O zdrowiu

Używanie przenośnych telefonów postarza

Używanie telefonów komórkowych postarza

Naukowcy ostrzegają, że stałe używanie przenośnego (komórkowego) telefonu powoduje przedwczesne starzenie się. Promieniowanie o niskim poziomie emitowane przez telefon podgrzewa komórki ciała, co jest szkodliwe dla skóry i powoduje zmarszczki.

 

Chociaż producenci zapewniają, że telefony komórkowe nie mają wpływu na zdrowie, to badania przeprowadzone na Wydziale Nauk Biologicznych brytyjskiego Uniwersytetu Nottingham z pewnością stanowią powód do obaw co do bezpieczeństwa przenośnych telefonów. W przeciwieństwie do Ameryki, w Europie, a zwłaszcza w Anglii, mnożące się dowody szkodliwości telefonów komórkowych budzą coraz więcej obaw. Mimo że władze stoją jeszcze na stanowisku, że nie ma definitywnych dowodów medycznego ryzyka związanego z przenośnymi telefonami, z nowych badań wynika, że mogą one zakłócać właściwe działanie układu obronnego organizmu.

Zazwyczaj organizm reaguje niemal natychmiast, gdy komórki skóry są atakowane. „Szok cieplny" wywoływany przez promieniowanie o niskim poziomie powinien prowadzić do wysłania przez organizm protein do uszkodzonych części skóry, by je naprawić. Naukowcy obawiają się, że intensywne posługiwanie się przenośnym telefonem nie daje skórze dość czasu na wykonanie naturalnych „prac remontowych" i „posklejania" komórek skóry.

 

komorka

 

Sponsorowane przez brytyjskie władze badania wykazały już, że przenośny telefon wywiera wpływ na mózg powodując jego „przyspieszenie". Wyniki tych badań, przeprowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu Bristolskiego, dowodzą, iż promieniowanie z telefonu albo podgrzewa mózg, albo też zakłóca elektryczne impulsy.

Niektórzy uczeni sądzą, że promieniowanie takie przyczynia się do występowania nowotworów mózgu, udarów mózgowych i choroby Alzheimera. Inne symptomy występujące u użytkowników przenośnych telefonów obejmują znużenie, zawroty głowy i zaburzenia pamięci. Prawie dwóch na trzech użytkowników skarży się na regularne bóle głowy z powodu używania telefonu, do których może się przyczyniać także nieprawidłowa postawa w czasie rozmowy telefonicznej.

 

Jeśli kontaktujesz się ze swymi dziećmi za pomocą przenośnego telefonu, pomyśl o tym, że promieniowanie może być szczególnie szkodliwe dla ich młodych mózgów, przynajmniej zgodnie z pewnym brytyjskim raportem. U dzieci posługujących się przenośnym telefonem mogą wystąpić:

 

osłabienie pamięci,

zaburzenia snu,

bóle głowy,

jak wynika z badań, których wyniki opublikowano w periodyku medycznym The Lancet.

 

Fizyk, dr Gerard Hyland wzbudził nowe obawy dotyczące promieniowania wysyłanego przez przenośne telefony twierdząc, że dzieci i nastolatki w wieku do lat 18, stanowiące jedną czwartą użytkowników przenośnych telefonów w Wielkiej Brytanii, okazały się bardziej wrażliwe na promieniowanie, jako że ich system immunologiczny jest słabszy.

"Jak wiadomo, promieniowanie wpływa na rytmy mózgu, a dzieci są szczególnie wrażliwe na to" - stwierdził Hyland. Zgodnie z artykułem opublikowanym w New Scientist - przenośne telefony wywierają wpływ na przebieg snu.

Szwajcarscy naukowcy twierdzą, że posługiwanie się przenośnym telefonem przed snem może ujemnie wpływać na jakość snu. Przeprowadzono badania, w ramach których 16 ochotników poddano oddziaływaniu promieniowania elektromagnetycznego na jedną stronę głowy, przez 30 minut przed pójściem do łóżka. Promieniowanie to miało cechy promieni wysyłanych przez przenośny telefon. Naukowcy stwierdzili, że ochotnicy mieli zakłócony przebieg snu (tzw. sen non-REM) aż przez 50 minut po tym, jak byli wystawieni na promieniowanie. Badacze doszli do wniosku, że „nawet krótkie wystawienie na działanie pola elektromagnetycznego wywiera wpływ na fizjologię mózgu".

 

Może warto zastanowić się nad racjonalnym korzystaniem z dobrodziejstwa techniki, bez którego życie dzisiaj wydaje się niemożliwe?