O zdrowiu

Viagra a ryzyko zawału

Viagra a ryzyko zawału

Badania nad stosowaniem sildenafilu (Viagry) w praktyce medycznej potwierdzają, że nie istnieje zwiększone ryzyko zawału serca. Badania te potwierdzają profil bezpieczeństwa leku ustalony w badaniach klinicznych.

 

Wyniki wieloletnich badań nad lekiem Viagra (sildenafil) potwierdziły, że stosowanie leku nie zwiększa ryzyka zawału serca ani śmierci. Opinia ta wyrażona została na podstawie rezultatów pierwszej fazy prowadzonego na szeroką skalę badania obserwacyjnego dotyczącego Viagry.

Viagra jest przełomowym lekiem w leczeniu zaburzeń erekcji. W marcu 1998 została ona zarejestrowana przez Urząd ds. Żywności i Leków w USA, zaś we wrześniu 1998 - przez Komisję Europejską. Od tego czasu lek został zarejestrowany przez odpowiednie władze w ponad 100 krajach i stosowany przez wiele milionów mężczyzn.

Badanie obejmujące 5601 mężczyzn w Wielkiej Brytanii wykazało, że ryzyko działań niepożądanych ze strony układu krążenia u mężczyzn przyjmujących Viagrę jest porównywalne z ryzykiem podawanym w brytyjskich danych ogólnokrajowych dla całej populacji mężczyzn w analogicznym wieku. Viagra zapisywana była badanym mężczyznom przez lekarzy ogólnych, którzy w przeciągu około 5 miesięcy poczynając od zapisania pierwszej dawki leku rejestrowali wszelkie działania niepożądane. Zgodnie z raportami lekarzy, Viagra okazała się skuteczna u 85% pacjentów.

Średnia wieku badanych mężczyzn wynosiła 57 lat (zakres wiekowy: 0d 18 do 90 lat). 64% badanych było w wieku 50-69 lat.

Badanie wykazało ponadto, że w pierwszym miesiącu po rozpoczęciu leczenia nie wystąpiły przypadki zawału serca, udaru mózgu ani śmierci. Badanie to jest dodatkowym potwierdzeniem, że Viagra ma wysoki profil bezpieczeństwa i jest dobrze tolerowana przez różnych mężczyzn cierpiących na zaburzenia erekcji.

Viagra jest dostępna na receptę i powinna być zawsze stosowana zgodnie z oficjalną ulotką.

Jest ona przeciwwskazana u pacjentów stosujących azotany w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek czasie. Viagrę należy ostrożnie podawać pacjentom, u których niedawno wystąpiły niepożądane zdarzenia ze strony układu krążenia, udar mózgu lub niekontrolowane nadciśnienie lub niedociśnienie. Tak jak w przypadku wszystkich leków podawanych w zaburzeniach erekcji, przed rozpoczęcie leczenia należy ocenić stan pacjenta z punktu widzenia układu krążenia. Najczęstsze działania uboczne Viagry to bóle głowy, zaczerwienienie twarzy, niestrawność.

O ostrzeżeniach należy pamiętać również w przypadku generyków, które można kupić bez recepty. Przed zażyciem leku bezwzględnie zapoznaj się z ulotką, a w przypadku zauważenia przeciwwskazań koniecznie skonsultuj się z lekarzem.