Żyć Dobrze

kostka brukowa

W jaki sposób poprawnie ułożyć kostkę brukową?

Niezwykle praktycznym, a zarazem niedrogim budulcem szeroko wykorzystywanym w architekturze zewnętrznej, jest kostka brukowa. Powstają z niej chodniki, place, alejki oraz ścieżki w naszych ogrodach. Jak powinien zatem wyglądać prawidłowo przeprowadzony montaż, aby powierzchnia z kostki przetrwała przez długie lata?

 

Najpierw musimy wybrać kostkę o odpowiednich gabarytach. Jeśli będzie to chodnik, alejka lub nawierzchnia po której poruszać się będą pojazdy do 3,5 tony, powinniśmy wybrać kostkę o grubości od 4-6 cm. Jeżeli natomiast nasza kostka brukowa będzie stanowiła budulec dla powierzchni parkingu, wówczas optymalna będzie kostka o grubości 8 cm. Natomiast jeżeli budujemy drogę, po której będą poruszały się pojazdy ciężarowe, wówczas kostka musi mieć ok. 10 cm. Na samym początku musimy pamiętać o odpowiednim przygotowaniu podłoża. Pierwszą fazą będą prace ziemne, polegające na tzw. korytowaniu, czyli sporządzenie płytkiego, płaskiego wykopu warstwy gruntu, o głębokości zależnej od obciążeń jakie będą oddziaływać na podłoże, oraz od rozmiarów samej kostki brukowej, którą planujemy położyć. Dla chodników i alejek głębokość wykopu powinna wynosić od 15 do 20 cm, natomiast jeżeli będzie to np. ulica obciążona ruchem pojazdów, wówczas wykop powinien sięgnąć przynajmniej 50 cm wgłąb.

 

Przygotowany wykop musimy dobrze oczyścić z korzeni roślin i kamieni, a następnie bardzo dokładnie ubić jego dno, aby zapobiec procesowi osiadania gruntu. Kolejnym etapem będzie właściwe uformowanie i zagęszczenie dna, aby było zgodne z ukształtowaniem powierzchni. Ma to niebagatelne znaczenie, jeśli chodzi o spływ wody. W przypadku powierzchni, gdzie nie ma możliwości nadania jej odpowiedniego kąta nachylenia, aby umożliwić spadek, kładzie się specjalne korytka betonowe, które umożliwiają prawidłowy drenaż. W celu nadania odpowiedniego nachylenia, wypoziomowania i zniwelowania dna wykopu w odpowiednich miejscach, posłużą nam urządzenia geodezyjne. Aby podłoże było odpowiednio trwałe i zagęszczone, możemy rozdrobnić grunt, a następnie zwilżyć wodą i zmieszać z cementem i ubić zagęszczarką dynamiczną. W przypadku prac budowlanych prowadzonych z myślą o ciągach komunikacyjnych i publicznej infrastrukturze, kładzenie kostki brukowej zleca się profesjonalnej ekipie wyposażonej w takie urządzenia jak płyty wibracyjne, spychacze i równiarki. Realizacji projektów na bardzo wysokim poziomie dokonuje kostka.info.pl.

Bardzo istotne jest, aby wszystkie warstwy podbudowy były jednakowo grube, gdyż ma to kluczowe znaczenie dla odprowadzania wody i odpowiedniej trwałości konstrukcji. Do sporządzenia warstwy podbudowy stosuje się również tłuczeń, żwir, grys, żużel bądź też mieszaninę piasku ze żwirem. Grubość tej warstwy również jest uzależniona od przewidywanego przeznaczenia nawierzchni. Chodniki i alejki powinny mieć podbudowę o grubości od 10 do 20 cm, zaś drogi dla pojazdów od 25 do 45 cm. Kolejną fazą jest podsypka, której zadaniem jest ostateczne wyrównanie różnic w poziomach kładzionej kostki. Po ubiciu grubość podsypki powinna wynosić od 3 do 5 cm grubości.


Po zakończeniu układania kostki, spoiny wypełniamy piaskiem i całość ostatecznie ubijamy. Jeśli nie mamy doświadczenia, najlepiej zdać się na fachowców, takich jak np. kostka.info.pl. Zyskujemy wówczas pewność, że montaż podłoża z kostki brukowej będzie przeprowadzony w sposób profesjonalny na każdym etapie.