Test alkoholowy

Poniższy test jest jednym ze stosowanych w rozpoznawaniu prawdopodobieństwa wystąpienia zespołu uzależnienia od alkoholu. Jednak wyniki tego testu w żaden sposób nie mogą jednoznacznie stwierdzić istnienie lub nie problemu alkoholowego. Aby taką odpowiedź uzyskać, należy udać się do specjalisty.

Polecamy również kalkulator alkoholowy.

1

Zdarzyło się, że po wypiciu alkoholu miałeś luki w pamięci zwaną potocznie przerwą w życiorysie bądź urwanym filmem?

2

Czy obecnie inaczej reagujesz na alkohol niż poprzednio (masz mocniejszą lub słabszą głowę)?

3

Czy zdarza się pić alkohol przed pierwszym posiłkiem?

4

Czy miewasz następnego dnia po przepiciu, szczególnie z rana, wymioty lub nudności?

5

Czy miałeś kiedykolwiek kłopoty w pracy z powodu alkoholu?

6

Czy czasem myślałeś o potrzebie ograniczenia picia alkoholu?

7

Czy podczas trzeźwienia lub zaraz po nim odczuwałeś niepokój czy napięcie?

8

Czy często po wypiciu pierwszego kieliszka miałeś trudną do opanowania potrzebę dalszego picia?

9

Gdybyś nie pił czy twoja sytuacja rodzinna uległaby poprawie?

10

Czy zdarzało się, że na drugi dzień po przepiciu obserwowałeś drżenie rąk?

11

Czy drażniły cię często uwagi dotyczące twojego picia?

12

Czy na drugi dzień po przepiciu, w trakcie trzeźwienia czasem nadmiernie się pociłeś?

13

Czy często obiecywałeś najbliższym, że przestaniesz pić?

14

Czy zdarzyło się, że miałeś wyrzuty sumienia, poczucie winy, moralnego kaca z powodu swojego picia?

15

Czy będąc zdenerwowanym czasem wypijałeś alkohol dla uspokojenia się?

16

Czy zawsze po wypiciu alkoholu ustępowało drżenie rąk, a somopoczucie poprawiało się?

17

Czy po zaprzestaniu picia występowały napady drgawkowe?

18

Czy wielokrotnie zdarzało się ci pić dłużej niż dwa dni z rzędu?

19

Czy kiedykolwiek spożyłeś alkohol nie przeznaczony do spożycia (np. alkohol techniczny)?

20

Czy byłeś kiedykolwiek w szpitalu z powodu nadużywania alkoholu?