Intymność

Słownik dewiacji seksualnych

Słownik dewiacji seksualnych

Dewiacja seksualna to trudne do precyzyjnego zdefiniowania i różnie opisywane zaburzenie potrzeby seksualnej. Cechą charakterystyczną dewiacji jest wg. niektórych autorów dziwaczność potrzeby seksualnej, stałe, bądź okresowo i długotrwale występujące seksualne uzależnienie od czynników niezwykłych albo nie do przyjęcia.

 

Dewiacja może występować na przemian ze stanem normalnym, zachowanie dewiacyjne może być bardziej pożądane niż zachowanie normalne, ale może też być jedynym podniecającym i zaspokajającym. Dewiację nazywano dawniej zboczeniem seksualnym. Zachowując polityczną poprawność nie będziemy tu mówić o zboczeniach, ale przedstawiamy kilkadziesiąt nazw dewiacji seksualnych z krótkim opisem ich znaczenia.

 

A

Agalmatofilia - dewiacja seksualna w której bodźcem seksualnym są pomniki i rzeźby.

Agorafilia- dewiacja w której bodźcem seksualnym są miejsca publiczne.

Agreksofilia - dewiacja w której bodźcem seksualnym jest podsłuchiwanie przebiegu kontaktu seksualnego innych osób.

Akrofilia - dewiacja w którym bodźcem seksualnym jest wysokość.

Akromotofilia - dewiacja w którym bodźcem seksualnym jest odmienny kolor skóry partnera.

Albutofilia - dewiacja w którym bodźcem seksualnym jest woda.

Alghedonia - przeżywanie rozkoszy podczas doznawaniu bólu.

Altocalciphilia - typ fetyszu związany z wysokimi obcasami.

Amaurofilia - dewiacja w której bodźcem seksualnym jest współżycie seksualne w ciemnościach, gdy partner ma zamknięte oczy.

Anaclitism - typ fetyszu związany z przedmiotami dziecięcymi.

Anastemafilia - dewiacja w której bodźcem seksualnym jest partner niskiego wzrostu.

Andromimetofilia - dewiacja w której bodźcem seksualnym są kobiety udające mężczyzn.

Autonepiofilia - dewiacja w której bodźcem seksualnym są pieluszki.

Apotemnofilia - dewiacja w której bodźcem seksualnym jest własne okaleczone ciało.

Arachnefilia - dewiacja w której bodźcem seksualnym są pająki.

Asfiksjofilia - dewiacja w której bodźcem seksualnym jest niedotlenienie w wyniku duszenia się lub bycia duszonym.

Aulofobia - dewiacja polegająca na obsesyjnym lęku przed instrumentami muzycznymi, które kojarzą się z członkiem.

Autagonistofilia - rzadka dewiacja seksualna, w której bodźcem erotycznym jest sceniczność.

Autofetyszyzm - dewiacja w której bodźcem seksualnym jest własne ciało lub jakaś jego część.

Autonekrofilia - dewiacja w której bodźcem seksualnym jest wyobrażanie siebie martwym.

Autopedofilia - dewiacja w której bodźcem seksualnym jest potrzeba bycia traktowanym jako dziecko.

Autoskopofilia - dewiacja w której bodźcem seksualnym jest oglądanie własnego ciała, narządów płciowych.

Autossassinofilia - dewiacja w której bodźcem seksualnym jest pozorowanie własnego zabójstwa.

 

C

Choreofilia - dewiacja seksualnych w której bodźcem seksualnym jest taniec.

 

D

Dacryphilia - typ dewiacji w której źródłem podniecenia jest prowokowanie łez u partnera. Odmiana sadyzmu.

Dendrofilia - dewiacja w której obiektem seksualnym jest drzewo.

Doraphilia - dewiacja polegająca na podnieceniu zwierzęcym futrem lub skorą.

Dysmorphophilia - dewiacja związana wyłącznie z partnerami zdeformowanymi lub upośledzonymi psychicznie.

 

E

Efebofilia - skłonność seksualna do osób bardzo młodych, ale już cieleśnie dojrzałych.

Ekshibicjonizm - jedna z najczęściej spotykanych dewiacji polegająca na osiąganiu satysfakcji seksualnej przez publiczne obnażanie własnych narządów rozrodczych.

Ekskrementofagia - dewiacja polegająca na osiąganiu satysfakcji seksualnej przez spożywanie wydalin partnera.

Emetofilia - dewiacja polegający na podniecaniu się wymiotami.

Endytofilia - dewiacja polegający na osiąganiu satysfakcji wyłącznie z ubranymi partnerami.

Entomofilia - rzadko spotykana dewiacja seksualna. Bodźcem prowadzącym do osiągania satysfakcji seksualnej są insekty.

Eretofonofilia - skrajna postać sadyzmu, w której wyzwolenie seksualnej reakcji następuje podczas mordowania ofiary.

 

F

Fetyszyzm - dewiacja seksualna wyrażająca się potrzebą seksualną (popędem płciowym) ukierunkowanym na jakiś przedmiot nieożywiony, na rzecz, często na część garderoby.

Flatufilia - rzadko spotykana dewiacja, w której bodźcem seksualnym są gazy jelitowe kierowane na twarz lub do ust partnera.

Fobofilia - rzadka dewiacja w której podniecenie seksualne jest wywoływane przez bodźce lękowe.

Frotteuryzm (ocieractwo) - dewiacja w której źródłem satysfakcji seksualnej jest ocieranie się mężczyzn o pośladki, piersi, rzadziej inne części ciała kobiet.

 

G

Gerontofilia - rodzaj dewiacji polegający na osiąganiu satysfakcji seksualnej przez młodą osobę w wyniku współżycia z partnerem w wieku starczym.

