Żyć Dobrze

kancelaria

Szukasz prawnika zajmującego się sprawami cywilnymi? Pomożemy Ci!

Wielu z nas na pewno już nie raz słyszało pojęcie: sprawa cywilna oraz pozew z powództwa cywilnego. Jednak część może nie do końca mieć świadomość o jaką sprawę chodzi i co konkretnie taki pozew cywilny może obejmować. Warto więc na początek zapoznać się z definicją prawa cywilnego.

 

Prawo cywilne jest zbiorem norm prawnych, które regulują stosunki majątkowe oraz w pewnym stopniu również niemajątkowe między równorzędnymi podmiotami: osobami fizycznymi i prawnymi. Normowanie stosunków prawnych o charakterze niemajątkowym sprowadza się głównie do ochrony dóbr osobistych, np. nazwisko, zdrowie, twórczość naukowa i artystyczna, tajemnica korespondencji, wolność sumienia i wyznania, itp.

 

W ramach prawa cywilnego wyróżnia się 5 działów:

- część ogólna, która reguluje zagadnienia wspólne dla całego prawa cywilnego,

- prawo rzeczowe, które reguluje prawne formy korzystania z rzeczy takie jak: użytkowanie, zastaw, hipoteka,

- prawo o zobowiązaniach, które reguluje przede wszystkim zobowiązania wynikające z umów,

- prawo spadkowe, które określa przejście prawa i obowiązków majątkowych zmarłych osób na spadkobierców,

- prawo rodzinne, które reguluje stosunki prawnorodzinne i majątkowe wewnątrz rodziny.

Oprócz tych dziedzin wyróżniamy również prawo autorskie i wynalazcze, które reguluje prawa do dóbr niematerialnych. Ma ono na celu ochronę twórczości literackiej, naukowej, artystycznej oraz wynalazków. Przedmiotem prawa autorskiego jest każde dzieło utrwalone w jakiejkolwiek postaci (np. płyty, filmy, książki). Ochroną objęte są również opracowania cudzego utworu (np. tłumaczenia).

Jeśli więc ktokolwiek będzie miał jakieś problemy związane z wyżej wymienionymi działami prawa, może być pewien, że będzie to sprawa cywilna. Jeśli chcemy wytoczyć komuś sprawę z powództwa cywilnego (np. o rozwód, spadkową lub związaną z niewywiązaniem się z umowy) najlepiej udać się do prawnika (np. z kancelarii prawnej „BARYLSKI T., OLSZEWSKI A., BRZOZOWSKI A.”), który pomoże nam przygotować wszystkie wymagane dokumenty.

 

Jednak żeby osiągnąć jak największy sukces w sądzie powinniśmy wybrać dobrego specjalistę, który nam go zapewni.

 

Z usług prawnych nie korzystamy na co dzień, dlatego też większość osób może nie wiedzieć, gdzie i jak szukać dobrych radców prawnych. W pierwszej kolejności warto przejrzeć internetowe rejestry, są one źródłem list pełnomocników specjalizujących się w interesującej nas dziedzinie. Kiedy już znajdziemy grupę radców prawnych, która będzie odpowiadała naszym wymaganiom, warto sprawdzić opinie o nich. Wiadomo, że do prawnika trzeba mieć zaufanie, a najlepiej zyskać je poprzez np. polecenie od osoby, do której sami takie zaufanie mamy.

Dobrze jest więc zasięgnąć porady u znajomych lub rodziny. Unikajmy jednak opinii znajdujących się na plotkarskich stronach internetowych, ponieważ są one w większości niewiarygodne. Po dokonaniu wyboru adwokata warto porozmawiać z nim o naszych oczekiwaniach i ustalić jaki kierunek działań jest zgodny z naszymi oczekiwaniami.

Dobrym posunięciem będzie wybór prawnika, który posiada doświadczenie w sprawach cywilnych. Godną polecenia jest kancelaria „BARYLSKI T., OLSZEWSKI A., BRZOZOWSKI A.”, która już od 21 lat pomaga zarówno przedsiębiorcom jak i klientom indywidualnym w rozwiązywaniu problemów prawnych wszelkiego rodzaju, również cywilnych. Jej prawnicy z sukcesami reprezentują klientów w sądach oraz pomagają w tworzeniu wszelkiego rodzaju umów i pozwów.