzyplemiennych, chorób. Trudno powiedzieć, na ile w takich warunkach rozwijały się więzi uczuciowe.

Relacje partnerskie były podporządkowane dobru grupy lokalnej. Chłopców w wieku dziewięciu lat zabierano matkom i rozpoczynał się dla nich okres inicjacji, rozciągnięty na wiele lat, związany był z wieloma obrzędami, np. poddawaniem próbie wytrzymałości na ból (wybijanie zębów, wyrywanie włosów, podłużne nacięcie członka) i głód.

Jest to bardzo skrótowa informacja o życiu seksualnym Aborygenów, ale szczerze powiedziawszy do dnia dzisiejszego niewiele wiemy na ten temat. Badania trwają, ale jakie będą ich efekty... nikt nie wie.