Żyć Dobrze

Sposób telefonowania mówi kim jesteś

Sposób telefonowania mówi kim jesteś

Zachowanie się podczas rozmowy przez telefon ujawnia niektóre cechy naszego charakteru. Dlatego obserwując telefonującą osobę, możemy wiele się o niej dowiedzieć.

 

Zapalanie papierosa podczas rozmowy przez telefon - świadczy o odrobinie egoizmu, pewności siebie, nonszalancji w zachowaniu. Palenie papierosa pomaga palaczowi w rozmowie, a przy dłuższej pogawędce daje złudzenie, że nie traci on cennego czasu.

Trzymanie słuchawki na ramieniu - zdradza osobę, która chciałaby wykonywać sto czynności jednocześnie. To aktywny optymista, będący stale w ruchu. Chętnie deklaruje swą pomoc, ale rzadko przyrzeczeń tych dotrzymuje.

Trzymanie słuchawki w prawej ręce - ściska słuchawkę, jak gdyby to była ręka przyjaciela, znamionuje osobę serdeczną, pełną entuzjazmu i inwencji twórczej, ale niekiedy nudną i męczącą przy bliższym poznaniu. W wielu sprawach można jej jednak ufać.

Trzymanie słuchawki w lewej ręce - jest zachowaniem typowym, nie będącym wyróżnikiem cech osobowości.

Żywa gestykulacja - podświadomie ujawnia uzdolnienia aktorskie.

Trudno takiej osobie przerwać rozmowę, kiedy wpadnie w trans mówienia. Gestykulacją ściąga na siebie uwagę otaczających ją osób.

Rysowanie na kartce - cechuje osobę dość interesującą, ale nerwową, niecierpliwą, wyładowującą się w bazgraniu na kartce papieru. Nie lubi ona tracić czasu na próżne gadanie, lecz zmierza prosto do celu.

 

telefony mowa ciala

 

Rozglądanie się dookoła - chociaż osoba ta jest zajęta rozmową, nie spuszcza oka z otoczenia. Jej ciekawość prowadzi często do zbytniego interesowania się sprawami innych. Lubi ich ostro krytykować.

Trzymanie ręki w kieszeni - to poza ludzi udających, że panują nad każdą sytuacją. Jednak nie zawsze odpowiada to rzeczywistości. Mężczyzna traktuje kobiety z góry, chociaż w gruncie rzeczy jest nieśmiały.

Rozmawianie bardzo cicho lub półszeptem - a w dodatku zakrywanie mikrofonu ręką charakteryzuj e osoby z natury nieśmiałe i strzegące swojej prywatności, w rzeczywistości zaś gotowe nawet do najgłębszych wyznań, ale przez telefon.