O zdrowiu

Schorzenia urologiczne a problemy intymne

Schorzenia urologiczne a problemy intymne

Łagodny rozrost stercza charakteryzuje się czterema głównymi objawami: przerostem gruczołu krokowego (prostaty), przeszkodą podpęcherzową, dysfunkcją mięśnia wypieracza moczu oraz dolegliwościami dolnych dróg moczowych (LUTS - lower urinary tract symptoms).

 

Przeprowadzono badanie epidemiologiczne mające na celu określenie częstości występowania LUTS u mężczyzn w wieku 50-79 lat. W badaniu udział wzięło 863 pacjentów.

Łagodny rozrost stercza rozpoznano przed badaniem u 104 mężczyzn (12,1%). Z badania wynikało, że częstotliwość występowania LUTS różnego rodzaju wzrasta z wiekiem. W badaniu uwzględniono także wpływ dolegliwości dolnych dróg moczowych na jakość życia. Stwierdzono, że LUTS o nasileniu co najmniej umiarkowanym prowadzi do pogorszenia jakości życia u około 50% mężczyzn, przy czym pogorszenie to jest odczuwalne częściej w czasie wolnym niż w czasie pracy. Badanie pozwoliło oszacować liczbę występowania LUTS w całej populacji kraju. Jeśli przyjąć, że liczba mężczyzn powyżej 50-ego roku życia w Polsce wynosi nieco ponad 4 mln, to z prostej kalkulacji wynika, że dolegliwości dolnych dróg moczowych występowały u prawie 2 mln z nich. Nie sposób jednak ocenić jaki jest odsetek mężczyzn cierpiących na LUTS z powodu zespołu klinicznego łagodnego rozrostu stercza, lecz można uznać, że wynosi on co najmniej 80%. Jeżeli założenie jest słuszne, to liczbę chorych na łagodny rozrost stercza można oszacować na 1,5 miliona.

Szacuje się, że zaburzenia seksualne dotykają w Polsce podobną ilość pacjentów, to jest około 1,5 mln.

Rak gruczołu krokowego jest pod względem częstości występowania trzecim z kolei nowotworem złośliwym u mężczyzn w Polsce. Ilość nowo wykrywanych przypadków raka prostaty w Polsce wynosi około 3000 rocznie.

 

Problemy urologiczne a funkcje seksualne

Leczenie niesie w sobie istotny, choć często pomijany, problem. Może ono upośledzać funkcje seksualne. Lekarz, przed wyborem sposobu leczenia łagodnego rozrostu gruczołu krokowego powinien ocenić, jakie ważne znaczenie dla danego pacjenta ma zachowanie funkcji seksualnych. Niektóre leki oraz zabiegi operacyjne mogą wpływać na zaburzenia wzwodu i tym samym upośledzać jakość życia mężczyzn.

Badania prowadzone w USA dowiodły, że jedynie jeden na dziesięciu mężczyzn dotkniętych zaburzeniami erekcji udał się do lekarza w celu konsultacji. W Polsce ponad 95% pacjentów z zaburzeniami erekcji nie jest leczonych. Nasuwa się pytanie, dlaczego tak zaskakująco mała ilość chorych zgłasza się z tym problemem do lekarza? Amerykańskie badanie wykazało, że aż 71% badanych sądziło, że lekarz zlekceważyłby ich obawy dotyczące problemów seksualnych. Zasugerowano również kilka innych przyczyn, dla których mężczyźni nie szukają pomocy:

  • Niektórzy mężczyźni mogą lekceważyć problem zaburzeń erekcji.
  • Część mężczyzn może obawiać się dostępnych metod leczenia za sprawą niedokładnych informacji uzyskanych z mediów lub uczucia wstydu. Może tak być także z uwagi na fakt, że generalnie rzadko korzystają z pomocy medycznej - bez względu na przyczynę.
  • Pewna grupa mężczyzn z zaburzeniami erekcji może powstrzymywać się od konsultacji z uwagi na obawy swoich partnerek przed skutkami ubocznymi leczenia lub też na ich brak zainteresowania tematem.

Badanie kliniczne przedstawione na zjeździe Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego dowodzi, że lekarz powinien pierwszy pokonać zawstydzenie pacjenta. Wykazano, że spośród 500 mężczyzn, którzy udali się do urologa z różnych przyczyn, aż 44% miało problemy w pożyciu intymnym. Dopiero bezpośrednie pytanie lekarza o pożycie intymne ujawniło skalę problemu.

Zidentyfikowanie mężczyzn z problemami wzwodu i zachęcenie ich do szukania pomocy jest bardzo istotne. W Polsce lekarz urolog wydaje się być najlepiej przygotowany do odważnej rozmowy na tematy intymne i to on - w porównaniu do lekarzy innych specjalności - najczęściej aktywnie inicjuje rozmowę na ten temat. Również najwięcej pacjentów jak dotąd zgłasza problemy w pożyciu intymnym właśnie w czasie wizyty w gabinecie urologicznym. Lekarz - urolog z racji swojej specjalizacji dotyka krępujących tematów i to on ma szansę przełamać wstyd pacjenta.

Rozmowa na temat pożycia intymnego ma jak najbardziej charakter medyczny. Największe znaczenie w rozpoznawaniu problemu ma szczera rozmowa pomiędzy pacjentem a lekarzem. Obecnie istnieje szereg narzędzi w rękach lekarza, które mogą również ułatwiać szybką diagnozę. Skuteczne i wczesne rozpoznawanie oraz właściwe leczenie zaburzeń erekcji ma fundamentalne znaczenie dla poprawy zdrowia oraz jakości życia mężczyzn w Polsce.