Intymność

Seksualna emerytura

Seksualna emerytura

Różne są powody przejścia na seksualną emeryturę: brak partnera (tylko 7% osób owdowiałych współżyje seksualnie), choroby, zaburzenia seksualne u partnerów, ale także słabnące z wiekiem zainteresowanie seksem.

 

W przypadku mężczyzn

Brak zainteresowania seksem u mężczyzn zazwyczaj wiąże się z zaburzeniami erekcji. Wielu bardzo przeżywa pojawienie się u nich oznak impotencji. Cierpią, jednak niechętnie poddają się leczeniu. Początkowo liczą na to, że problem sam minie. W miarę upływu czasu zainteresowanie życiem seksualnym zaczyna u nich zanikać m.in. z powodu spadku poziomu hormonu testosteronu i psychicznego odzwyczajenia się od współżycia

Z perspektywy kobiet

Jeżeli partnerki mają mały temperament seksualny lub chorują i przyjmują leki obniżające popęd płciowy, powoli zaczynają się przyzwyczajać do życia bez seksu.

W przypadku bardziej namiętnych kobiet, których mężowie cierpią na impotencję, zdarzają się próby nawiązania dialogu z partnerem i nakłonienia go do podjęcia leczenia. Jeżeli jednak te próby kończą się niepowodzeniem, wiele z nich zaczyna godzić się z losem i rezygnuje z życia seksualnego. Tylko nieliczne decydują się na romanse.

Obiektywne straty

Ograniczone życie intymne ma często przykre następstwa. Brak życia seksualnego przyspiesza procesy starzenia, wpływa negatywnie na stan zdrowia psychicznego i seksualnego, relacje między partnerami. Sprowokowana przez partnera wymuszona emerytura seksualna odbija się negatywnie na stanie zdrowia kobiety - wiele kobiet ujawnia zaburzenia nerwicowe, psychosomatyczne, ginekologiczne, depresyjne. Podobne zresztą następstwa braku aktywności seksualnej ujawniają się u mężczyzn: powszechne są u nich depresje, nerwice, dolegliwości gruczołu krokowego.

Nadzieja nie tylko dla mężczyzn

Od czasu pojawienia się skutecznych metod leczenia impotencji, a zwłaszcza popularnej tabletki Viagry, część mężczyzn zaczęła ujawniać zainteresowanie możliwościami renesansu aktywności seksualnej i zdecydowała się na podjęcie leczenia. Czy powrót do sprawności seksualnych emerytów został dobrze przyjęty przez ich partnerki? Okazuje się, że odpowiedź na to pytanie - na podstawie ankiety przeprowadzonej w ponad 430 związkach partnerskich - była zróżnicowana.

Radosny renesans uczuć

Okazało się, że prawie 300 kobiet (70% partnerek seksualnych), a zatem zdecydowana większość, ujawniło zadowolenie z renesansu życia seksualnego. Relacje między partnerami uległy poprawie. Kobiety podkreślały poprawę samooceny, zadowolenia z życia, poprawę ogólnego stanu zdrowia. Dotyczyło to tych kobiet, które tak naprawdę nie chciały zrezygnować ze współżycia, a zostały do tego zmuszone problemami partnera.

Brak zainteresowania

73 kobiety (17% badanych związków) nie było zadowolone z poprawy sprawności seksualnej partnera. Okazało się, że przyzwyczaiły się do braku współżycia albo z różnych przyczyn nie są już nim zainteresowane. Metamorfoza seksualna partnera nawet je zaniepokoiła. Czuły się zmuszane do seksu wbrew własnym potrzebom, inne lękały się, że partnerzy mogą mieć romans, szukać zaspokojenia w agencjach.

Niechęć, nawet opór

32 kobiety (7,5% badanych związków) nie wyraziło zgody na rozpoczęcie na nowo współżycia. Najczęściej podawaną przyczyną takiej postawy było stwierdzenie: "trzeba było pomyśleć o tym wcześniej". Dotychczasowy opór partnera wobec leczenia się, narzucenie partnerce przymusowego życia w celibacie zaowocowało zatem negacją z ich strony. Brak zgody na seks wiąże się w tym przypadku również z brakiem takiej potrzeby - kobiety, które nie miały satysfakcji w życiu seksualnym i czuły się zmuszone do "obowiązku małżeńskiego", obecnie nie mają motywacji do zmiany wygodnej dla siebie sytuacji.

Koniec związku

27 kobiet (6% badanych związków) nie tylko nie wyraziło zgody na podjęcie kontaktów seksualnych, ale wręcz otwarcie powiedziało swoim partnerom, aby seksualne potrzeby zaspokajali z innymi kobietami. Najczęściej taką postawę ujawniały kobiety obojętne wobec partnera, lub takie, które miały kontakty seksualne z innym mężczyzną. W takiej sytuacji, nawet jeśli partner podejmował leczenie zaburzeń erekcji w celu przekonania partnerki, że związek warto kontynuować, nie odnosił oczekiwanego skutku.

Z badań wynika, że w Polsce prawie 30% kobiet i prawie 20% mężczyzn przeszło na seksualną emeryturę. Tendencja ta nasila się wraz z wiekiem:

  • 40-44 lat                    9,8%
  • 45-49 lat                    19,5%
  • 50-54 lat                    35,8%
  • 55-60 lat                    40,1%
  • 61-69 lat                    44,3%
  • 70-75 lat                    81,6%