 

H

Hirsutophilia - fetysz związany z włosami spod pachy.

Hodophilia - dewiacja polegająca na odczuwaniu przyjemności seksualnej podczas podroży.

Homeowestytyzm - dewiacja która polega na osiąganiu satysfakcji seksualnej przez nakładanie na siebie ubrania należącego do innej osoby.

Hygrofilia - dewiacja w której bodźcami seksualnymi są wydzieliny ciała.

Hyphephilia - dewiacja polegająca na dotykaniu skory, włosów, futra.

 

K

Kandaulezizm - rzadko spotykana złożona dewiacja polegająca na łączeniu ekshibicjonizmu z masochizmem.

Kazirodztwo - kontakty seksualne między spokrewnionymi osobami.

Klaustrofilifobia - dewiacja w której satysfakcja seksualna jest osiągana dzięki współżyciu w zamkniętych pomieszczeniach.

Kleptofilia - dewiacja w której satysfakcja seksualna jest osiągana w trakcie popełniania kradzieży.

Klismafilia - typ dewiacji której satysfakcja seksualna jest osiągana poprzez wlewy doodbytnicze.

Koprofilia - dewiacja w której bodźcem seksualnym jest kał i czynności z nim związane.

Ksenofilia - rzadko spotykany typ dewiacji seksualnej w której satysfakcję seksualną daje kontakt z zupełnie obcym, nieznanym.

 

L

Laktafilia - dewiacja w której bodźcem seksualnym są wydzielające mleko piersi.

 

M

Masochizm - dewiacja seksualna, w której istotną cechą jest czerpanie rozkoszy seksualnej w związku z niezwykle silną uległością i podporządkowaniem się drugiej osobie.

Moriaphilia - dewiacja polegająca na odczuwaniu przyjemności seksualnej podczas opowiadania sprośnych dowcipów.

Mysofilia - dewiacja w której bodźcem seksualnym jest brud (własny, partnera, otoczenia).

 

N

Narratofilia - dewiacja w której rozmowy erotyczne prowokują wystąpienie reakcji seksualnej.

Nekrofilia - dewiacja seksualna polegająca na podejmowaniu obcowania płciowego z osobą zmarłą.

Nekrosadyzm - odmiana sadyzmu w jednej z jego krańcowych postaci. Szczególnie niebezpieczna dewiacja seksualna. Wyraża się śmiertelnym duszeniem.

Nimfofilia - potrzeba seksualna bądź skłonność seksualna dojrzałego mężczyzny ukierunkowana na dziewczęta we wczesnym okresie dojrzewania.

Nimfomania - hieperaktywność seksualna występująca u kobiet.

 

O

Oculophilia - fetysz związany z oczami.

 

P

Pediophilia - typ fetyszu związany z lalkami.

Pedofilia - dewiacja seksualna polegająca na odczuwaniu potrzeby kontaktów seksualnych z dziećmi.

Phallophilia - fetysz związany z dużym rozmiarem penisa.

Pigmalionizm - osiąganie stanu podniecenia płciowego na widok zdjęć pornograficznych.

Pirolagnia - wyzwolenie reakcji seksualnej na widok ognia; może być niespodziewanym, epizodycznym przeżyciem lub formą dewiacji prowadzącą do piromanii seksualnej.

Podophilia - fetysz związany ze stopami.

 

R

Raptofilia - odmiana sadyzmu, polegająca na osiąganiu rozkoszy przez gwałcenie partnerów seksualnych.

 

S

Sadomasochizm - współistnienie potrzeb, fantazji i pragnień sadystycznych i masochistycznych.

Saliromania - skojarzenie sadyzmu z fetyszyzmem, polegające na celowym brudzeniu innej osoby w celu wyzwolenia reakcji seksualnej.

Siderodromofilia - odmiana dewiacji w której satysfakcję seksualną osiąga się przez współżycie w pociągach.

Sitofilia - odmiana parafilii, w której satysfakcję seksualną osiąga się przez pobudzanie bodźcami wiążącymi się z jedzeniem.

Skatologia telefoniczna - osiąganie satysfakcji seksualnej w czasie prowadzenia rozmów telefonicznych o obscenicznej treści.

Somnofilia - zespół śpiącej księżniczki, przeżywanie satysfakcjonujących stosunków seksualnych jedynie podczas pozorowanego snu.

Stygmatofilia - szczególny pociąg do nakłuwania i/lub tatuowania siebie bądź partnera seksualnego, co warunkuje wyzwolenie reakcji seksualnej.

Symforofilia - przeżywanie w wyobraźni klęsk i katastrof żywiołowych lub innych, w których cierpią i giną ludzie, co wywołuje satysfakcję seksualna.

 

T

Transwestytyzm - tendencja do identyfikowania się z płcią przeciwną, przejawiająca się zwłaszcza w sposobie ubierania się i zachowania.

 

U

Urolalia - obsceniczne słownictwo związane z moczem używane w obecności partnera.

 

W

Wampiryzm seksualny - skrajna postać fetyszyzmu, gdzie rolę fetysza pełni krew partnera. Satysfakcja seksualna osiągana jest najczęściej w wyniku nieszkodliwego ugryzienia lub zadrapania.

 

Z

Zelofilia - typ dewiacji, w której satysfakcja seksualna jest osiągana wyłącznie na drodze fantazjowania.

Zoofetyszyzm - zaburzenia seksualne, polegające na osiąganiu satysfakcji seksualnej pod wpływem widoku partnerki seksualnej, ubranej w skórę lub futro zwierzęcia.

Zoofilia - rodzaj dewiacji seksualnej polegający na skierowaniu aktywności płciowej do zwierząt.

Zoosadyzm - znęcanie się nad zwierzętami wywołujące reakcję seksualną.

Skompletował i przedstawił Xuzon