Intymność

Zoofilia

Zoofilia

Naruszanie norm życia seksualnego, które według przypowieści Tory miało spowodować zniszczenie ogniem niebieskim Sodomy i Gomory, mimo przykładnej i straszliwej kary nierzadko zdarza się dotychczas w społeczności ludzkiej.

 

Wybrane do tej roli zwierzę jest bliższe i łatwiej dostępne w zbliżeniu seksualnym niż ktokolwiek z ludzi, poza tym łatwiej podporządkować je swojej woli, tj. zachować typową dla autoerotycznego okresu postawę "nad". 

Często traktowane jest ono jak poruszający się przedmiot martwy, wówczas jest tylko narzędziem do praktyk masturbacyjnych.

 

Sodomia zdarza się najczęściej u osób przebywających w stałym kontakcie ze zwierzętami (np. u pasterzy).

 

Osoby te ze względu na długotrwały brak kontaktu z partnerami płci przeciwnej lub z powodu trudności nawiązania z nimi kontaktu, z uwagi na zbyt młody wiek, kalectwo czy niedorozwój, czują się bezpieczniej wśród swych zwierząt.

W utrwaleniu się sodomistycznego stereotypu może odgrywać pewną rolę seksualny imprinting, tj. zespół bodźców, który po raz pierwszy doprowadził do silnego podniecenia. Takim bodźcem może być obserwacja stosunków seksualnych u zwierząt domowych. Wtedy dane zwierzę zostaje włączone w sferę seksualnych bodźców i na zasadzie wczesnego utrwalenia staje się wymarzonym, choć skrytym i często zepchniętym w niepamięć partnerem seksualnym.

W mitologiach różnych kultur obserwuje się dość często występowanie zwierząt w roli partnerów seksualnych człowieka, a baśnie i mity są może najbogatszym dokumentem jego ukrytych pragnień, dlatego często motywy baśniowe czy mitologiczne były wykorzystywane do tworzenia hipotez i pojęć psychiatrycznych, zwłaszcza przez tych autorów, których fascynowało to, co znajduje się w głębi, a nie na powierzchni.

W patologicznym poczuciu winy (urojenia grzesznościowe) sodomia nierzadko występuje jako jeden z tematów samooskarżeń (zwłaszcza w schizofrenii). Trudno wtedy ustalić stan faktyczny (tzn. czy rzeczywiście chory popełniał czyny sodomistyczne); można jednak z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że tego rodzaju skryte marzenia i tendencje istniały.

 

U kobiet sodomia wiąże się zwykle z tendencjami dominacyjnymi.

 

Są to zwykle kobiety samotne, starające się zachować swoją samodzielność i niezależność, do mężczyzn nastawione władczo lub wręcz wrogo. W przeciwieństwie więc do sodomitów zajmowałyby one przeważnie wyższą pozycję społeczną. Oczywiście jest to tylko przypuszczenie, gdyż przeprowadzenie badań socjologicznych na tematy seksualne jest szczególnie trudne, a wszelkie próby tego rodzaju, np. znane badania Kinseya, należy traktować z dużą dozą ostrożności.